Kulturoznawstwo Europy Środkowo- Wschodniej

Kulturoznawstwo Europy Środkowo- Wschodniej

Kulturoznawstwo Europy Środkowo- Wschodniej

Kulturoznawstwo Europy Środkowo - Wschodniej – Uniwersytet Warszawski 2021

Studia na kierunku kulturoznawstwo Europy Środkowo - Wschodniej na Uniwersytecie Warszawskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku kulturoznawstwo Europy Środkowo - Wschodniej znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • komunikacja interkulturowa
 • historia kraju regionu
 • historia kultury i sztuki kraju regionu
 • historia literatury kraju regionu
 • historia sztuk audiowizualnych i performatywnych w Europie Środkowo- Wschodniej
 • teoria kultury

 

Uniwersytet Warszawski należy do czołówki polskich szkół wyższych. Bogata oferta dydaktyczna przyciąga szeroki grono kandydatów, którzy mogą wybrać, między innymi, kierunek Kulturoznawstwo Europy Środkowo- Wschodniej, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy na temat regionu Europy Środkowo-Wschodniej i jej poszczególnych krajów, czyli Niemiec, Ukrainy, Rosji, Czech, Słowacji, Litwy i Białorusi. Studenci wybierają dwa kraje regionu, o których będą chcieli się uczyć oraz dwa języki obce.

W toku nauki realizowane są następujące przedmioty: komunikacja interkulturowa, historia kraju regionu, historia kultury i sztuki kraju regionu, historia literatury kraju regionu, historia sztuk audiowizualnych i performatywnych w Europie Środkowo- Wschodniej, teoria kultury, kultura audiowizualna, socjologia kultury, media w Europie Środkowo- Wschodniej, antropologia słowa, antropologia obrazu, organizacja i zarządzanie kulturą. A co po studiach? Absolwenci Kulturoznawstwa Europy Środkowo- Wschodniej na Uniwersytecie Warszawskim znajdą zatrudnienie w instytucjach zajmujących się upowszechnianiem i animacją kultury, organizacjach pozarządowych, służbie cywilnej i samorządach, placówkach dyplomatycznych, placówkach edukacyjnych, placówkach naukowo- badawczych.

Wybór odpowiedniej uczelni nierzadko sprawia kandydatom niemałe kłopoty. Startujący na studia porównują oferty dydaktyczne, sprawdzają siatkę zajęć, przeglądają wybór specjalności. Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Matylda, studentka Kulturoznawstwa Europy Środkowo- Wschodniej mówi:

„Każdemu polecam studia na Uniwersytecie Warszawskim. To najlepsza polska uczelnia, a zajęcia prowadzą znamienite nazwiska polskiej nauki. Studia tutaj to ogromny prestiż.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Kulturoznawstwo Europy Środkowo- Wschodniej:

Absolwent kierunku Kulturoznawstwo Europy Środkowo- Wschodniej na Uniwersytecie Warszawskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • mediów i kultury wizualnej pogranicza regionu Europy Środkowo- Wschodniej,
 • przedmiotów humanistycznych i kulturoznawczych,
 • literatury i sztuki poszczególnych krajów Europy Środkowo- Wschodniej,
 • problematyki historyczno-politycznej, gospodarczej, społeczno-religijnej, w regionie i w poszczególnych krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Kulturoznawstwo Europy Środkowo- Wschodniej:

Absolwent kierunku Kulturoznawstwo Europy Środkowo- Wschodniej na Uniwersytecie Warszawskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • instytucjach zajmujących się upowszechnianiem i animacją kultury,
 • organizacjach pozarządowych, służbie cywilnej i samorządach,
 • placówkach dyplomatycznych,
 • placówkach edukacyjnych,
 • placówkach naukowo- badawczych.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia humanistyczne wybrać

Studia humanistyczne w Warszawie

UW kierunki

Jakie są kierunki humanistyczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Lingwistyki Stosowanej UW

Komentarze (0)