Technologia chemiczna - Wrocław

Technologia chemiczna - Wrocław

Technologia chemiczna - Wrocław

Studia we Wrocławiu

technologia chemiczna

Odkryj kierunek technologia chemiczna we Wrocławiu i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Technologia chemiczna studia Wrocław 2021 | woj. dolnośląskie

Studia na kierunku technologia chemiczna to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Technologia chemiczna - Wrocław

Zobacz, na jakich uczelniach w mieście Wrocławiu jest kierunek technologia chemiczna

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Wrocławska

Jednostka prowadząca

Technologia chemiczna stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek technologia chemiczna?

Jeśli rozważasz studia inżynierskie w zakresie technologii chemicznej, warto odpowiednio wcześnie zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi, ponieważ uczelnie ustalają je indywidualnie. Przyszli studenci muszą przedstawić wyniki z obowiązkowych egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym, ale warto także pokusić się o zdawanie egzaminów dodatkowych na rozszerzeniu.

Pamiętaj, że w zależności od poziomu i trybu kształcenia wymogi kwalifikacyjne mogą być inne. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Technologia chemiczna w mieście Wrocławiu - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

TECHNOLOGIA CHEMICZNA WROCŁAW STUDIA I STOPNIA

TECHNOLOGIA CHEMICZNA WROCŁAW STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

TECHNOLOGIA CHEMICZNA WROCŁAW STUDIA STACJONARNE

TECHNOLOGIA CHEMICZNA WROCŁAW STUDIA NIESTACJONARNE

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku technologia chemiczna w Mieście wrocławiu

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU TECHNOLOGIA CHEMICZNA WE WROCŁAWIU?

Technologia chemiczna to nowoczesny kierunek interdyscyplinarny, którego program studiów stawia na praktyczność. Ci, którzy zdecydują się na kształcenie w tym zakresie, będą mieli okazję zajmować się projektowaniem i eksploatacją instalacji w przemyśle chemicznym.

W trakcie zdobywanej edukacji nauczysz się wytwarzać różnego rodzaju produkty chemiczne takie jak nawozy sztuczne, tworzywa polimerowe, paliwa, kosmetyki, barwniki, a także produkty codziennego użytku, chociażby detergenty.

Kierunek jest odpowiedzią na zapotrzebowania współczesnego rynku pracy. Wszechstronne wykształcenie obejmuje również ekonomikę procesów produkcyjnych, jakość produktów i ochronę środowiska w przemyśle chemicznym, a nawet zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Technologia chemiczna możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Kierunek technologia chemiczna możesz studiować na pierwszym i drugim stopniu. Studia inżynierskie trwają trzy i pół roku (siedem semestrów) lub cztery lata (studia inżynierskie niestacjonarne). Studia magisterskie uzupełniają wiedzę zdobywaną na studiach pierwszego stopnia. Zajęcia w ich zakresie odbywają się w trakcie trzech semestrów (półtora roku) lub czterech semestrów (studia magisterskie niestacjonarne).

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

W kompleksowo opracowanym programie studiów technologii chemicznej znajdziesz takie przedmioty, jak na przykład: termodynamika chemiczna i techniczna, elektronika i elektrotechnika, miernictwo i automatyka, podstawy chemii fizycznej, technologia chemiczna ­– surowce i procesy przemysłu nieorganicznego.

Na studentów czeka szeroka oferta specjalizacyjna, która ułatwia sprecyzowanie przyszłej ścieżki kariery. Oznacza to, że prócz przedmiotów ogólnych i podstawowych musisz zaliczyć także zajęcia kierunkowe i specjalnościowe.

Będziesz miał/a okazję poznać metody analityczne, zasady projektowania urządzeń i procesów technologicznych, a także wykształcisz potrzebne umiejętności, potrzebne do zarządzania przedsiębiorstwem branży chemicznej, a co za tym idzie, nauczysz się planowania strategicznego w zakładzie przemysłu chemicznego.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU TECHNOLOGIA CHEMICZNA WE WROCŁAWIU?

Studia na kierunku Technologia chemiczna trwają od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).

 

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU TECHNOLOGIA CHEMICZNA WE WROCŁAWIU?

Absolwenci technologii chemicznej są przygotowani do podjęcia pracy w zawodzie, a współczesny rynek pracy daje im bardzo wiele możliwości znalezienia satysfakcjonującego zatrudnienia.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku technologia chemiczna:

 • firmy bazujące na procesach chemicznych i biochemicznych
 • samodzielna działalność gospodarcza w branży chemicznej
 • zarządzanie, marketing produkcyjny
 • zakłady przemysłu chemicznego
 • przetwórstwo tworzyw sztucznych
 • branża farmaceutyczna, kosmetyczna, spożywcza
 • laboratoria analityczne i kontroli jakości

Absolwenci zajmują się kierowaniem i nadzorem eksploatacji instalacji chemicznych, a także technologiami chemicznymi, które są ukierunkowane na ochronę środowiska. Możesz projektować i unowocześniać stosowane technologie i produkty, a także działać w zakresie laboratoryjnej kontroli przebiegu procesu technologicznego.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek technologia chemiczna we Wrocławiu?

 

STUDIA WE WROCŁAWIU - ważne informacje

kierunki studiów we Wrocławiu

studia we Wrocławiu

 

TECHNOLOGIA CHEMICZNA - ważne informacje

technologia chemiczna studia

studia chemiczne we Wrocławiu

studia chemiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Kierunki chemiczne w mieście Wrocławiu

Komentarze (0)