Psychologia studia niestacjonarne Katowice i woj. śląskie

Psychologia studia niestacjonarne Katowice i woj. śląskie

Dodaj do ulubionych

Psychologia studia niestacjonarne Katowice | woj. śląskie

Studia na kierunku psychologia na uczelniach śląskich to studia jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia (to zdanie dodajemy jeśli są specjalności lub ścieżki). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Psychologia studia niestacjonarne Katowice i woj. śląskie

Zobacz, na jakich uczelniach w Katowicach i woj. śląskim jest kierunek psychologia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Jednostka prowadząca

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: niestacjonarne
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Jednostka prowadząca

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: niestacjonarne

Uczelnie, gdzie psychologia jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Jednostka prowadząca

Zarządzanie +

Wydział Zamiejscowy w Olkuszu stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: niestacjonarne

Wydział Zamiejscowy w Żywcu stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata,
tryb: niestacjonarne

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata,
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Jednostka prowadząca

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie

Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie

Jednostka prowadząca

Psychologia w biznesie stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku psychologia w biznesie

Pokaż więcej

Jakie są ceny studiów na kierunku psychologia ?

Studia niestacjonarne na kierunku psychologia są płatne. Ceny semestralne, roczne czy te obejmujące cały zakres kształcenia są zróżnicowane i indywidualnie ustalane przez uczelnie śląskie. Czesne za rok studiów możesz opłacić jednorazowo, realizować w ratach miesięcznych lub w wysokości dwóch bądź trzech rat.

Informacje dotyczące wysokości czesnego, opłat ratalnych, opłat rekrutacyjnych lub promocji i zniżek znajdziesz na stronie internetowej wybranej uczelni. Studia stacjonarne i niestacjonarne wymagają także uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

pokaż ceny na poszczególnych uczelniach

Psychologia w Katowicach i woj. śląskim - zasady rekrutacji

Gdzie studiować na kierunku psychologia (niestacjonarne) na uczelniach śląskich?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek psychologia (niestacjonarne) na uczelniach śląskich:

czytaj dalej uczelnie w Katowicach

Jak wyglądają studia na kierunku psychologia w Katowicach i Gliwicach?

1. Dla kogo ten kierunek?

Interesuje Cię ludzkie zachowanie? Zastanawiasz się, czy na problemy psychiczne mają wpływ uwarunkowania biologiczne i społeczne? Szukasz rozwiązań, które wpłyną na poprawę samopoczucia i zdrowia ludzi z zaburzeniami psychicznymi? Kierunek psychologia w Katowicach i Gliwicach to idealna okazja do znalezienia odpowiedzi na dręczące pytania i zgłębianie informacji na temat psychologii ogólnej, społecznej, psychologii rozwoju człowieka czy psychopatologii.

Ważne, aby w zakresie Twoich zainteresowań mieściły się filozofia, socjologia, neurobiologia, a nawet psychiatria. Różnego typu psychologie będą głównym tematem kształcenia, ale nie zabranie ogólnych treści medycznych czy humanistycznych. Jeśli chcesz pracować z ludźmi i nie masz problemów z komunikacją, studia psychologiczne są właśnie dla Ciebie.

 

2. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku psychologia możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia jednolite magisterskie

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku psychologia na uczelniach śląskich realizowane są w ramach jednolitych studiów magisterskich. Studia jednolite magisterskie trwają pięć lat.

Uczelnie śląskie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Program studiów i gdzie studiować

Psychologia jest na tyle popularnym kierunkiem, że uczelnie chętnie oferują kształcenie w tym zakresie w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Wykaz uczelni, które zagwarantują Ci niezapomnianą przygodę z naukami z zakresu psychologii znajdziesz poniżej. Wszystkie placówki edukacyjne zapewniają opiekę najlepszej kadry akademickiej i odpowiednio dobrane do każdej specjalności przedmioty.

Nauki humanistyczno-społeczne dominują w programie kształcenia ustalonym dla kierunku psychologia. W siatce zajęć studenci znajdą takie przedmioty jak na przykład: patologie społeczne, diagnoza psychologiczna, podstawy interwencji kryzysowej, psychologia społeczna, psychologia zdrowia, biologiczne podstawy zachowania, filozofia z elementami logiki. W programie znajduje się wiele przedmiotów dotyczących różnego typu psychologii.

Siatka zajęciowa przepełniona jest przedmiotami humanistyczno-społecznymi, medycznymi bądź stricte z zakresu psychologii. W programie kształcenia znajdziesz między innymi:

 • psychologię rozwoju człowieka w ciągu życia,
 • podstawy pomocy przedlekarskiej,
 • osobowość,
 • wprowadzenie do socjologii,
 • psychologię społeczną,
 • psychopatologię,
 • diagnozę psychologiczną,
 • podstawy interwencji kryzysowej,
 • komunikację interpersonalną,
 • biologiczne podstawy zachowania
 • i wiele innych.

 

To od wybranej uczelni zależy, jaką specjalizację będziesz mógł/mogła realizować. Wśród najpopularniejszych propozycji znajduje się, chociażby: psychologia interwencyjna, psychologia kliniczna, psychologia zarządzania, psychologia zdrowia i jakości życia. Oferty specjalizacyjne warto śledzić na stronach internetowych uczelni śląskich, ponieważ są one zmienne i zależą od zapotrzebowania na specjalistów na aktualnym rynku pracy.

Rzetelne wykształcenie interdyscyplinarne łączy wiedzę psychologiczną, medyczną, biologiczną, społeczną, filozoficzną. Psychologia pozwala zrozumieć zachowanie człowieka i poznać jego naturę. Studenci w trakcie całego procesu kształcenia rozwijają zdolności interpretacyjne i badawcze, a także pracują nad cierpliwością i empatią.

Wszelkie umiejętności wykorzystywane są w trakcie badań empirycznych oraz stawiania diagnoz psychologicznych. Studenci pracują nad komunikacją z drugim człowiekiem i uczą się, jak dostrzegać detale mające największe znaczenie w kształtowaniu się człowieka i odgrywające rolę budujące lub destrukcyjne w jego egzystencji.

 

4. Praca po studiach

Kierunek psychologia przygotowuje do pracy najlepszych w swojej dziedzinie psychologów i ludzi biznesu. Absolwenci dzięki interdyscyplinarnemu wykształceniu chętnie zatrudniani są w szkołach i przedszkolach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, domach dziecka, ośrodkach szkolno-wychowawczych, fundacjach i stowarzyszeniach. Pracują także w organach ścigania, więziennictwie, wojsku, pracowniach testów psychotechnicznych, klubach sportowych.

Absolwenci mogą współpracować z placówkami medycznymi, sanatoriami, ośrodkami rehabilitacyjnymi i hospicjami, ośrodkami leczenia uzależnień. Prowadzą działalność coachingową, pracują w firmach doradczych i szkoleniowych, a także w marketingu, działach human resources i public relations. 

Ile trwają studia na kierunku psychologia w Katowicach i Gliwicach?

Studia na kierunku psychologia w Katowicach trwają 5 lat (studia jednolite magisterskie).

Uczelnie w Katowicach i Gliwicach studia psychologiczne oferują w formie jednolitych studiów magisterskich, które trwają dziesięć semestrów. Studia niestacjonarne realizujesz w trakcie pięcioletniej edukacji, która kończy się egzaminem magisterskim i zapewnia dyplom magistra, a tym samym umożliwia wykonywanie zawodu. Następnie absolwenci mogą kontynuować edukację w szkołach doktorskich.

Jaka praca po kierunku psychologia w Katowicach i Gliwicach?

Absolwenci psychologii mogą liczyć na wiele atrakcyjnych ofert pracy, ponieważ pracodawcy nieustannie potrzebują specjalistów, którzy posiadają wiedzę z zakresu psychologii i nauk humanistyczno-społecznych. Absolwenci zatrudniani są w szkolnictwie, w ochronie zdrowia, w ośrodkach penitencjarnych, w służbach wojskowych i policyjnych, w organach ścigania, w przedsiębiorstwach, w marketingu, reklamie, mediach, w instytucjach resocjalizacyjnych, to znaczy w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, szpitalach, prywatnych klinikach i gabinetach, zakładach opiekuńczo-wychowawczych, zakładach penitencjarnych, organizacjach pozarządowych.

Absolwenci potrafią rozpoznawać zagrożenia, potrzeby i możliwości rozwoju jednostek i grup, a także mogą wprowadzić stosowną profilaktykę. W sytuacjach kryzysowych udzielają podstawowej pomocy psychologicznej i przedmedycznej. Planują także i przeprowadzają badania o charakterze psychologicznym, a następnie analizują wyniki statystycznie. Przed nimi otworem stają działy human resources, firmy prowadzące badania rynku, organizacje pozarządowe i fundacje, które zajmują się pomocą społeczną. Możesz stać się nie tylko szanowanym psychologiem, ale i biznesmenem.

Studenci przygotowywani są do pracy w zakładach karnych i aresztach śledczych, więzieniu, opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów, ośrodkach leczenia uzależnień, klubach sportowych, fundacjach i stowarzyszeniach, pracowniach testów psychotechnicznych, ośrodkach badań opinii społecznej, ośrodkach badań marketingowych, firmach konsultingowych, agencjach pośrednictwach pracy, firmach doradczych i szkoleniowych. Praca psychologa nie ogranicza się do działalności terapeutycznej w prywatnych gabinetach, ale wiąże się także z administracją, szkolnictwem czy więziennictwem.

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek psychologia ?

Studia psychologiczne cieszą się dużą popularnością.  Aktualnie psychologia jest kierunkiem na czasie, zwłaszcza że coraz więcej osób przyznaje się do problemów osobowościowych czy stricte natury psychologicznej. Kandydaci na studia niestacjonarne muszą spełnić określone wymagania. W przypadku studiów zaocznych najbardziej znaczące jest złożenie dokumentów w terminie wskazanym przez uczelnie śląskie.

 

W procesie rekrutacji na kierunek psychologia w trybie niestacjonarnym, w zależności od uczelni, decyduje:

 • złożenie wymaganych dokumentów w terminie (w przypadku zbyt dużej ilości zgłoszeń zasady kwalifikacji takie same jak na studia stacjonarne)
 • kolejność złożenia wymaganych dokumentów

 

Jeśli kandydatów jest zbyt wielu, obowiązuje kolejność zgłoszeń lub zasady kwalifikacji jak na studia stacjonarne, co oznacza, że uczelnie biorą pod uwagę wyniki egzaminów dojrzałości. Przyszli studenci muszą zdać obowiązkowe dla wszystkich maturzystów przedmioty, takie jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny. Ze szczegółami postępowania kwalifikacyjnego możesz zapoznać się na stronie internetowej wybranej uczelni.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek psychologia w Katowicach i Gliwicach?

Psychologia to kierunek, który prężnie się rozwija, a badania w tym zakresie nieustannie są przeprowadzane, by zweryfikować, co takiego dzieje się z człowiekiem w XXI wieku. Bardzo wiele kandydatów na studia psychologiczne i społeczne wybiera tego typu kierunek. Nim zdecydujesz o rekrutacji, zastanów się:

 • Czy nauka przedmiotów humanistyczno-społecznych nie sprawia Ci problemów?
 • Czy odznaczasz się empatią i potrafisz słuchać i interpretować drugiego człowieka?
 • Czy interesuje się psychika ludzka?

 

Odpowiedzi na tego typu pytania mogą być decydujące, jeśli myślisz o studiach. Pamiętaj także, że musisz spełniać określone warunki kwalifikacyjne. W przypadku studiów zaocznych najbardziej znaczące jest złożenie dokumentów w terminie wskazanym przez uczelnie śląskie.

Jeśli kandydatów jest zbyt wielu, obowiązuje konkurs świadectw, a uczelnie biorą pod uwagę wyniki egzaminów dojrzałości. Przyszli studenci muszą zdać obowiązkowe dla wszystkich maturzystów przedmioty, takie jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny. Pod uwagę mogą być brane także przedmioty dodatkowe.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja oczekuje przede wszystkim podania i oświadczenia, świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, zdjęć do legitymacji, dowodu osobistego do wglądu.

Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronie internetowej wybranej uczelni. Pamiętaj również o tym, że mimo iż rekrutujesz na studia niestacjonarne, nie masz gwarancji na dostanie się na wymarzony kierunek. O wszystkim decyduje ilość kandydatów, pierwszeństwo złożenia dokumentów oraz wyniki maturalne.

Jakie opinie mają studia na kierunku psychologia w Katowicach i Gliwicach?

Studia psychologiczne i społeczne w Katowicach i Gliwicach możesz realizować na bardzo wielu uczelniach.

Mikołaj, student czwartego roku studiów magisterskich, stwierdził:

Psychologia to jedna z najważniejszych nauk naszych czasów. Ludzie cierpią na zaburzenia odżywiania, depresję, mają problem z komunikacją z innymi ludźmi. Potrzebują pomocy specjalistów, którzy są gotowi wysłuchać ich problemów. Chcę okazywać takie wsparcie, a specjalistyczna wiedza z pewnością okaże się niezwykle pomocna.

Kierunki psychologiczne i społeczne w Katowicach i woj. śląskim

Popularne kierunki psychologiczne i społeczne niestacjonarne w Katowicach i woj. śląskim

POZOSTAŁE UCZELNIE W KATOWICACH I WOJ. ŚLĄSKIM NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK PSYCHOLOGIA

Komentarze (0)