Pedagogika specjalna - Katowice i woj. śląskie

Pedagogika specjalna - Katowice i woj. śląskie

Pedagogika specjalna - Katowice i woj. śląskie

Studia na Śląsku

pedagogika specjalna

Odkryj kierunek pedagogika specjalna w Katowicach i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Pedagogika specjalna studia Katowice | woj. śląskie

Studia na kierunku pedagogika specjalna w Katowicach to studia jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. 

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia (to zdanie dodajemy jeśli są specjalności lub ścieżki). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Pedagogika specjalna - Katowice i woj. śląskie

Zobacz, na jakich uczelniach w Katowicach i woj. śląskim jest kierunek pedagogika specjalna

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Jednostka prowadząca

Pedagogika specjalna +

Wydział Nauk Społecznych UŚ stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji UŚ stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku pedagogika specjalna

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek pedagogika specjalna w Katowicach?

Kierunki studiów w Katowicach takie jak pedagogika specjalna zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem. Osoby z powołaniem pedagogicznym często decydują się na współpracę z osobami, które wymagają specjalistycznej opieki pod różnymi względami. By dostać się na studia pedagogiczne, musisz spełniać określone warunki.

Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów (język polski, matematyka, język obcy nowożytny), warto zdawać przedmioty dodatkowe na poziomie rozszerzonym lub podstawowym. Zweryfikuj, czy kierunek wymaga wykonania odpowiednich badan lekarskich. Szczegółów szukaj na stronach internetowych uczelni śląskich.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Pedagogika specjalna w Katowicach i woj. śląskim - zasady rekrutacji

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PEDAGOGIKA SPECJALNA KATOWICE I WOJ. ŚLĄSKIE STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE


Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku pedagogika specjalna w Katowicach i woj. śląskim

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA SPECJALNA?

Jeśli czujesz powołanie dydaktyczne, a w przyszłości pragniesz przyglądać się, w jaki sposób rozwija się człowiek i pomagać mu na wszystkich etapach życia, studia pedagogiczne są właśnie dla Ciebie. Pedagogika specjalna skupia się na prawidłowym rozwoju człowieka, a także na przyczynach odchyleń organicznych, psychicznych i społecznych od normy. Co za tym idzie, osoby kształcące się w tym zakresie poznają także mechanizmy społeczne funkcjonowania osób niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie.

Kandydaci na studia w Katowicach muszą liczyć się z tym, że programy kształcenia opierają się na przedmiotach humanistycznych i społecznych. Gruntowne wykształcenie pozwoli im opiekować się, wychowywać, kształcić i zajmować się rehabilitacją osób z niepełnosprawnością. Jest to kierunek dla osób cierpliwych i empatycznych, które są odporne na stres i mają odpowiednie podejście do człowieka zwłaszcza ograniczonego w sprawności fizycznej bądź umysłowej.

 

1. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku pedagogika specjalna możemy podzielić na:

1. Typ:

  • Studia jednolite magisterskie

2. Tryb:

  • studia stacjonarne
  • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku pedagogika specjalna w Katowicach realizowane są w ramach jednolitych studiów magisterskich. Studia jednolite magisterskie trwają pięć lat.

Uczelnie w Katowicach umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne.

 

2. Program studiów i przedmioty

Pedagogika specjalna to bardzo populary kierunek wśród nauk pedagogicznych i społecznych. Studia pedagogiczne tego typu możesz realizować na uczelniach, które znajdziesz  w dziale poniżej.

Uczelnie w Katowicach stawiają na edukację w zakresie kierunków, które cieszą się zainteresowaniem, a przede wszystkim są użyteczne, co przekłada się na wiele możliwości zatrudnienia.

Siatka zajęć obfituje w przedmioty humanistyczno-społeczne. Program kształcenia wypełniony jest przedmiotami, które pozwalają zrozumieć, w jaki sposób należy współpracować z osobami:

  • chorymi na autyzm
  • niedorozwiniętymi intelektualnie
  • ogólnymi zaburzeniami rozwoju

 

Nie brakuje także przedmiotów skupiających się na historii lub teorii wychowania, z dydaktyki lub ćwiczeń z emisji glosy.

Ile trwają studia na kierunku pedagogika specjalna w Katowicach?

Studia na kierunku pedagogika specjalna w Katowicach trawją 5 lat (studia II stopnia).

 

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU PEDAGOGIKA SPECJALNA?

Absolwenci pedagogiki specjalnej mają przed sobą wiele perspektyw zawodowych, ale wykonywanie poszczególnych zawodów wymaga odpowiednich kwalifikacji i jest związane z realizowaną specjalnością. Studenci są przygotowywani między innymi do pracy w obszarach opieki, terapii i edukacji osób z niepełnosprawnością i niedostosowaniem społecznym. Stają się następnie pracownikami resortu oświaty, to znaczy:

  • przedszkoli
  • szkół
  • ośrodków szkolno-wychowawczych
  • poradni psychologiczno-pedagogicznych

 

Resortu rodziny, pracy i polityki społecznej, na przykład domów pomocy społecznej, dziennych ośrodków wsparcia.

Absolwent zgłębiają wiedzę o medycznych, psychicznych, społecznych i kulturowych mechanizmach funkcjonowania osób z niepełnosprawnością lub niedostosowaniem społecznym. Interdyscyplinarne wykształcenie i zdobywane umiejętności pozwalają pracować w obszarze rehabilitacji, edukacji i terapii.

Gdzie studiować na kierunku pedagogika specjalna w Katowicach?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek pedagogika specjalna w Katowicach:

czytaj dalej uczelnie w Katowicach

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek pedagogika specjalna w Katowicach i woj. śląskim?

 

STUDIA W KATOWICACH I WOJ. ŚLĄSKIM - ważne informacje

kierunki studiów w Katowicach i woj. śląskim

studia w Katowicach i woj. śląskim

 

PEDAGOGIKA SPECJALNA - ważne informacje

pedagogika specjalna studia

studia pedagogiczne w Katowicach i woj. śląskim

studia pedagogiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Kierunki pedagogiczne w Katowicach i woj. śląskim

19 Uczelni w Katowicach i woj. śląskim

W samych Katowicach studiuje około 80 tys., osób, a w całej metropolii nawet 200 tys. Oprócz Uniwersytetu Ekonomicznego i Politechniki Śląskiej (czyli dwóch najlepiej rozwijających się szkół w regionie) studenci mogą wybierać spośród renomowanych publicznych uczelni o innych profilach: Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Muzycznej, Uniwersytetu Śląskiego, Akademii Sztuk Pięknych oraz uczelni niepublicznych.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują śląskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Katowicach

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 


 

Komentarze (0)