Studia medyczne Bydgoszcz

Studia medyczne Bydgoszcz

Studia medyczne Bydgoszcz

Największy wybór studiów

medycznych w Bydgoszczy

Odkryj kierunki medycznych i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Studia medyczne Bydgoszcz | woj. kujowawsko - pomorskie

Studia medyczne w Bydgoszczy to studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3 lat do 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) lub od 5 do 6 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata, inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

STUDIA MEDYCZNE W BYDGOSZCZY - KIERUNKI STUDIÓW

Uczelnia
Typ studiów
Tryb studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Typ studiów Tryb studiów
Analityka medyczna stacjonarne jednolite
Audiofonologia stacjonarne I stopnia
Dietetyka stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Elektroradiologia stacjonarne, niestacjonarne I stopnia
Farmacja stacjonarne jednolite
Fizjoterapia stacjonarne, niestacjonarne II stopnia, jednolite
Inspekcja weterynaryjna stacjonarne I stopnia
Inżynieria biomedyczna stacjonarne I stopnia, II stopnia
Inżynieria farmaceutyczna stacjonarne I stopnia
Kierunek lekarski stacjonarne, niestacjonarne jednolite
Kosmetologia stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Optometria stacjonarne II stopnia
Optyka okularowa z elementami optometrii stacjonarne I stopnia
Pielęgniarstwo stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Położnictwo stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Ratownictwo medyczne stacjonarne, niestacjonarne I stopnia
Zdrowie publiczne stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy są studia medyczne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI MEDYCZNE W BYDGOSZCZY

SORTOWANIE:

Rekrutacja na studia medyczne w Bydgoszczy

Rekrutacja na studia medyczne w Bydgoszczy wygląda podobnie, jak na wszystkie inne kierunki. Najważniejsza jest punktacja, jaką zdobędzie się na maturze, a że studia medyczne są jednymi z najbardziej obleganych na całym rynku uczelnianym, oczekiwane jest, by przyjęty na medycynę student zdobył koło 80-90 procent punktów z wybranych przedmiotów. W zależności od wybranego wydziału i specjalizacji, rekruterzy będą zwracać uwagę na punktację z takich przedmiotów jak biologia, chemia, fizyka lub matematyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Studia medyczne niestacjonarne w Bydgoszczy

Studia medyczne w Bydgoszczy to szerokie zagadnienie, dające studentom wiele możliwości rozwoju i co najważniejsze profesjonalne przygotowanie do pełnienia przyszłych obowiązków zawodowych. Niejedna osoba planuje podjąć naukę w formie niestacjonarnej, lecz zastanawia się czy kierunki medyczne, uznawane za najbardziej wymagające, możliwe są do zgłębienia właśnie w takim trybie. Odpowiedź jest krótka: tak.

Oferta niestacjonarnych studiów medycznych w Bydgoszczy jest bogata i różnorodna. Warto jednak zwrócić uwagę na to, co kryje się pod pojęciem studiów niestacjonarnych. Otóż, studia niestacjonarne dzielą się na wieczorowe i zaoczne. Przeszukując katalogi dydaktyczne łatwo zauważyć, że studia wieczorowe są znacznie rzadziej oferowane i bardzo często uczelnie rozumieją studia niestacjonarne jako studia zaoczne.

Zaoczne, czyli jakie? Pierwszą cechą charakterystyczną jest to, że nauka w ich ramach jest płatna. Cena kształcenia uzależniona jest od uczelni, wydziału, a także konkretnego kierunku. Warto zaznaczyć, że pod względem merytorycznym nie występują różnice pomiędzy studiami stacjonarnymi i niestacjonarnymi.

Nauka prowadzić ma do osiągnięcia tych samych efektów; takiego samego poziomu wiedzy i umiejętności praktycznych. Studia zaoczne to studia weekendowe, ponieważ zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, rzadziej w piątki, soboty i niedziele, z częstotliwością co dwa, albo trzy tygodnie.

Na tej podstawie można odnieść wrażenie, że szeroki obszar kształcenia należy zrealizować w stosunkowo krótszym czasie, a wykłady charakteryzują się większym natężeniem. Czy oznacza to, że studia medyczne niestacjonarne są trudniejsze od tych w stacjonarnym wydaniu? Nie. Wymagają tylko innego podejścia do nauki.

czytaj dalej studia medyczne niestacjonarne (zaoczne) w Bydgoszczy

KIERUNKI MEDYCZNE W BYDGOSZCZY

Rozwiń

STUDIA MEDYCZNE W BYDGOSZCZY - PODYPLOMOWE

A
C
D
E
F
H
K
M
N
O
P
R
S
T
U
Z
Rozwiń

Jak wyglądają studia medyczne w Bydgoszczy?

Wielu wydaje się, że studia medyczne w Bydgoszczy mają przygotować wyłącznie do zawodu lekarza. Nic bardziej mylnego. Obecnie studia medyczne pozwalają zdobywać wiedzę na bardzo różnorodnych kierunkach. Dzięki temu uczelnie mogą wykształcić specjalistów nie tylko w zawodzie lekarza, ale też farmaceuty, ratownika, biotechnologa czy inżyniera biomedycznego. Wszystkie te kierunki, a także wiele innych, oferowane są w Bydgoszczy i pozwalają na zdobycie wyższego wykształcenia z medycyny.

 

Praca po studiach medycznych

Po zakończeniu studiów medycznych w Bydgoszczy należy zdać egzamin LEP, który otwiera drogę do dalszych specjalizacji pierwszego i drugiego stopnia. Ci, którzy nie zdecydują się na pozostanie na uczelni w charakterze teoretyka wykładowcy mogą pracować chociażby jako lekarze specjaliści (np. chirurdzy, radiolodzy, okuliści, pediatrzy), farmaceuci, przedstawiciele medyczni, kierownicy aptek, opiekunowie medyczni, dietetycy, kosmetolodzy, inżynierowie biotechnologii, fizycy medyczni, fizjoterapeuci, ratownicy medyczni albo pielęgniarze.

POZOSTAŁE UCZELNIE W BYDGOSZCZY NA KTÓRYCH SĄ STUDIA MEDYCZNE

MUSISZ TO WIEDZIEĆ

W Bydgoszczy znajduje się kilka uczelni kształcących na studiach medycznych. Największą z nich jest bez wątpienia Uniwersytet Mikołaja Kopernika Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. Znajdują się tam trzy główne wydziały: Wydział Farmaceutyczny, Wydział Lekarski oraz Wydział Nauk o Zdrowiu. Na Wydziale Nauk o Zdrowiu dla studentów przygotowano aż osiem różnych kierunków studiów. Są to:

 • Pielęgniarstwo
 • Zdrowie publiczne
 • Fizjoterapia
 • Ratownictwo medyczne
 • Dietetyka
 • Położnictwo
 • Elektroradiologia
 • Audiofonologia

Ponadto, na Wydziale Nauk o Zdrowiu uruchomione są studia doktoranckie, a władze wydziału posiadają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk o zdrowiu oraz doktora nauk medycznych. Drugi pod względem ilości kierunków jest Wydział Lekarski, gdzie studenci mogą uczestniczyć w zajęciach na czterech głównych kierunkach:

 • Lekarskim
 • Biotechnologii
 • Optyce okularowej z elementami optometrii
 • Inżynierii biomedycznej
 • Ostatnim, choć nie najmniej ważnym wydziałem jest na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Wydział Farmaceutyczny, na którym można kształcić się na trzech kierunkach:
 • Farmacji
 • Analityce medycznej
 • Kosmetologii (na studiach I i II stopnia)

Drugą uczelnią, na której otwarte są studia medyczne jest Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy. Tutaj proponowane są cztery kierunki:

 • Fizjoterapia (w tym Fizjoterapia kliniczna, Odnowa biologiczna - nowoczesne metody, Alternatywne metody rehabilitacji, Rehabilitacja w opiece geriatrycznej oraz Opieka nad dziećmi).
 • Kosmetologia (w tym Kosmetyka estetyczna, Fryzjerstwo i stylizacja, Podologia oraz Modelowanie sylwetki z elementami dietetyki)
 • Chiropraktyka
 • Analityka medyczna

 

Komentarze (0)