Chemia - Warszawa

Chemia - Warszawa

Chemia - Warszawa

Studia w Warszawie

chemia

Odkryj chemię w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Chemia studia Warszawa 2021 | woj. mazowieckie

Studia na kierunku Chemia w Warszawie to studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub jednolite magisterskiektórych program kształcenia trwa od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia), od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) lub 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata, inżyniera lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Chemia to studia stworzone z myślą o miłośnikach przedmiotów ścisłych, którzy dodatkowo nie obawiają się pracy laboratoryjnej. Uczelnie w Warszawie przygotowały starannie opracowane programy kształcenia pozwalające zgłębić wszystkie tajniki nauk chemicznych. Na studentów czekać będą zarówno wykłady, jak i ćwiczenia praktyczne. Uczyć się oni będą analizowania wyrobów chemicznych, interpretacji zjawisk fizykochemicznych czy też postępowania z odpadami itd.

Co można robić po ukończeniu studiów takich jak chemia? Część absolwentów poświęci się pracy w roli nauczycieli. Inni z kolei wybiorą pracę w przemyśle – chemicznym, farmaceutycznym, spożywczym czy kosmetologicznym. Niektórzy zdecydują się na zawodowy rozwój w ośrodkach badawczych i instytucjach naukowych.

 

czytaj dalej wszystko o Chemia - Warszawa

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest kierunek chemia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Jednostka prowadząca

Chemia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Jednostka prowadząca

Chemia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Jednostka prowadząca

Chemia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Uczelnie, gdzie chemia jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Jednostka prowadząca

Inżynieria środowiska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku inżynieria środowiska

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Jednostka prowadząca

Technologia chemiczna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku technologia chemiczna

Jakie wymagania podczas rekrutacji na studia na kierunku chemia w Warszawie?

Studia chemiczne zaliczają się do kręgu kierunków ścisłych. Oznacza to w praktyce, że w kręgu twoich zainteresowań maturalnych również powinny znaleźć się przedmioty z tych obszarów.

Musisz poświęcić czas na naukę chemii, matematyki, czy fizyki. To głównie dzięki tym przedmiotom będziesz mieć szansę na znalezienie się na listach osób przyjętych. Oprócz tego nie zapomnij o wzmożonej nauce języka obcego nowożytnego.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Chemia w Warszawie - zasady rekrutacji

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

CHEMIA WARSZAWA STUDIA I STOPNIA

CHEMIA WARSZAWA STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

CHEMIA WARSZAWA STUDIA STACJONARNE

CHEMIA WARSZAWA STUDIA NIESTACJONARNE

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku chemia w Warszawie

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU CHEMIA?

Maria Skłodowska Curie powiedziała kiedyś, że jest z tych, którzy wierzą, że nauka jest czymś bardzo pięknym. Dwukrotna noblistka swoje życie poświęciła przede wszystkim naukom chemicznym i to ona uznawana jest za jedną z najbardziej rewolucyjnych badaczek w dziedzinie chemii. Dziś ta dyscyplina naukowa odgrywa niebagatelne znaczenie i może być wykorzystywana w wielu dziedzinach przemysłu – od medycznego, przez kosmetyczny aż po spożywczy.

Studia chemiczne od wielu lat znajdują się w ofercie wielu uczelni, co świadczy o ich długiej tradycji akademickiej. Zadedykowane są przede wszystkim dla osób, które szukają odpowiedzi na podstawowe pytania i swoją wiedzę czerpać przede wszystkim z nauki. Chemia zajmuje się bowiem badaniem właściwości substancji, które występują we wszechświecie. Jeśli zatem jesteś pasjonatem przedmiotów ścisłych, to kierunki studiów takie jak chemia czekają właśnie na ciebie.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku chemia możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie, inżynierskie, jednolite)
 • Studia II stopnia (magisterskie)
2. Tryb:
 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku chemia w Warszawie realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia, jak i studiów jednolitych. Pierwszy stopień to studia licencjackie lub inżynierskie, które trwają od trzech lat do trzech i pół roku. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające półtora roku lub dwa lata. Studia jednolite magisterskie trwają pięć lat.
Uczelnie w Warszawie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.
Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.
 

2. Program studiów i przedmioty

Kierunki studiów takie jak chemia cieszą się długą tradycją akademicką, więc możesz kształcić się na nich na wielu różnych ośrodkach akademickich. Jeśli interesują cię studia w Warszawie, to również dostaniesz taką możliwość. Czekają na ciebie propozycje przygotowane przez uczelnie, które znajdziesz w dziale poniżej. Każdy z tych ośrodków akademickich dąży do tego, by wykształcić jak najlepszych specjalistów.

Odpowiednio wcześnie przeanalizuj wszystkie programy nauczania, by mieć pewność, że odpowiadać one będą twoim oczekiwaniom. Mogą się one różnić drobnymi szczegółami, ich trzon pozostanie jednak podobny. Musisz mieć świadomość, że w kręgu przedmiotów podstawowych znajdą się także te, które odnoszą się do innych nauk ścisłych. Czekają cię zatem zajęcia poświęcone: 

 • chemii
 • matematyce
 • fizyce

 

Podstawowym celem studiów chemicznych jest wykształcenie kompetencji, które pozwolą na wykorzystanie zdobytej wiedzy podczas praktycznych działań.

Ile trwają studia na kierunku chemia w Warszawie?

Studia na kierunku Chemia w Warszawie, w zależności od typu studiów trwają od 3 lat do 3,5 roku (studia I stopnia), od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) lub 5 lat (studia jednolite). 

 

Gdzie studiować na kierunku chemia w Warszawie?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek chemia w Warszawie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Uniwersytet Warszawski

 

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU CHEMIA?

Kierunki studiów takie jak chemia zadedykowane są przede wszystkim dla osób, które mają jasno sprecyzowane cele zawodowe. Tutaj żaden przedmiot ani żadna ze specjalizacji nie ma przypadkowego charakteru. Jeśli fascynuje cię świat współczesnej nauki, a swoją wiedzę chciałbyś wykorzystywać podczas trwania kariery zawodowej, to dostaniesz taką możliwość. Studia chemiczne w Warszawie to czas wzmożonej aktywności intelektualnej, za którą kryją się także staże i praktyki w laboratoriach. To dzięki nim wzbogacisz znacznie swoje kompetencje.

Studia chemiczne przygotują cię do rozpoczęcia pracy w różnorodnych sektorach przemysłowych, które wykorzystują zdobycze tej nauki. Czeka na ciebie zatem sektor:

 • kosmetyczny
 • spożywczy
 • rolniczy

 

Zastanów się, który z tych obszarów sprawiłby ci najwięcej zawodowej satysfakcji. Ponadto swoją karierę możesz rozwijać we wszelkich instytucjach badawczych, ośrodkach naukowych, czy laboratoriach medycznych. Możesz podejmować także trwałą współpracę z przedstawicielami innych dyscyplin medycznych i ścisłych – lekarzami, fizykami, czy nawet geologami i biologami.

Kierunki chemiczne w Warszawie

chemia medyczna
Rozwiń

59 Uczelni w Warszawie

Warszawa przyciąga młodych ludzi z całego kraju. Przyjeżdżają tu na studia lub do pracy, w nadziei na zdobycie wykształcenia, doświadczenia zawodowego i wysoko płatnej pracy z perspektywami. Liczą na prestiż, sukces.

Warszawa ma wiele do zaoferowania dla studentów i kandydatów, ale także wiele od nich wymaga – progi punktowe oraz liczba chętnych na studia są tu wysokie. Również liczba studentów jest największa w Polsce: 15 uczelni publicznych i ponad 40 niepublicznych. Największą popularnością cieszą się Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Warszawskie uczelnie są uznawane za prestiżowe nie tylko w Polsce ale i za granicą. Cenione są za profesjonalną kadrę naukową i szerokie perspektywy rozwoju.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Warszawie

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)