Stosunki międzynarodowe

Stosunki międzynarodowe

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - kierunki studiów

Stosunki międzynarodowe – Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie 2021

Studia na kierunku stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku stosunki międzynarodowe znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • teoria polityki
 • prawo międzynarodowe publiczne
 • współczesne systemy polityczne i partyjne
 • międzynarodowe stosunki kulturalne
 • teoria bezpieczeństwa międzynarodowego

 

Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie to kształcenie prowadzone na jedenastu wydziałach w Lublinie oraz Wydziale Zamiejscowym w Puławach, ponad 80 kierunkach studiów oraz ponad 250 specjalnościach. W bogatej ofercie dydaktycznej kandydaci odnajdą Stosunki międzynarodowe, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy z obszaru nauk ekonomicznych, społecznych, prawnych i politycznych, która prowadzi do poznania i zrozumienia mechanizmów funkcjonowania stosunków międzynarodowych oraz gospodarki światowej. Studenci uczą się analizować problemy krajowe w perspektywie międzynarodowej, a także zgłębiają teorię i praktykę podejmowania decyzji politycznych i gospodarczych. Stosunki międzynarodowe na UMCS to także rozwijanie konkretnych umiejętności, takich jak: komunikowanie, negocjowanie, przekonywanie.

Na liście przedmiotów realizowanych w toku nauki znajdują się: teoria polityki, prawo międzynarodowe publiczne, współczesne systemy polityczne i partyjne, międzynarodowe stosunki kulturalne, teoria bezpieczeństwa międzynarodowego, zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, organizacja i techniki służby zagranicznej. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Stosunków międzynarodowych będą mogli wykorzystać w instytucjach samorządowych, instytucjach rządowych i pozarządowych, instytucjach międzynarodowych, podmiotach gospodarczych, mediach.

Czy wybór uczelni może być łatwy? Oczywiście, że tak. Wybierając się na studia do Lublina, warto wiedzieć: Jakie ma Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie opinie? Oskar, student Stosunków międzynarodowych mówi:

„Stosunki międzynarodowe to taki kierunek, w którym trzeba być ciągle na bieżąco i bez przerwy doskonalić swoją wiedzę. Należy wyrobić w sobie nawyk ciągłych poszukiwań. Studia na UMCS kształtują ciekawość i chęć prowadzenia własnych badań. „

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując kierunek Stosunki międzynarodowe:

Absolwent kierunku Stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • współczesnych systemów politycznych,
 • interpretacji i stosowania prawa w praktyce,
 • rozpoznawania problemów cywilizacji ludzkiej,
 • oceny głównych prawidłowości zmian demograficznych,
 • roli państwa w cywilizacyjnym rozwoju społeczeństw,
 • interpretacji mapy politycznej i gospodarczej świata,
 • zasad pozyskiwania funduszy europejskich,
 • funkcjonowania organizacji międzynarodowych,

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Stosunki międzynarodowe:

Absolwent kierunku Stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • instytucjach samorządowych,
 • instytucjach rządowych i pozarządowych,
 • instytucjach międzynarodowych,
 • państwowych, prywatnych i międzynarodowych podmiotach gospodarczych,
 • mediach,
 • sferze public relations i komunikacji marketingowej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

O przyjęcie mogą się ubiegać osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich. Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku Stosunki międzynarodowe - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Lublinie

UMCS kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Lublinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Politologii UMCS

Komentarze (0)