Praca socjalna - Rzeszów

Praca socjalna - Rzeszów

Praca socjalna - Rzeszów

Studia w Rzeszowie

praca socjalna

Odkryj pracę socjalną w Rzeszowie i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Praca socjalna studia Rzeszów | woj. podkarpackie

Studia na kierunku praca socjalna w Rzeszowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Uniwersytecie Rzeszowskim w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Praca socjalna - Rzeszów

Zobacz, na jakich uczelniach w Rzeszowie jest kierunek praca socjalna

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski

Jednostka prowadząca

Praca socjalna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek praca socjalna w Rzeszowie?

Wymagania rekrutacyjne na studia humanistyczne, jak sama nazwa wskazuje, zawierają w sobie opanowanie takich dziedzin nauki, które są oparte na następujących przedmiotach: język polski, język obcy, wos.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku praca socjalna w Rzeszowie najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • język obcy,
 • język polski,
 • wiedza o społeczeństwie.

 

Chcąc podjąć naukę na kierunku praca socjalna, powinieneś zapoznać się w sposób wnikliwy z aktualnymi postanowieniami rekrutacyjnymi. W ten sposób oszczędzisz sobie dodatkowego stresu, wynikającego z niepewności.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Praca socjalna w Rzeszowie - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PRACA SOCJALNA RZESZÓW STUDIA I STOPNIA

PRACA SOCJALNA RZESZÓW STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PRACA SOCJALNA RZESZÓW STUDIA STACJONARNE

PRACA SOCJALNA RZESZÓW STUDIA NIESTACJONARNE

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PRACA SOCJALNA?

Prawidłowe funkcjonowanie zawodowe jednostek, grup społecznych oraz większych społeczności może zostać zakłócone na skutek działalności wielu czynników. Wówczas ludzie tracą zainteresowanie podejmowaniem aktywności zawodowej, boją się ponownego wkroczenia na rynek pracy przez długotrwałą przerwę, jakiej doświadczyli w przeszłości lub przez pochodzenie z dysfunkcyjnych środowisk nie potrafią zaangażować się w legalną i społecznie akceptowaną aktywność zarobkową.

Studia w Rzeszowie na kierunku praca socjalna powstały w celu wykwalifikowania specjalistów, których głównym celem jest pomoc ludziom w powrocie do pełnienia określonych ról społecznych i zawodowych poprzez wdrożenie konkretnych działań, sprzyjających polepszeniu warunków odpowiednich do tego celu.

Takie kierunki studiów w Rzeszowie, które powstały w celu wykształcenia specjalistów zdolnych do niesienia pomocy innym ludziom, wymagają od przyszłych kandydatów przede wszystkim dobrze rozwiniętych kompetencji interpersonalnych oraz empatii – bez niej ukierunkowanie na dobro drugiego człowieka byłoby tylko nic nie znaczącym frazesem. Jeżeli myślisz o podjęciu kształcenia na pracy socjalnej, zastanów się również, czy zdołasz osiągnąć wystarczająco wysokie wyniki maturalne z kilku przedmiotów humanistycznych, najlepiej na poziomie rozszerzonym.

To właśnie one wezmą udział w procesie kwalifikacji, podczas którego zostaną wyłonieni najlepsi kandydaci na ten kierunek. Praca socjalna to studia wymagające wiele zaangażowania i poświęcenia dla dobra ludzi, jednak z pewnością dają wiele satysfakcji i możliwości samorozwoju. Jeśli czujesz, że jest to kierunek dla ciebie, aplikuj w najbliższym możliwym terminie.

 

1. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku praca socjalna możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku praca socjalna w Rzeszowie realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata. 

Uczelnie w Rzeszowie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne.

 

2. Program studiów i przedmioty

Uczelnie w Rzeszowie stawiają sobie za punkt honoru uposażenie przyszłych absolwentów i zarazem odpowiedzialnych pracowników współczesnego rynku pracy, w szereg interdyscyplinarnych kompetencji, zgodnych ze specyfiką kształcenia na wybranym wcześniej kierunku. Jako student pracy socjalnej, zgłębisz podstawy teoretyczne takich nauk, jak:

 • socjologia
 • psychologia
 • etyka 
 • filozofia

 

Nauczysz się zauważania zależności pomiędzy działaniami resocjalizacyjnymi, a aktywizacją zawodową pracowników, dowiesz się w jaki sposób operować pojęciami, odnoszącymi się do ekonomii i zarządzania w kontekście społecznym, a także zgłębisz konkretne techniki psychologiczne, dzięki którym zmotywujesz ludzi do ponownego wypełniania odpowiednich ról społecznych.

Ile trwają studia na kierunku Praca socjalna w Rzeszowie

Studia na kierunku praca socjalna w Rzeszowie, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Gdzie studiować na kierunku praca socjalna w Rzeszowie?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek praca socjalna w Rzeszowie:

czytaj dalej uczelnie w Rzeszowie

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU PRACA SOCJALNA?

Zastanawiasz się, jakie zatrudnienie czeka na absolwentów pracy socjalnej w Rzeszowie? Istnieje kilka przymiotników, pozwalających opisać specyfikę zatrudnienia – przyszłościowe, stabilne, dobrze płatne oraz potrzebne społeczeństwu. Jeżeli ukończysz pracę socjalną, będziesz mógł zatrudnić się w:

 • centrach pomocy rodzinie
 • zakładach resocjalizacyjnych i karnych
 • ośrodkach pomocy społecznej
 • regionalnych ośrodkach polityki społecznej
 • domach dziecka 
 • placówkach opiekuńczo-wychowawczych

Kierunki psychologiczne i społeczne w Rzeszowie

Popularne kierunki psychologiczne i społeczne niestacjonarne w Rzeszowie

5 uczelni w Rzeszowie

Według danych statystyczny co piąty mieszkaniec Rzeszowa jest studentem! To znaczy, że uczelnie w Rzeszowie wybiera wielu młodych ludzi — to zdecydowanie świadczy o ich poziomie. W mieście funkcjonuje 5 szkół wyższych, w tym 2. publiczne: Uniwersytet Rzeszowski oraz Politechnika Rzeszowska. 
Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują rzeszowskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Rzeszowie

 #MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia pedagogiczne wybrać

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)