Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - Rzeszów

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - Rzeszów

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - Rzeszów

Studia w Rzeszowie

pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Odkryj pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Rzeszowie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna studia Rzeszów 2021 | woj. podkarpackie

Studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (jednolite studia magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - Rzeszów

Zobacz, na jakich uczelniach w Rzeszowie jest kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski

Jednostka prowadząca

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna?

Jeśli chcesz studiować pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną, warto sprawdzić warunki rekrutacji, które ustalane są indywidualnie przez poszczególne uczelnie w kraju.

Pamiętaj jednak, że w zależności od etapu i trybu kształcenia przebieg procesu kwalifikacyjnego będzie wyglądał inaczej. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Rzeszowie - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA RZESZÓW STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE


JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA W RZESZOWIE?

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna to bardzo popularny kierunek studiów, który w interdyscyplinarny sposób łączy wiedzę z zakresu nauk humanistycznych, pedagogicznych, psychologicznych i społecznych.

Zdobywane przez studentów umiejętności odnoszą się przede wszystkim do procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania. Rzetelne wykształcenie i rozwinięte kompetencje są niezwykle użyteczne w przypadku organizowania i wspierania integralnego rozwoju dziecka.

Prócz wiedzy merytorycznej studenci zdobywają wykształcenie metodyczne, które niejako warunkuje podejmowanie efektywnej działalności edukacyjnej, również w ramach nauczania języka obcego.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia jednolite magisterskie

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Rzeszowie możesz realizować w trakcie jednolitych studiów magisterskich, które trwają pięć lat, czyli dziesięć semestrów i kończą się tytułem magisterskim.

Studia pedagogiczne prowadzone są stacjonarnie i niestacjonarnie. Stacjonarna forma kształcenia to studia dzienne, które odbywają się od poniedziałku do piątku. Na uczelniach publicznych zajęcia w trybie dziennym odbywają się bezpłatnie w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne mogą być prowadzone zaocznie, to znaczy, że zajęcia odbywają się w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, lub wieczorowo, gdzie zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku nawet przez cały dzień (mimo umownej nazwy). 

Nim zdecydujesz się na studia niestacjonarne, sprawdź, w jakiej formie są one realizowane. Pamiętaj także, że studia niestacjonarne są płatne.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Rzeszowie pozwoli Ci zdobyć odpowiednie kompetencje do kształcenia dzieci w klasach przedszkolnych i wczesnoszkolnych (I-III szkoły podstawowej).

Kompleksowo opracowany program studiów umożliwi Ci zdobycie wiedzy z zakresu pedagogicznych i biopsychicznych podstaw edukacji elementarnej, a także kompetencje odnoszące się do organizowania i realizacji zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, która sprowadza się także do diagnozowania i wspierania rozwoju wychowanków.

Studenci realizują różne moduły kształcenia, obejmujące między innymi moduł społeczno-humanistyczny, metodyczny, diagnostyczny, specjalnych potrzeb edukacyjnych, wspierania rozwoju dziecka, pedagogiki wczesnoszkolnej, metodyki nauczania języka obcego, psychologiczny dla nauczycieli.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA W RZESZOWIE?

Studia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna trwają 5 lat (jednolite studia magisterskie).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA W RZESZOWIE?

Absolwenci pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej są przygotowywani do wykonywania obowiązków nauczyciela na każdym etapie kształcenia przedszkolnego i wczesnoszkolnego. Podejmują oni działalność edukacyjną w obszarze poszczególnych metodyk.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna:

 • przedszkola
 • punkty i odziały przedszkolne
 • klasy I-III szkoły podstawowej
 • placówki oświatowo-wychowawcze
 • poradnie specjalistyczne
 • instytucje profilaktyki społecznej

W przypadku pracy w szkolnictwie absolwenci świadczą usługi, które związane są z kompetentnym wykonywaniem obowiązków dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych, opierając się przy tym na podstawie programowej oraz na nowoczesnych tendencjach organizacyjnych i metodologicznych.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Rzeszowie?

 

STUDIA W RZESZOWIE - ważne informacje

kierunki studiów w Rzeszowie

studia w Rzeszowie

 

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA - ważne informacje

pedgogika przeszkolna i wczesnoszkolna studia

pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna studia online

studia pedagogiczne w Rzeszowie

studia pedagogiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Kierunki pedagogiczne w Rzeszowie

Komentarze (0)