Finanse i rachunkowość studia I stopnia - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Studia I stopnia w Trójmieście

finanse i rachunkowość

Odkryj finanse i rachunkowość w Trójmieście i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

30.12.2021

Finanse i rachunkowość studia I stopnia Trójmiasto | woj. pomorskie

Studia na kierunku finanse i rachukowość w Trójmieście to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku finanse i rachunkowość w Gdańsku | Gdyni | Sopocie
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Uniwersytecie Gdańskim oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym lub online

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia (to zdanie dodajemy jeśli są specjalności lub ścieżki). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Finanse i rachunkowość studia I stopnia - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku | Gdyni | Sopocie jest kierunek finanse i rachunkowość

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Jednostka prowadząca

Finanse i rachunkowość stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Sopocka Akademia Nauk Stosowanych

Sopocka Akademia Nauk Stosowanych

Jednostka prowadząca

Finanse i rachunkowość stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Jednostka prowadząca

Finanse i rachunkowość stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku finanse i rachunkowość

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni

Jednostka prowadząca

Finanse i rachunkowość stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek finanse i rachunkowość w Trójmieście?

W zależności od wybranej uczelni kandydaci na kierunek finanse i rachunkowość w Trójmieście muszą spełnić określone wymagania kwalifikacyjne.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku finanse i rachunkowość w Trójmieście najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • geografia,
 • historia,
 • informatyka,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie

 

Uczelnie prywatne oczekują od kandydatów złożenia wymaganych dokumentów we wskazanym terminie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Finanse i rachunkowość w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - zasady rekrutacji

Aktualności rekrutacyjne

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ?

Finanse i rachunkowość to kierunek, który nie traci na znaczeniu, zwłaszcza że eksperci w tym zakresie nieustannie poszukiwani są na rynkach pracy. Studia ekonomiczne umożliwiają zdobycie wiedzy, która obejmuje swoim zainteresowaniem rachunkowość, controlling, finanse, podatki, a także umiejętności, które okażą się niezbędne w trakcie pracy w jednostkach gospodarczych.

Kandydaci na studia powinni wykazywać się analitycznym myśleniem oraz komunikatywnością. Finanse i rachunkowość to kierunek związany nie tylko z liczbami, ale i ludźmi. Już niedługo możesz stać się specjalistą w zakresie bankowości, innowacji finansowych czy analiz rynkowych. Wybierz uniwersalny program kształcenia, który umożliwi Ci pracę w księgowości i controllingu, to znaczy w działach obligatoryjnych dla prawidłowego funkcjonowania poważnych przedsiębiorstw.

 

1. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku finanse i rachunkowość możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne
 • studia online

 

Studia na kierunku finanse i rachunkowość w Trójmieście realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające od 1,5 roku do 2 lat.

Uczelnie w Trójmieście umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym lub online. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. Poszczególne ośrodki akademickie starają się podążać za najnowszymi rozwiązaniami edukacyjnymi, dlatego oferują kształcenie także online, to jest naukę przez Internet.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

2. Program studiów i przedmioty

Finanse i rachunkowość to jeden z najbardziej uniwersalnych kierunków. Specjaliści w tym zakresie mają bardzo wiele możliwości rozwoju osobistego i zawodowego, zwłaszcza że to właśnie dzięki finansistom sprawnie działa gospodarka i przemysł, a także szeroko pojmowany biznes. W zależności od wybranej uczelni w programie kształcenia znajdziesz takie przedmioty jak:

 • mikroekonomia
 • podstawy prawa podatkowego
 • rachunkowość finansowa
 • finanse przedsiębiorstw
 • rachunkowość małych podmiotów gospodarczych
 • budżetowanie w przedsiębiorstwie
 • techniki sprzedaży

 

Studenci uczęszczają na zajęcia obowiązkowe, obieralne, ale także specjalizacyjne, które pomogą im sprecyzować wybór ścieżki zawodowej. Plan zajęć ustalany jest w porozumieniu z najlepszymi w swojej dziedzinie ekspertami, tak, aby absolwenci byli przystosowani do oczekiwań rynku pracy.

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku finanse i rachunkowość w Trójmieście, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).

Studia w Trójmieście na kierunku finanse i rachunkowość możesz realizować w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia. Studia pierwszego stopnia trwają trzy lata, czyli sześć semestrów, i kończą się egzaminem, który gwarantuje tytuł licencjata. Po ukończeniu studiów licencjackich absolwenci mogą rozpocząć karierę zawodową, a także kontynuować kształcenie na studiach magisterskich.

Finanse i rachunkowość w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia od 1,5 do 2 lat magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ?

Absolwenci finansów i rachunkowości mają wystarczającą wiedzę i potrzebne umiejętności do tego, by rozwiązywać problemy księgowe, finansowe i podatkowe, które pojawiają się w działalności przedsiębiorstw. W życiu zawodowym będziesz musiał/a analizować przepisy prawne, a także dokonywać analiz finansowych przedsiębiorstwa, jak również przetwarzać dane finansowe, które posłużą podejmowanym decyzjom zarządczym.

Kierunki studiów w Trójmieście takie jak finanse i rachunkowość umożliwiają podjęcie pracy w charakterze:

 • doradcy finansowego
 • analityka finansowego
 • specjalisty ds. podatków
 • inspektora ds. kredytów
 • samodzielnego księgowego
 • asystenta księgowego

 

Absolwenci zajmują także stanowiska specjalistów ds. ubezpieczeń w podmiocie gospodarczym lub jednostce sektora finansów publicznych, brokerów ubezpieczeniowych, analityków finansowych, kontrolerów finansowych.

Gdzie studiować na kierunku finanse i rachunkowość (studia I stopnia) w Trójmieście?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek finanse i rachunkowość (studia I stopnia) w Trójmieście:

czytaj dalej uczelnie w Trójmieście

Uczelnie w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - kierunek finanse i rachunkowość:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Sopocka Akademia Nauk Stosowanych stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej
Uniwersytet Gdański (Wydział Zarządzania UG) stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Kierunki ekonomiczne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Rozwiń

Popularne kierunki ekonomiczne niestacjonarne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Komentarze (0)