Ekonomia - Lublin

Ekonomia - Lublin

Ekonomia - Lublin

Studia w Lublinie

na Kierunku Ekonomia

Odkryj kierunek Ekonomia w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Ekonomia studia Lublin 2021| woj. lubelskie

Studia na kierunku Ekonomia w Lublinie to studia licencjackie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ekonomia, w roku akademickim 2021/2022, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oferuje 119 miejsc, a Uniwersytet Przyrodniczy 60 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Bezpłatne nauczanie oferuje również Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. 

Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na uczelni prywatnej. Ceny wahają się od 3325 zł do 3515 zł za pierwszy rok studiów.

 

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

W ramach nauczania na kierunku ekonomia studenci nauczą się analizowania problemów ekonomicznych z zastosowaniem technik jakościowych i ilościowych. Ponadto poznają zasady dokonywania analizy finansowej oraz oceny ryzyka inwestycyjnego. Dowiedzą się także, w jaki sposób prowadzić księgi rachunkowe oraz przygotowywać sprawozdania finansowe.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w instytucjach finansowych, bankowości, biurach rachunkowych, działach finansowych firm i korporacji czy firmach doradczych i konsultingowych.

 

czytaj dalej wszystko o Ekonomia - Lublin

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest kierunek ekonomia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Jednostka prowadząca

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Jednostka prowadząca

Ekonomia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Jednostka prowadząca

Ekonomia stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Jednostka prowadząca

Ekonomia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek ekonomia w Lublinie?

Studia ekonomiczne w Lublinie w obecnych czasach nieustannie zyskują na popularności, ponieważ na rynku pracy brakuje specjalistów z zakresu gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Ponieważ jest to jeden z najbardziej modnych, a także potrzebnych kierunków studiów, na jedno miejsce jest wielu kandydatów.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku ekonomia najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • historia
 • matematyka
 • geografia
 • wiedza o społeczeństwie
 • język polski
 • język obcy

 

By znaleźć się na liście przyjętych, zadbaj o jak najlepsze wyniki z wybranych przedmiotów, zdawanych najlepiej na poziomie rozszerzonym. Są to przede wszystkim: matematyka, geografia, język obcy nowożytny, historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka, biologia. Uczelnie w Lublinie ustalają indywidualne wymogi rekrutacyjne. Informacje znajdziesz na stronach internetowych.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Ekonomia w Lublinie - zasady rekrutacji

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

EKONOMIA LUBLIN STUDIA I STOPNIA

EKONOMIA LUBLIN STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

EKONOMIA LUBLIN STUDIA STACJONARNE

EKONOMIA LUBLIN STUDIA NIESTACJONARNE

Jak wyglądają studia na kierunku ekonomia w Lublinie?

1. Dla kogo ten kierunek?

Jedna z najpopularniejszych definicji ekonomii, którą stworzyli Paul Samuelson i William Nordhaus mówi: „Ekonomia to nauka o tym, w jaki sposób istoty ludzkie organizują działania w sferze produkcji i konsumpcji”. Nie można się z nimi nie zgodzić, ponieważ ekonomia to szeroka dziedzina, która zajmuje się gospodarką, przedsiębiorstwami, funkcjonowaniem rynku w zakresie przychodów i kosztów, funkcjonowaniem państwa w życiu gospodarczym, a także problemami społecznymi, na przykład bezrobociem.

Osoby, które myślą o studiowaniu ekonomii w Lublinie, muszą mieć predyspozycje do nauki przedmiotów ścisłych, zwłaszcza matematyki. Studia ekonomiczne obfitują w zajęcia z przedsiębiorczości, badania rynkowe i gospodarcze. Jeśli te zagadnienia znajdują się w polu Twoich zainteresowań, ten kierunek może być właśnie dla Ciebie.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku ekonomia możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku ekonomia w Lublinie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Krakowie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Gdzie studiować

Kierunek ekonomia w Lublinie można studiować na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytecie Przyrodniczym, a także w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji i w Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola. Ze względu na różną specyfikę uczelni, siatka zajęć może być nieco inaczej skonstruowana, wciąż jednak zachowane zostaną przedmioty niezbędne do otrzymania podstawowego wykształcenia, które przysłuży się w dalszej pracy zawodowej.

 

4. Praca po studiach

Absolwenci studiów ekonomicznych w Lublinie posiadają horyzontalną wiedzę z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości oraz umiejętności, które przysłużą się prowadzeniu obrotu handlowego i wszechstronnych analiz informacji w celu racjonalnego podejmowania decyzji gospodarczych. Absolwenci zdobywają stabilne zatrudnienie w przedsiębiorstwach handlowych, produkcyjnych i usługowych, jednostkach samorządowych w kraju i za granicą, biurach rachunkowych, bankach, zakładach ubezpieczeniowych, instytucjach administracji publicznej i służbach finansowych różnych branż, niejednokrotnie zakładają także własną działalność gospodarczą.

Absolwenci potrafią wykorzystywać zdobytą wiedzę do planowania rozwoju nowych przedsiębiorstw, analizowania potencjałów konkurencyjności firm istniejących, a także formułowania zaleceń, które sprzyjają rozwojowi istniejących podmiotów gospodarczych. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów ekonomicznych zapewniają studentom dynamiczne wejście we współczesny rynek pracy.

 
5. Program studiów i przedmioty
 
W programie studiów na kierunku ekonomia znajdziesz takie przedmioty jak np.:
 • bankowość i ubezpieczenia,
 • matematy,
 • mikroekonomia,
 • podstawy zarządzania,
 • podstawy marketingu,
 • gospodarkę regionalną,
 • kreowanie przedsiębiorczości
 • i wiele innych.

 

Kierunki studiów w Lublinie takie jak ekonomia oferują także ciekawe specjalności, na przykład: przedsiębiorstwo w gospodarce regionalnej, biznes międzynarodowy, ubezpieczenia społeczne i gospodarcze, handel. Każda uczelnia w Lublinie ma swoją ofertę specjalizacyjną, jednak warto je śledzić na stronach internetowych, ponieważ specjalności się zmieniają, a ich utworzenie zależy od zainteresowania studentów.
Absolwenci kierunku ekonomia w Lublinie potrafią przeanalizować problemy podmiotów gospodarujących na podstawie podstawowej wiedzy teoretycznej. Prognozują zjawiska gospodarcze, posługując się przy tym metodami i narzędziami statystyczno-ekonomicznymi. Analizują sytuacje finansowe przedsiębiorstw, a także potrafią zaproponować konkretne rozwiązania na poziomie operacyjnym w przypadku problemów gospodarczych.
Praktyczne umiejętności sprowadzają się zwłaszcza do wykorzystywania języków obcych nowożytnych, które na studiach ekonomicznych są zgłębiane, a także do prowadzenia obrotów handlowych. Wszechstronne, gruntowne wykształcenie zapewnia absolwentom dynamiczne wejście na rynek pracy, który nieustannie zabiega o specjalistów z dziedzin ekonomicznych.
Ile trwają studia na kierunku ekonomia w Lublinie?

Ile trwają studia na kierunku ekonomia w Lublinie?

Studia na kierunku Ekonomia w Lublinie, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).
Studia w Lublinie na kierunku ekonomia w zależności od uczelni podzielone są na dwa komplementarne cykle kształcenia, co oznacza, że możesz je realizować zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu. Pierwszy stopień trwa sześć semestrów i kończy się egzaminem licencjackim. Trzyletnie studia licencjackie zapewniają podstawową wiedzę niezbędną do podjęcia pracy zawodowej już po zdobyciu tytułu licencjata. Obfitują także w praktykę zawodową, która pomaga wkroczyć na rynek pracy z impetem.
Stopień drugi to dwuletnie studia magisterskie, które uzupełniają wiedzę z zakresu stopnia pierwszego. Oferują one dodatkowe specjalności, które wpływają na wszechstronną sylwetkę absolwenta. Studia magisterskie na kierunku ekonomia może realizować również absolwent innego kierunku z zakresu nauk społecznych i ekonomicznych.
Jaka praca po kierunku ekonomia w Lublinie?

Jaka praca po kierunku ekonomia w Lublinie?

Absolwenci studiów ekonomicznych w Lublinie mogą spodziewać się zatrudnienia w przedsiębiorstwach handlowych, produkcyjnych i usługowych w kraju i za granicą, organizacjach i instytucjach publicznych i prywatnych. Niezbędna wiedza i umiejętności pozwalają absolwentom prowadzić własną działalność gospodarczą. Absolwenci pracują w biurach rachunkowych, bankach, zakładach ubezpieczeń, instytucjach administracji publicznej i w służbach finansowych. Pełnią takie stanowiska jak: specjalista do spraw marketingu i handlu, kierownik działu zakupów, kierownik projektu, specjalista do spraw kluczowych klientów, analityk biznesowy, analityk finansowy, księgowy, menadżer produktu, kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi z zakresu marketingu i sprzedaży, kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi z zakresu obsługi biznesu.
Wszechstronna wiedza ekonomiczna i umiejętności odnoszące się do prowadzenia obrotu handlowego to cechy, które są niezwykle cenne dla pracodawców wielu branż i przedsiębiorstw. Absolwenci analizują informacje i potrafią podejmować racjonalne decyzje gospodarcze.
Anbsolwenci swoją karierę mogą kształtować zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej zajmując się: audytem i podatkami, badaniami i rozwojem, bankowością, analizą, bezpieczeństwem i higieną pracy, rachunkowością, biznesem, doradztwem, zarządzaniem zasobami ludzkimi, marketingiem, kontrolingiem, nieruchomościami, obsługą klienta, ubezpieczeniami, public relations. Pracują w administracji publicznej i w administracji biurowej, instytucjach państwowych, organizacjach pozarządowych, służbie cywilnej, urzędach pracy, urzędach i izbie skarbowej, a także w wymiarze sprawiedliwości. Jak widzisz możliwości jest bardzo wiele, dlatego warto rozważyć studia na kierunku ekonomia w Lublinie.

Gdzie studiować na kierunku ekonomia w Lublinie?

Uczelnie na których można studiować kierunek ekonomia w Lublinie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Społeczno - Przyrodnicza w Lublinie

 

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek ekonomia w Lublinie?

Ekonomia to bardzo zajmująca dziedzina społeczno-gospodarcza, którą w dzisiejszych czasach interesuje się wiele osób. Świadczy to niejako o uniwersalności tej dziedziny, ponieważ na rynku gospodarczym zawsze coś się dzieje, podobnie jest z rynkiem pracy i panującym bezrobociem. Ekonomiści badają skąd przychody i skąd koszty, jakie to ma skutki gospodarcze i jak odbija się to na sytuacji społecznej. Nim zdecydujesz, że studia ekonomiczne są właśnie dla Ciebie, zastanów się nad kilkoma kwestiami:
 • Czy nauka przedmiotów ścisłych nie sprawia Ci problemu?
 • Czy interesujesz się gospodarką i przedsiębiorstwami?
 • Czy jesteś uważny i masz skłonności do analitycznego myślenia?
 
Proces rekrutacji i przedmioty
Jeśli odpowiedzi na te pytania są twierdzące, ten kierunek może być idealny dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że w obecnych czasach coraz więcej osób myśli o studiowaniu, dlatego na każdy kierunek jest wielu kandydatów. By zwiększyć swoje szanse, postaraj się o jak najlepsze wyniki z wybranych przedmiotów zdawanych zwłaszcza na poziomie rozszerzonym. W zależności od uczelni, w procesie rekrutacyjnym uwzględnia się zwłaszcza: matematykę, język obcy, geografię, wiedzę o społeczeństwie, historię. Wysoką pozycję na listach zakwalifikowanych możesz sobie zapewnić także poprzez udział w olimpiadach i konkursach. Finaliści i laureaci cieszą się zawsze przywilejami i zdobywają najwyższe wyniki. Rozważ udział na przykład w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiadzie Wiedzy o Społeczeństwie lub Olimpiadzie Matematycznej.
Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu niezbędnych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja oczekuje z reguły świadectwa dojrzałości, podania i oświadczenia, zdjęć do legitymacji, dowodu osobistego do wglądu, zaświadczeń o istotnych wynikach z konkursów lub olimpiad, jeśli je posiadasz. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania rekrutacyjnego znajdują się na stronach poszczególnych uczelni w Lublinie.
 
STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

kierunki studiów w Lublinie

studia w Lublinie

 

EKONOMIA - ważne informacje

ekonomia studia

ekonomia studia online

studia ekonomiczne w Lublinie

studia ekonomiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku ekonomia w Lublinie?

Kierunek ekonomia w Lublinie to bardzo interesująca dziedzina nauki, która cieszy się niesłabnącą popularnością.

Marta, studentka drugiego roku studiów magisterskich, tłumaczy:

To bardzo szeroka dziedzina nauki i tak naprawdę daje nam bardzo dużo możliwości. Na aktualnej specjalności zajmuję się ekonomią międzynarodową. Jest bardzo ciekawie, zwłaszcza dla osób, które faktycznie są zainteresowani światem ekonomistów. Jeśli też tak masz, polecam!

Kierunki ekonomiczne w Lublinie

Rozwiń

Popularne kierunki ekonomiczne niestacjonarne w Lublinie

10 uczelni w Lublinie

Pierwsza szkoła wyższa w Lublinie powstała już w XVII wieku. Dziś Lublin jest kojarzony przez Polaków przede wszystkim dzięki uczelniom. Dwie najbardziej znane uczelnie to Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Katolicki uniwersytet Lubelski. Oprócz tego, akademicki Lublin to również Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Medyczny.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują lubelskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Lublinie

 


# MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W LUBLINIE NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK EKONOMIA

Komentarze (0)