Dietetyka – Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 2021

Studia na kierunku dietetyka w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku dietetyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • anatomia człowieka
 • biologia medyczna i genetyka
 • patofizjologia
 • chemia żywności
 • higiena i toksykologia żywności
 • projektowanie diet
 • analiza i ocena jakości żywności
 • żywienie kliniczne

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie to uczelnia oferująca kandydatom bogatą paletę najpopularniejszych kierunków kształcenia. Wśród nich znajduje się Dietetyka, prowadzona na studiach pierwszego stopnia.

Celem kształcenia jest uzyskanie szerokiej wiedzy z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz technologii przygotowywania potraw. Studenci poznają zasady planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności, planowania i przygotowywania potraw wchodzących w skład różnych diet, a także uczą się oceniać stan odżywienia. Dietetyka w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie to także nauka promowania zdrowego stylu życia.

 

Dietetyka WSIiZ - przedmioty i opinie

Lista przedmiotów do zaliczenia w toku nauki nie jest najkrótsza, a znajdują się na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: anatomia człowieka, biologia medyczna i genetyka, patofizjologia, chemia żywności, higiena i toksykologia żywności, projektowanie diet, analiza i ocena jakości żywności, żywienie kliniczne. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Dietetyki mogą wykorzystać w zakładach żywienia zbiorowego, zakładach gastronomicznych, klubach sportowych, ośrodkach odnowy biologicznej.

Podejmowanie decyzji o wyborze szkoły wyższej nierzadko sprawia problemy. Kandydaci porównują oferty edukacyjne, poziom kształcenia, listę realizowanych przedmiotów. Jakie ma Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie opinie? Karolina, studentka Dietetyki mówi:

„Dietetyka to coraz popularniejsza dziedzina, więc jeśli chce się zostać specjalistą należy zdobywać innowacyjną wiedzę. Dlatego wybrałam studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Dietetykę w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania:

Absolwent Dietetyki w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • prawidłowego komponowania diet sprzyjających utrzymaniu zdrowia,
 • opracowywania kwestionariuszy żywieniowych,
 • interpretacji badań laboratoryjnych,
 • zasad promowania zdrowego stylu życia,
 • oceny mikrobiologicznej procesów produkcyjnych i gotowej żywności,
 • żywienia w alergiach i nietolerancjach pokarmowych,
 • wpływu niedożywienia na przebieg chorób.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Dietetyka:

Absolwent kierunku Dietetyka w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie może znaleźć zatrudnienie w:

 • zakładach żywienia zbiorowego,
 • zakładach gastronomicznych,
 • klubach sportowych,
 • ośrodkach odnowy biologicznej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Studia na kierunku dietetyka - wszystko co musisz wiedzieć

Studia medyczne w Rzeszowie

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania kierunki

Jakie są kierunki medyczne w Rzeszowie

Co zdawać na maturze

 

Komentarze (0)