PSYCHOLOGIA KLINICZNA I WYCHOWAWCZA DZIECI I MŁODZIEŻY

PSYCHOLOGIA KLINICZNA I WYCHOWAWCZA DZIECI I MŁODZIEŻY

PSYCHOLOGIA KLINICZNA I WYCHOWAWCZA DZIECI I MŁODZIEŻY

Studia we Wrocławiu

psychologia kliniczna i wychowawcza dzieci i młodzieży

Odkryj studia psychologia kliniczna i wychowawcza dzieci i młodzieży we Wrocławiu  i sprawdź, gdzie możesz studiować

Psychologia kliniczna i wychowawcza dzieci i młodzieży studia Wrocław - specjalność / ścieżka kształcenia

Psychologia kliniczna i wychowawcza dzieci i młodzieży to studia, które odpowiadają na oczekiwania współczesnego rynku pracy. Studenci nabywają wiedzę odnoszącą się do norm i psychologii rozwoju, diagnozy klinicznej dzieci i młodzieży z zaburzeniami oraz diagnozy trudności wychowawczych i trudności w nauce na tle uwarunkowań środowiskowych.

Dzięki realizowanym zajęciom masz szansę dowiedzieć się między innymi, na czym polega psychoprofilaktyka oraz wczesna interwencja kryzysowa. Nauczysz się zapobiegać, rozwiązywać i mediować w sytuacjach konfliktowych, przeciwdziałać przemocy czy uzależnieniom u dzieci i młodzieży.

Absolwenci zatrudniani są w systemie oświaty, placówkach wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ośrodkach, które zajmują się diagnostyką i wczesną interwencją. Otworem stoją także poradnie zdrowia psychicznego, centra edukacyjno-rehabilitacyjne, centra pomocy rodzinie, rejonowe ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, domy dziecka, świetlice środowiskowe, prywatne gabinety diagnostyki i terapii.

Zobacz, na jakich uczelniach w mieście Wrocławiu jest specjalność / ścieżka kształcenia PSYCHOLOGIA KLINICZNA I WYCHOWAWCZA DZIECI I MŁODZIEŻY

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Jednostka prowadząca

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Komentarze (0)