Studia architektoniczne Bydgoszcz

Studia architektoniczne Bydgoszcz

Studia architektoniczne Bydgoszcz

Największy wybór studiów

architektonicznych w Bydgoszczy

Odkryj kierunki architektoniczne i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Studia architektoniczne Bydgoszcz | woj. kujawsko pomorskie

Studia architektoniczne w Bydgoszczy to studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3 lat do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata, inżyniera lub magistra/magistra inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

STUDIA ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO W BYDGOSZCZY - KIERUNKI STUDIÓW

Uczelnia
Typ studiów
Tryb studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Typ studiów Tryb studiów
Architektura stacjonarne I stopnia, II stopnia
Architektura krajobrazu stacjonarne I stopnia
Architektura wnętrz stacjonarne I stopnia, II stopnia
Budownictwo stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Design w biznesie stacjonarne, niestacjonarne I stopnia

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy są studia architektoniczne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO W BYDGOSZCZY

SORTOWANIE:

Rekrutacja i wymagania na studia architektoniczne w Bydgoszczy

Studia architektoniczne należą do tych, w których proces rekrutacji wygląda inaczej niż w przypadku pozostałych kierunków, gdyż nie obowiązuje tutaj wyłącznie konkurs świadectw, ale etapy egzaminów praktycznych. Czyli, aby zostać studentem studiów architektonicznych trzeba pochwalić się dobrymi wynikami z matury, oraz zdolnościami manualnymi. Połączenie tych czynników zwiększa naszą szansę na sukces.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Studia architektoniczne niestacjonarne w Bydgoszczy

Rozmawiając na temat studiów architektonicznych należy powiedzieć, że oprócz wielu zalet posiadają też wady. Najważniejszą z nich jest fakt, iż dość rzadko występują w formie niestacjonarnej. Dlaczego tak jest? Trudno podać jedną przyczynę i aby wywnioskować fundament takiej tendencji należałoby długo krążyć wokół domysłów i przypuszczeń.

Studia architektoniczne stanowią połączenie wiedzy teoretycznej i konkretnych umiejętności praktycznych. Niezależnie od tego czy jest to Architektura, czy Architektura wnętrz studia te wydają się specyficzne, ponieważ łączą w sobie wiedzę zarówno techniczną, artystyczną, jak i humanistyczną. Pomimo tego, iż nie są realizowane w formie jednolitych studiów magisterskich, czyli ulegają podziałowi na pierwszy i drugi stopień, to niezwykle rzadko można odnaleźć w ofertach dydaktycznych możliwość nauki niestacjonarnej choćby na jednym z nich.

Jeśli już uda się trafić na wybrany przez nas kierunek prowadzony w formie niestacjonarnej, warto pamiętać o zasadach, jakie panują w tej formule kształcenia. Studia niestacjonarne dzielą się na wieczorowe i zaoczne i obie formy są formami płatnymi.

Oczywiście, nie istnieją stałe koszty dla wszystkich uczelni i kierunków, zatem należy szczegółowo zapoznać się z regulaminem studiów uczelni, którą wybraliśmy. Studia niestacjonarne to coś więcej niż tylko nauka na zajęciach. To także nauka poza nimi, gdyż wymagają od studentów samodzielności, a także zdolności zarządzania czasem, organizacji pracy własnej, jak również wyszukiwania i selekcjonowania informacji.

Można powiedzieć zatem, że studia niestacjonarne kształcą także wtedy, kiedy zajęcia się nie odbywają. A co robić wtedy, kiedy nie trzeba iść na uczelnię? Można podjąć pracę, nawet najprostszą, aby nie tylko zabić czas oczekiwania na kolejne zajęcia, ale także żeby podreperować studencki budżet. 

czytaj dalej studia architektoniczne niestacjonarne (zaoczne) w Bydgoszczy

KIERUNKI ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO W BYDGOSZCZY

STUDIA ARCHITEKTONICZNE W BYDGOSZCZY - PODYPLOMOWE

Jak wyglądają studia architektoniczne w Bydgoszczy?

Studia architektoniczne to okazja do tego, aby połączyć różne cechy: wrażliwość estetyczną i dobrą wyobraźnię przestrzenną. A w którym mieście można te cechy rozwijać? W Bydgoszczy, czyli w jednym z największych ośrodków akademickich w kraju, na dodatek z ciekawą architekturą. Projektowanie budynków, czy nawet całych przestrzeni wymaga nie tylko wyobraźni i kreatywności, ale także wysokiej dyscypliny, precyzji oraz umiejętności przewidywania.

Studia architektoniczne w Bydgoszczy należą do wymagających, a lista zagadnień, z którymi należy się zmierzyć jest bardzo długa. Historia i teoria architektury, projektowanie architektoniczne, technologie budowlane, współczesne metody projektowe, fizyka budowli – to tylko niektóre przedmioty, które student musi zaliczyć w toku nauki.

Studia architektoniczne rozwijają kreatywność i uczą jak zgodnie z przepisami techniczno- budowlanymi opracować projekt spełniający wymagania estetyczne, użytkowe i techniczne, który wpłynie na kształtowanie środowiska człowieka zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami. Ukończenie kształcenia to dopiero początek prawdziwych zmagań i wyzwań zawodowych.

Architekt musi zdobywać uprawnienia, co przekłada się na ilość prac, które może wykonywać. Kariera zawodowa to ciągłe doskonalenie się i poszerzanie horyzontów i umiejętności, a w ich skład wchodzi także nauka języków obcych, aby stanowić jak największą konkurencję na rynku. Jeśli dobrze radzisz sobie z matematyką, fizyką i rysunkiem i marzysz o zostaniu architektem, to zrób pierwszy krok. Startuj na studia architektoniczne w Bydgoszczy!

 

Praca po studiach architektonicznych w Bydgoszczy

Będąc absolwentem studiów architektonicznych na pewno nieźle zaprojektujecie swoją przyszłość. A dróg zawodowych, które możecie wybrać jest co najmniej kilka. Zatrudnienie możecie znaleźć, między innymi, w: biurach i firmach projektowych oraz zespołach przygotowujących opracowania i dokumentację architektoniczno- konstrukcyjną, pracowniach architektonicznych, konstrukcyjnych i inżynieryjnych, firmach konsultingowych i doradczych agencjach obrotu nieruchomościami, przedsiębiorstwach i firmach budowlanych, budowlano- montażowych- realizujących roboty budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, bądź drogowego, administracji rządowej i samorządowej- w jednostkach zajmujących się budownictwem, planowaniem przestrzennym, urbanistyką, architekturą, gospodarką terenami, wytwórniach i przedsiębiorstwach produkujących materiały budowlane, akredytowanych laboratoriach budowlanych i drogowych, organizacjach społeczno- gospodarczych, regionalnych fundacjach i izbach gospodarczych.

A jeśli nie chcesz wykonywać zawodu, będąc przypisanym do konkretne firmy czy przedsiębiorstwa, możesz prowadzić własną działalność gospodarczą w szeroko pojmowanej branży

POZOSTAŁE UCZELNIE W BYDGOSZCZY NA KTÓRYCH SĄ STUDIA ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO

MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 


UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO- PRZYRODNICZY W BYDGOSZCZY STUDIA ARCHITEKTONICZNE

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska:

  • Architektura;
  • Architektura wnętrz.  

dowiedz się więcej 

Uczelnia proponuje także studia podyplomowe, a są one powiązanie z Budownictwem. Dostępnymi kierunkami nauczania są: Budownictwo energooszczędne z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, Budownictwo energooszczędne i pasywne- charakterystyka energetyczna budynków i lokali.

 


WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI W BYDGOSZCZY STUDIA ARCHITEKTONICZNE

  • Projektowanie użytkowe;
  • Komputerowe wspomaganie projektowania.

 


WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I UMIEJĘTNOŚCI W BYDGOSZCZY STUDIA ARCHITEKTORNICZNE

  • Architektura wnętrz. Specjalności:  Projektowanie wnętrz, Projektowanie mebla, Projektowanie form rzeźbiarskich.

 


KUJAWSKO- POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY STUDIA ARCHITEKTONICZNE

Na tej uczelni prywatnej, czyli w Kujawsko- Pomorskiej Szkole Wyższej nie znajdziecie kierunku stricte architektonicznego, ale powiązanego z tą dziedziną. Tym kierunkiem jest:

  • Budownictwo. Specjalność: Komputerowe wspomaganie projektowania.

 TEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)