Praca socjalna - Katowice i woj. śląskie

Praca socjalna - Katowice i woj. śląskie

Praca socjalna - Katowice i woj. śląskie

Studia na Śląsku

praca socjalna

Odkryj kierunek praca socjalna w Katowicach i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Praca socjalna studia Katowice | woj. śląskie

Studia na kierunku praca socjalna w Katowicach to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. 

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia (to zdanie dodajemy jeśli są specjalności lub ścieżki). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Praca socjalna - Katowice i woj. śląskie

Zobacz, na jakich uczelniach w Katowicach i woj. śląskim jest kierunek praca socjalna

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Jednostka prowadząca

Praca socjalna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek praca socjalna w Katowicach?

Kierunki studiów w Katowicach takie jak praca socjalna są niezwykle popularne wśród kandydatów na studia psychologiczne i społeczne. Praca socjalna w czasach patologii społecznych i bezrobocia jest konieczna, dlatego stwarza wiele miejsc pracy.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku praca socjalna w Katowicach najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • język polski,
 • język obcy,
 • dowolny przedmiot

 

Kandydaci, prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, muszą zdawać przedmioty dodatkowe najlepiej na poziomie rozszerzonym.  Szczegółów szukaj na stronach internetowych uczelni śląskich.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Praca socjalna w Katowicach i woj. śląskim - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów


Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku praca socjalna w Katowicach i woj. śląskim

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PRACA SOCJALNA?

Interdyscyplinarny kierunek praca socjalna w Katowicach kumuluje wiedzę z zakresu socjologii, psychologii, pedagogiki, a także z zakresu prawa, ekonomii, filozofii czy antropologii. Są to studia przeznaczone dla osób, które pragną rozwiązywać problemy społeczne i zajmować się szeroko pojętą pracą socjalną.

Osoby, które odnajdują się w pracy socjalnej, mają poczucie społecznej misji. Chcesz zajmować się pracą społeczną i socjalną? Jesteś osobą komunikatywną i potrafisz pracować z ludźmi? Pragniesz pomagać ludziom w rozwiązywaniu problemów, z którymi się borykają? Jesteś osobą empatyczną i odpowiedzialną? Wybierz studia w Katowicach, które pomogą Ci zrealizować plany naprawcze obejmujące problemy społeczne i uzależnienia.

 

1. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku praca socjalna możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku praca socjalna w Katowicach realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata. 

Uczelnie w Katowicach umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne.

 

 

2. Program studiów i przedmioty

Studia w Katowicach takie jak praca socjalna możesz realizować na uczelniach, które znajdziesz w dziale poniżej. Możesz mieć pewność, że uczelnie śląskie dbają o najwyższy poziom kształcenia w zakresie nauk humanistycznych, prawnych czy społecznych, a dobierana kadra akademicka służy studentom radą i doświadczeniem.

Najważniejsze przedmioty, jakie przyjdzie Ci realizować, to chociażby:

 • wprowadzenie do pedagogiki
 • rozwój człowieka w cyklu życia
 • elementy psychopatologii i psychologii klinicznej
 • socjologia makrostruktur społecznych
 • teorie i metody pracy socjalnej z jednostką i rodziną
 • zagadnienia patologii i profilaktyki społecznej

 

Program kształcenia pracy socjalnej skupia się na naukach z zakresu psychologii i rozwoju człowieka.

Ile trwają studia na kierunku praca socjalna w Katowicach?

Studia na kierunku praca socjalna w Katowicach, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Gdzie studiować na kierunku praca socjalna w Katowicach?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek praca socjalna w Katowicach:

czytaj dalej uczelnie w Katowicach

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU PRACA SOCJALNA?

Studia w Katowicach na kierunku praca socjalna przygotowują młodych ludzi do pracy społecznej na rzecz walki z przemocą, uzależnieniami czy bezrobociem. Absolwenci zatrudniani są w:

 • regionalnych ośrodkach polityki społecznej
 • powiatowych centrach pomocy rodzinie i ośrodkach pomocy społecznej
 • placówkach opiekuńczo-wychowawczych
 • domach pomocy społecznej dla osób starszych oraz niepełnosprawnych intelektualnie, psychicznie i fizycznie
 • jednostkach organizacyjnych do spraw zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu
 • ośrodkach wsparcia
 • placówkach dla bezdomnych, dla osób uzależnionych
 • zakładach karnych
 • ośrodkach dla uchodźców
 • organizacjach pozarządowych, które zajmują się diagnozowaniem i przeciwdziałaniem problemom

 

Studenci muszą zdawać sobie sprawę z faktu, że praca społeczna wymaga siły charakteru i cierpliwości. Absolwenci podejmują współpracę z rodzinami zastępczymi, a zatrudniani są przede wszystkim w administracji rządowej i samorządowej (organy odpowiedzialne za realizację zadań polityki społecznej) oraz zajmują się organizowaniem i prowadzeniem pracy socjalnej w instytucjach pozarządowych.

Kierunki psychologiczne i społeczne w Katowicach i woj. śląskim

Popularne kierunki psychologiczne i społeczne niestacjonarne w Katowicach i woj. śląskim

19 Uczelni w Katowicach i woj. śląskim

W samych Katowicach studiuje około 80 tys., osób, a w całej metropolii nawet 200 tys. Oprócz Uniwersytetu Ekonomicznego i Politechniki Śląskiej (czyli dwóch najlepiej rozwijających się szkół w regionie) studenci mogą wybierać spośród renomowanych publicznych uczelni o innych profilach: Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Muzycznej, Uniwersytetu Śląskiego, Akademii Sztuk Pięknych oraz uczelni niepublicznych.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują śląskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Katowicach

 

Komentarze (0)