Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

29.01.2022

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych – Uniwersytet Śląski w Katowicach 2022

Studia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych w UŚ KATOWICE
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • historia sztuki i wiedza o sztuce współczesnej
 • malarstwo
 • grafika artystyczna
 • pedagogika
 • projektowanie graficzne
 • psychologia
 • historia i teoria sztuki
 • multimedia
 • metodyka edukacji plastycznej

 

Uniwersytet Śląski w Katowicach to przestrzeń, w której spotykają się tradycja z nowoczesnością. Szeroki wachlarz kierunków kształcenia zawiera w sobie różne dziedziny i dyscypliny, a jedną z nich jest Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, realizowana na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest przygotowanie do działalności artysty plastyka oraz edukatora sztuki. Studenci rozwijają umiejętności kreatywnego rozwiązywania problemów artystycznych oraz pracy w zespole, a także poznają metody prezentacji twórczości poprzez Internet i inne media.

Jakie przedmioty znajdują się w programie Edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych? Na przykład: historia sztuki i wiedza o sztuce współczesnej, malarstwo, grafika artystyczna, pedagogika, projektowanie graficzne, psychologia, historia i teoria sztuki, multimedia, metodyka edukacji plastycznej, psychologia twórczości, rzeźba, socjologia sztuki. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych na Uniwersytecie Śląskim będą mogli wykorzystać jako animatorzy działań twórczych, kuratorzy i promotorzy sztuk plastycznych, nauczyciele w zakresie edukacji plastycznej, projektanci graficzni, arteterapeuci.

 

Opinie

Wybór odpowiedniej uczelni nierzadko sprawia kandydatom niemałe kłopoty. Startujący na studia porównują oferty dydaktyczne, sprawdzają siatkę zajęć, przeglądają wybór specjalności. Jakie ma Uniwersytet Śląski w Katowicach opinie? Weronika, studentka Edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych mówi:

„Rozwijanie zainteresowań powinno być najważniejszym czynnikiem studiowania. Właśnie tak jest na Uniwersytecie Śląskim. Studia rozwijają umiejętności, przekazują wiedzę, przygotowują do życia zawodowego. „

 

 

STUDIA W KATOWICACH - ważne informacje

Kierunki studiów w Katowicach

Studia w Katowicach

 

 

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH - ważne informacje

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Edukację artystyczną w zakresie sztuk plastycznych:

Absolwent kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • analizy struktury i jakości formalnej dzieła sztuki,
 • wykorzystywania współczesnych metod przekazu audiowizualnego,
 • mechanizmów percepcji przekazów wizualnych i audiowizualnych w działaniach artystyczno- edukacyjnych,
 • rzeźby, form przestrzennych i ceramiki,
 • upowszechniania, animacji i promocji kultury wizualnej,
 • zasad funkcjonowania rynku sztuki,
 • prowadzenia zajęć plastycznych i artystycznych,
 • sztuki w przestrzeni publicznej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po Edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych:

Absolwent kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach może znaleźć zatrudnienie:

 • w szkołach podstawowych,
 • w galeriach,
 • w muzeach,
 • w instytucjach promocyjnych i marketingowych,
 • w pracowniach projektowych,
 • w agencjach reklamowych,
 • jako animator kultury,
 • jako kurator i promotor sztuk plastycznych,
 • jako projektant.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Śląski w Katowicach

Komentarze (0)