Chemia

Chemia

Uniwersytet Wrocławski - kierunki studiów

Chemia – Uniwersytet Wrocławski 2021

Studia na kierunku chemia na Uniwersytecie Wrocławskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku chemia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • chemia analityczna
 • zarządzanie laboratorium
 • fizyka
 • technologia
 • krystalochemia
 • geochemia
 • biomakromolekuły
 • chemia jądrowa
 • zaawansowane metody badania materiałów

 

Uniwersytet Wrocławski to jedna z najchętniej wybieranych szkół wyższych. W szerokiej ofercie dydaktycznej, pod literą „C” kandydaci odnajdą kierunek Chemia, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu chemii, opartej na podstawach nauk matematyczno- przyrodniczych. Studenci nabywają umiejętności w obszarze otrzymywania, analizowania, charakteryzowania i bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych, postępowania z opadami, czy promowania zrównoważonego rozwoju.

Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: chemia analityczna, zarządzanie laboratorium, fizyka, technologia, krystalochemia, geochemia, biomakromolekuły, chemia jądrowa, zaawansowane metody badania materiałów, chemia fizyczna, chemia materiałów, modelowanie molekularne. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Chemii na Uniwersytecie Wrocławskim będą mogli wykorzystać w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym i biotechnologicznym, jednostkach kontrolnych, laboratoriach analitycznych, laboratoriach środowiskowych.

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Jakie ma Uniwersytet Wrocławski opinie? Dominika, studentka Chemii mówi:

„Chemia może być bardzo pasjonującą dziedziną, jeśli potrafi się nią zainteresować. W liceum lubiłam chemię, zaczęłam zastanawiać się nad studiami, ale bałam się, że będą one wyglądały trochę tak, jak lekcje w szkole. Nic bardziej mylnego. Chemia na Uniwersytecie Wrocławskim to najfajniejszy kierunek na świecie.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Chemię na Uniwersytecie Wrocławskim:

Absolwent kierunku Chemia na Uniwersytecie Wrocławskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • nowoczesnych metod syntezy związków chemicznych,
 • współczesnych metod spektroskopii atomowej i molekularnej,
 • analizy chemometrycznej,
 • syntezy ferroelektryków, luminoforów i koloidów metalicznych,
 • określenia reaktywności związków metali w reakcjach stechiometrycznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Chemia:

Absolwent kierunku Chemia na Uniwersytecie Wrocławskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • przemyśle chemicznym,
 • przemyśle farmaceutycznym,
 • przemyśle biotechnologicznym,
 • przemyśle metalurgicznym,
 • przedsiębiorstwach wykorzystujących zaawansowane metody fizykochemiczne,
 • jednostkach kontrolnych,
 • laboratoriach analitycznych,
 • laboratoriach środowiskowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku chemia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Na studia drugiego stopnia przyjmowane są osoby po ukończeniu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich, którzy zrealizowali kierunkowe efekty uczenia się w naukach chemicznych oraz inżynierii chemicznej, kończąc studia na kierunkach: biotechnologia, biochemia, chemia, technologia chemiczna, inżynieria chemiczna. Przyjęcie nastąpi na podstawie rankingu, według oceny na dyplomie ukończenia studiów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Wrocławski

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia chemiczne wybrać

Studia na kierunku Chemia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia chemiczne we Wrocławiu

UWr kierunki

Jakie są kierunki chemiczne we Wrocławiu

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Chemii UWr

Komentarze (0)