Energetyka

Energetyka

Politechnika Poznańska - kierunki studiów

Energetyka – Politechnika Poznańska 2021

Studia na kierunku energetyka na Politechnice Poznańskiej to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 do 4,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku energetyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • matematyka
 • informatyka
 • podstawy konstrukcji maszyn
 • mechanika techniczna
 • fizyka kwantowa
 • metody numeryczne
 • mechanika płynów
 • modelowanie matematyczne instalacji energetycznych

 

Politechnika Poznańska to wyraźny punkt na edukacyjnej mapie kraju. W bogatej ofercie dydaktycznej kandydaci odnajdą, między innymi, kierunek Energetyka, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Celem nauki jest wykształcenie specjalistów posiadających gruntowną wiedzę z zakresu techniki cieplnej, nauk technicznych i problematyki energetycznej. Studenci poznają zasady wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej, jej przesyłania i dystrybucji, a także uczą się wykorzystywać odnawialne źródła energii.

Jakie przedmioty realizowane są w toku nauki? Na przykład: matematyka, informatyka, podstawy konstrukcji maszyn, mechanika techniczna, fizyka kwantowa, metody numeryczne, mechanika płynów, modelowanie matematyczne instalacji energetycznych, energetyka jądrowa, ochrona środowiska w energetyce, prawo energetyczne i zarządzanie energią, problemy bezpieczeństwa energetycznego, diagnostyka urządzeń energetycznych. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Energetyki na Politechnice Poznańskiej będą mogli wykorzystać jako inżynierowie ruchu urządzeń i systemów energetycznych, specjaliści w zakresie sterowania i automatyki systemów energetycznych, projektanci urządzeń i systemów energetycznych, pracownicy ośrodków naukowo-badawczych i uczelni, firm doradczych i instytucji nadzoru energetycznego oraz samorządu terytorialnego.

 

Opinie

Kierunek kształcenia wybrany- Energetyka. Ale na której uczelni? Która szkoła wyższa spełni nasze edukacyjne wymagania? Jeśli swoją uwagę skierowaliśmy na stolicę Wielkopolski, warto zadać pytanie: Jakie ma Politechnika Poznańska opinie? Karol, student Energetyki mówi:

„Studia na Politechnice Poznańskiej dają bardzo solidne wykształcenie i bardzo dużo umiejętności. Studiując wiesz, że zdobywasz wiedzę nowoczesną, która poszukiwana jest na rynku pracy.”

 

 

STUDIA W POZNANIU - ważne informacje

Kierunki studiów w Poznaniu

Studia w Poznaniu

 

 

ENERGETYKA - ważne informacje

Energetyka studia Poznań

Energetyka studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Energetykę na Politechnice Poznańskiej:

Absolwent Energetyki na Politechnice Poznańskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • budowy materii i typu przemian chemicznych,
 • właściwości elektrycznych, magnetycznych i cieplnych materiałów stosowanych w energetyce,
 • konstrukcji i projektowania urządzeń elektrycznych i energetycznych,
 • elektroniki i energoelektroniki oraz sterowania urządzeń przekształtnikowych,
 • zasad prowadzenia badań naukowych,
 • monitoringu i sterowania pracą systemu elektroenergetycznego,
 • spalania paliw.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Energetyka:

Absolwent kierunku Energetyka na Politechnice Poznańskiej może znaleźć zatrudnienie jako:

 • inżynierowie ruchu urządzeń i systemów energetycznych,
 • specjaliści w zakresie sterowania i automatyki systemów energetycznych,
 • projektanci urządzeń i systemów energetycznych,
 • pracownicy ośrodków naukowo-badawczych i uczelni, firm doradczych i instytucji nadzoru energetycznego oraz samorządu terytorialnego,
 • pracownicy spółek dystrybucyjnych,
 • pracownicy zakładów produkujących urządzenia elektryczne.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku energetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą przyjęcia na studia drugiego stopnia jest przedłożenie przez kandydata dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (ew. zaświadczenia odpowiedniej uczelni o złożeniu egzaminu dyplomowego) oraz na studia stacjonarne wynik egzaminu wstępnego, a na studia niestacjonarne średnia ocen z całego przebiegu studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Poznańska

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Energetyka- wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Poznaniu

Politechnika Poznańska kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Poznaniu

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Elektryczym Politechniki Poznańskiej

 

 

Komentarze (0)