Arteterapia

Arteterapia

Arteterapia - Uniwersytet Śląski w Katowicach 2021

Studia na kierunku arteterapia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku arteterapia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • psychologia kliniczna
 • pedagogika specjalna
 • biblioterapia dynamiczna
 • terapia i drama we wsparciu rozwoju
 • emisja głosu

 

Uniwersytet Śląski w Katowicach to uczelnia składająca się z dwunastu wydziałów i kształcącą studentów na ponad siedemdziesięciu kierunkach. W szerokiej ofercie dydaktycznej, pod literą „A” kandydaci odnajdą kierunek Arteterapia, prowadzony na studiach pierwszego stopnia.

Najważniejszym założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy, będącej połączeniem nauk humanistycznych, nauk społecznych i sztuki. Studenci zgłębiają zagadnienia związane z oddziaływaniami arteterapeutycznymi, czyli plastykoterapię, muzykoterapię, choreoterapię, biblioterapię, czy teatroterapię, a także zdobywają podstawowe kompetencje psychoterapeutyczne. Arteterapia na Uniwersytecie Śląskim to przygotowanie do prowadzenia i organizowania zajęć arteterapeutycznych z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi zarówno zdrowymi, jak i z różnymi dysfunkcjami oraz osobami niepełnosprawnymi.

W programie nauczania znajdują się następujące przedmioty: psychologia kliniczna, pedagogika specjalna, biblioterapia dynamiczna, terapia i drama we wsparciu rozwoju, emisja głosu. A co po studiach? Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Arteterapii na Uniwersytecie Śląskim będą mogli wykorzystać w oddziałach szpitalnych, sanatoriach, ośrodkach wsparcia dziennego, domach opieki społecznej, świetlicach socjoterapeutycznych, warsztatach terapii zajęciowej, ośrodkach integracyjnych.

Jakie ma Uniwersytet Śląski w Katowicach opinie? Basia, studentka Arteterapii mówi:

„Uniwersytet Śląski to duża i znacząca uczelnia, a dyplom jej ukończenia na pewno otwiera wiele drzwi.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując kierunek Arteterapia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach:

Absolwent kierunku Arteterapia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • psychopatologii,
 • pedagogiki specjalnej,
 • prowadzenia działań twórczych nacechowanych terapeutycznie.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Arteterapia:

Absolwent kierunku Arteterapia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach może znaleźć zatrudnienie w:

 • szpitalach,
 • sanatoriach,
 • ośrodkach wsparcia dziennego,
 • domach opieki społecznej,
 • świetlicach socjoterapeutycznych,
 • warsztatach terapii zajęciowej,
 • ośrodkach integracyjnych,
 • innych placówkach prowadzących arteterapię.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia pedagogiczne wybrać

Studia na kierunku Arteterapia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia pedagogiczne w Katowicach

Uniwersytet Śląski kierunki

Jakie są kierunki pedagogiczne w Katowicach

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego

Komentarze (0)