Chemia - Wrocław

Chemia - Wrocław

Chemia - Wrocław

Studia we Wrocławiu

chemia

Odkryj kierunek chemia we Wrocławiu i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Chemia studia Wrocław | woj. dolnośląskie

Studia na kierunku chemia we Wrocławiu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra lub magistra inżyniera).

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych - Uniwersytecie Wrocławskim, Politechnice Wrocławskiej w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia (to zdanie dodajemy jeśli są specjalności lub ścieżki). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Chemia - Wrocław

Zobacz, na jakich uczelniach w mieście Wrocławiu jest kierunek chemia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Jednostka prowadząca

Politechnika Wrocławska

Jednostka prowadząca

Chemia stopień: (II), czas trwania: 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek chemia we Wrocławiu?

Kierunki studiów we Wrocławiu takie jak chemia możesz realizować zarówno na uniwersytecie, jak i politechnice. Kandydaci muszą spełniać określone wymagania rekrutacyjne. Prócz przedmiotów obowiązkowo zdawanych na maturze (matematyka, język polski, język obcy nowożytny), powinieneś/powinnaś zdawać wybrane przedmioty dodatkowe: chemię, biologię, fizykę, informatykę.

Studia chemiczne związane są z pracą laboratoryjną i przebywaniem ze środkami niebezpiecznymi dla zdrowia człowieka. Uczelnie we Wrocławiu wymagają wykonania odpowiednich badań lekarskich, które poświadczą zdolność do wykonywania zawodu. Szczegóły znajdziesz na stronie internetowej wybranej uczelni.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Chemia w mieście Wrocławiu - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

CHEMIA WROCŁAW STUDIA I STOPNIA

CHEMIA WROCŁAW STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

CHEMIA WROCŁAW STUDIA STACJONARNE

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU CHEMIA?

Chemia zajmuje się badaniem natury i ogólnie pojmowanego życia, a w zasadzie substancji, które na to życie wpływają. Jest to dziedzina, która nieustanie się zmienia, dlatego kandydaci na tego typu studia muszą liczyć się z ciągłym dokształcaniem się w zakresie tego, co dzieje się w środowisku chemicznym czy fizycznym. Maria Skłodowska-Curie, polska fizyczka i chemiczka, stwierdziła: „Nauka leży u podstaw każdego postępu, który ulepsza życie ludzkie i zmniejsza cierpienie”.

Chemia jest niezwykle istotna dla postępu techniki i medycyny. Wymaga poddania naukom ścisłym i zainteresowania branżą chemiczną i fizyczną. Przyszli studenci powinni odznaczać się myśleniem logicznym i analitycznym, ale również abstrakcyjnym, które pomoże zrozumieć wszystkie chemiczne zależności. Wybierz uniwersalny kierunek, który nieustannie kreuje teraźniejszość i przyszłość, i zdecyduj się na studia we Wrocławiu w zakresie chemii.

 

1. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku chemia możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku chemia we Wrocławiu realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające od 1,5 roku do 2 lat. 

Uczelnie we Wrocławiu umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne.

 

2. Program studiów i przedmioty

Chemia jest nauką eksperymentalną, która zajmuje się badaniem różnego rodzaju substancji. Obecnie bardzo wiele uczelni w całej Polsce decyduje się na kształcenie w tym zakresie. Wykaz uczelni we Wrocławiu, które oferują możliwość studiowania chemii, znajdziesz poniżej. Przemiany zachodzące między substancjami badane są we współpracy z naukami fizycznymi i biologicznymi.

Program kształcenia kumuluje przedmioty ścisłe takie jak na przykład:

 • chemia analityczna
 • podstawy chromatografii
 • molekularna chemia fizyczna
 • symetria w chemii
 • matematyka
 • nowoczesne metody preparatyki chemicznej
 • chemia jądrowa
 • krystalochemia

 

Siatka zajęć obejmuje także szereg przedmiotów związanych z pracą laboratoryjną. Pamiętaj o tym, że studia chemiczne mają ogromny wpływ na postęp w medycynie lub naukach inżynierskich.

Ile trwają studia na kierunku chemia we Wrocławiu?

Studia na kierunku chemia we Wrocławiu, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU CHEMIA?

Absolwenci, którzy mogą poszczycić się wykształceniem chemicznym, nie ograniczają się do pracy w laboratorium lub pracy dydaktycznej w szkole. Oczywiście w dużej mierze pracują oni w instytucjach badawczych i laboratoriach diagnostycznych, które wykorzystują nowoczesną aparaturę, oraz w przedsiębiorstwach wykorzystujących współczesne technologie. Swoją karierę kształtują także w różnych dziedzinach przemysłu.

Kierunek chemia we Wrocławiu przygotowuje absolwentów do pracy w:

 • przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego, spożywczego i farmaceutycznego
 • laboratoriach kontrolno-pomiarowych
 • kontroli jakości produkcji
 • ochronie środowiska

 

Studenci mogą zajmować się analityką chemiczną, a także chemią materiałową w nowoczesnych technologiach. Kształcenie ogólne z zakresu chemii może być uzupełniane specjalnościami lub innymi kierunkami chemicznymi, które oferują dodatkowe kompetencje i nowe stanowiska pracy.

Gdzie studiować na kierunku chemia we Wrocławiu?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek chemia we Wrocławiu:

czytaj dalej uczelnie we Wrocławiu

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Chemia we Wrocławiu?

 

STUDIA WE WROCŁAWIU - ważne informacje

kierunki studiów we Wrocławiu

studia we Wrocławiu

 

CHEMIA - ważne informacje

chemia studia

studia chemiczne we Wrocławiu

studia chemiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Kierunki chemiczne w mieście Wrocławiu

25 Uczelni we Wrocławiu

Wrocław jest jednym z największych ośrodków akademickich. Na 10 uczelniach publicznych i kilkunastu niepublicznych studiuje blisko 100 tysięcy studentów. Według rankingów oceniających blisko 200 szkół wyższych, uczelnie we Wrocławiu są jednymi z najlepszych w kraju.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują wrocławskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów we Wrocławiu

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)