TRANSLATORYCZNA

TRANSLATORYCZNA

TRANSLATORYCZNA

Studia w Rzeszowie

translatoryczna

 

Odkryj studia translatoryczna w Rzeszowie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Translatoryczna studiaRzeszów - specjalność / ścieżka kształcenia

Translatorska oferta kształcenia w zakresie filologii angielskiej to odpowiedź na aktualne zapotrzebowanie rynku pracy. Dla studentów to okazja do zdobycia profesjonalnych umiejętności tłumaczeniowych tekstów w języku pisanym i mówionym przy uwzględnieniu różnic kulturowych, a także rozwinięcie predyspozycji językowych w mowie i piśmie.

W planie zajęć znajdziesz takie przedmioty jak: teoria przekładu z elementami lingwistyki tekstu, przekładoznawcza analiza tekstu, tłumaczenie tekstów literackich, tłumaczenia tekstów specjalistycznych, komunikacja interkulturowa, stylistyka wypowiedzi. Studenci zapoznają się z odmianami tłumaczeń, technikami i strategiami tłumaczeniowymi.

Abiturienci zatrudniani są przede wszystkim w korporacjach międzynarodowych, hotelarstwie, turystyce, liniach lotniczych, instytucjach i organach administracji publicznej, ambasadach, jak również w firmach, które współpracują z partnerami z innych krajów.

Zobacz, na jakich uczelniach w Rzeszowie jest specjalność / ścieżka kształcenia TRANSLATORYCZNA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski

Jednostka prowadząca

Filologia angielska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku filologia angielska

Pokaż więcej

Komentarze (0)