Chemia medyczna

Chemia medyczna

Uniwersytet Wrocławski - kierunki studiów

Chemia medyczna – Uniwersytet Wrocławski 2021

Studia na kierunku chemia medyczna na Uniwersytecie Wrocławskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku chemia medyczna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • chemia nieorganiczna
 • chemia analityczna
 • chemia kwantowa
 • chemia analityczna z elementami bioanalizy
 • podstawy fizjologii człowieka
 • immunologia
 • chemia komórki
 • mikrobiologia
 • toksykologia

 

Uniwersytet Wrocławski to jeden z najjaśniejszych punktów na edukacyjnej mapie naszego kraju. W bogatej ofercie dydaktycznej, kandydaci odnajdą kierunek Chemia medyczna, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem kształcenia jest przygotowanie do izolacji, projektowania, syntezy i oczyszczania związków biologicznie aktywnych oraz ich analogów. Studenci nabywają umiejętności analizy właściwości fizyko-chemicznych substancji o znaczeniu farmakologicznym, badania ich oddziaływań na poziomie molekularnym, przemian metabolicznych, jak również zależności pomiędzy ich strukturą a aktywnością. Chemia medyczna na Uniwersytecie Wrocławskim to także techniki i narzędzia informatyczne stosowane do rozwiązywania problemów z zakresu tej dziedziny.

W programie nauczania widnieją następujące przedmioty: chemia nieorganiczna, chemia analityczna, chemia kwantowa, chemia analityczna z elementami bioanalizy, podstawy fizjologii człowieka, immunologia, chemia komórki, mikrobiologia, toksykologia, chemia produktów naturalnych, biomateriały, leki organiczne, nowoczesne metody syntezy leków. A co po studiach? Absolwenci Chemii medycznej na Uniwersytecie Wrocławskim znajdą zatrudnienie w laboratoriach badawczych, laboratoriach kontrolnych oraz diagnostycznych, w branży chemicznej, farmaceutycznej, kosmetycznej, biochemicznej, biotechnologicznej i spożywczej.

Wybór odpowiedniej uczelni nierzadko sprawia kandydatom niemałe kłopoty. Startujący na studia porównują oferty dydaktyczne, sprawdzają siatkę zajęć, przeglądają wybór specjalności. Jakie ma Uniwersytet Wrocławski opinie? Ola, studentka Chemii medycznej mówi:

„Studia we Wrocławiu od samego początku nauki w liceum były moim marzeniem i najważniejszym planem do zrealizowania. Chciałam uczyć się i mieszkać w tym mieście i na najlepszej uczelni. Udało się. Studiuję na Uniwersytecie Wrocławskim i nigdy nie myślałam, ze mogłabym podjąć inną decyzję.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Chemię medyczną na Uniwersytecie Wrocławskim:

Absolwent kierunku Chemia medyczna na Uniwersytecie Wrocławskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • modyfikacji biomakrocząsteczek,
 • metod syntezy leków,
 • fizyko-chemicznych oraz bioanalitycznych metod stosowanych w chemii,
 • toksykologii.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Chemia medyczna:

Absolwent kierunku Chemia medyczna na Uniwersytecie Wrocławskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • laboratoriach badawczych,
 • laboratoriach kontrolnych,
 • laboratoriach diagnostycznych,
 • branży chemicznej,
 • branży farmaceutycznej,
 • branży kosmetycznej,
 • branży biochemicznej,
 • branży biotechnologicznej,
 • branży spożywczej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku chemia medyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Na studia drugiego stopnia przyjmowane są osoby po ukończeniu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich którzy zrealizowali kierunkowe efekty uczenia się w naukach chemicznych oraz inżynierii chemicznej, kończąc studia na kierunkach: biotechnologia, biochemia, chemia, technologia chemiczna, inżynieria chemiczna. Przyjęcie nastąpi na podstawie rankingu uwzględniającego średnią arytmetyczną wszystkich ocen ze studiów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Wrocławski

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia chemiczne wybrać

Studia na kierunku Chemia medyczna- wszystko co musisz wiedzieć

Studia chemiczne we Wrocławiu

UWr kierunki

Jakie są kierunki chemiczne we Wrocławiu

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Chemii UWr

Komentarze (0)