Studia humanistyczne

Studia humanistyczne

Studia humanistyczne

Największy wybór studiów

humanistycznych w Polsce

Odkryj ponad 120 kierunków humanistycznych i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia humanistyczne

„Człowiekiem jestem, i nic co ludzkie nie jest mi obce.” – sentencję wypowiedzianą przez Terencjusza znają wszyscy. Ale nie wszyscy wiedzą, jak wiele znaczeń może być ukrytych w tych słowach. Nie od dzisiaj trwają dyskusje o znaczenie i wartości nauk humanistycznych. Odkryć je chcą ci, którzy na drogę swego kształcenia wyższego wybierają studia humanistyczne. 

 

Jak wyglądają studia humanistyczne

Należy zacząć od tego, że studia humanistyczne to bardzo szeroki obszar. Naturalnie, fundamentem wszystkich dyscyplin jest człowiek, rozumiany jako istota społeczna i niemal wszystko, co może być związane z nim, a także jego twórczością. Język, kultura, literatura, nauka, sztuka, filozofia – to wszystko sprowadza się do omawianych przez nas nauk, tworząc obszerną przestrzeń kierunków kształcenia. Studia humanistyczne są jak mapa, na której możemy wybrać interesujący nas punkt, który określa konkretną dziedzinę. Archeologia, Etnologia i antropologia kulturowa, Filozofia, Historia sztuki, Okcydentalistyka…zakres humanistycznych dyscyplin jest niczym alfabet. W strukturze niektórych kierunków kształcenia można dostrzec zaplanowany proces. Za przykład niechaj posłuży Kulturoznawstwo, które rozpoczyna się od przedmiotów związanych z ogólnymi ujęciami kultury i ćwiczeniem umiejętności analitycznych. Następnie, uzupełniane są przedmiotami dotyczącymi różnych sztuk i form działalności w kulturze, by w kolejnym kroku zapoznać się z zagadnieniami organizowania i finansowania działalności kulturalnej.

Wyraźny proces można zauważyć także na kierunku Historia, który polega na przechodzeniu przez historię Polski i świata, od czasów starożytnych, przez średniowiecze, wydarzenia wieku XIX, by w końcu dotrzeć do współczesności po 1989 roku. Warte zauważenia jest to, że na humanistycznych kierunkach kształcenia, niemal każdego roku, przybywa nowych specjalności, zatem studenci otrzymują wiele ścieżek, którymi mogą podążać. Biorąc za przykład Filologię polską, w gronie oferowanych specjalności wymienić możemy, między innymi: Edytorstwo tekstów literackich i użytkowych, Komunikowanie publiczne, czy Literaturę stosowaną. Patrząc na nazwy proponowanych ścieżek wiemy już, że studia humanistyczne nie są zastałym tworem, tylko obszarem kształcenia, który coraz lepiej dostosowuje się do wymagań współczesności. Wykształcenie humanistyczne zawiera w sobie wiedzę z pogranicza różnych dyscyplin naukowych, tworząc szerszy wachlarz kompetencji do zdobycia. 

 

Ile trwają studia humanistyczne

Studia humanistyczne realizowane są według zasad systemu bolońskiego, czyli kształcenie podzielone jest na dwa etapy: pierwszy stopień- licencjacki oraz drugi stopień- magisterski. Wyjątkiem jest Psychologia, która prowadzona jest w jednolitym systemie magisterskim i zazwyczaj również włączana jest do kręgu nauk humanistycznych. Prosta matematyka podpowiada, iż studia humanistyczne trwają łącznie pięć lat. Istotną cechą studiów humanistycznych jest możliwość zdobycia kwalifikacji nauczycielskich, czyli swego rodzaju podbudowy do pracy w szkole. Dlatego w programach nauczania zawarte są takie zagadnienia jak: dydaktyka, czy praktyka pedagogiczna. Specjalność nauczycielska daje od razu pierwszy pomysł ścieżki zawodowej, którą mogą obrać studenci danego kierunku. Bardzo często w różnych dyskusjach pojawia się stwierdzenie, iż studia humanistyczne bywają niepraktyczne, a ich ukończenie nie daje konkretnego zawodu. Przykładem, który może obalić tę opinię jest Archeologia, gdyż student tego kierunku po zakończeniu nauki na drugim stopniu uzyskuje kwalifikacje zawodowe, czyli staje się pełnoprawnym archeologiem. Aby wejść na rynek pracy, absolwenci studiów humanistycznych nie potrzebują dokumentów uprawniających, bądź innych skierowań zawodowych. Nauka na uczelni to, po prostu, 3+2.          

 

Jakie wymagania / przedmioty na maturze

Wymagania na studia humanistyczne bywają szerokie, a co za tym idzie dają kandydatom odrobinę wolności. Przedmiotem fundamentalnym, który zawsze dzierży pozycję lidera jest język polski. Obok niego zazwyczaj liczą się język obcy, historia, wiedza o społeczeństwie, a w niektórych przypadkach warto zdawać także historię muzyki, język łaciński i kulturę antyczną, czy też historię sztuki. Z racji tego, że studia humanistyczne są szerokim obszarem, warto właśnie taką wiedzę posiadać. Prawdziwy humanista powinien potrafić wypowiedzieć się na wiele tematów, niezależnie od tego w jakim dokładnie kierunku się kształci. Aby poczuć pewność siebie przed przystąpieniem do procesu rekrutacji, warto przeczytać trochę książek i zapamiętać kilka zasad ojczystego języka. Warto poszerzać swoje horyzonty, a można to robić na wiele, przyjemnych sposobów: słuchać muzyki, oglądać filmy, czytać książki, odwiedzać muzea, a także przeglądać Internet, ćwicząc w sobie umiejętność segregowania informacji i oddzielania zbędnych od przydatnych. Należy podkreślić, że ta umiejętność przyda się potem w niejednym wykonywanym zawodzie. Im prędzej zacznie się ją szlifować, tym lepiej nawet pójdzie nauka do matury, a potem do sesji egzaminacyjnych, z którymi będzie trzeba się zmierzyć niejeden raz. Warto także ćwiczyć pamięć, gdyż pewien element studiowania opiera się na, wszystkim dobrze znanej, nauce na pamięć. Nowe zwroty, historyczne daty, definicje – nie da się tego opanować inaczej, dlatego trening umysłu będzie wskazany i wyjdzie nam niejednokrotnie na dobre. 

 

Jaka praca po studiach humanistycznych

Jak już wspomnieliśmy niejeden raz i zapewne jeszcze zaznaczymy, studia humanistyczne to niezwykle szeroka przestrzeń. Dlatego obszar zawodów, które czekają na absolwentów jest równie niemały. Kwestią sporną pozostaje tylko fakt, czy wśród zawodów, które można znaleźć i obowiązków, które można wykonywać bardziej liczą się zdobyte umiejętności, niezwiązane z wiadomościami pozyskanymi na studiach, czy rzeczywista wiedza z nich wyniesiona. W jakich miejscach mogą pracować absolwenci studiów humanistycznych? Na przykład: w placówkach oświatowych i kulturalnych, placówkach muzealnych, mediach, biznesie, dyplomacji, administracji państwowej i samorządowej. A to nie wszystko, bo do tego zestawu można dodać niemal dowolne miejsce na zawodowej mapie. Przez możliwości stojące przed absolwentami studiów humanistycznych, należy wcześniej podejmować konkretne kroki, przybliżające nas do konkretnej pracy. W jaki sposób? Należy zdobywać nowe umiejętności, nowe kwalifikacje, zadbać o znajomość języków obcych, czy też o wiedzę, która niektórym może wydać się zbyt abstrakcyjna, aby ją posiąść. Dlaczego? Konkurencja na rynku pracy jest bardzo duża, a wśród osób, które ukończyły studia humanistyczne jeszcze większa niż duża i aby utrzymać się na powierzchni, bądź prędko dać się złapać jakiemuś pracodawcy, należy mocno wyróżniać się w morzu osób o podobnym położeniu. Co najważniejsze, nie jest to trudne. Wymaga wyłącznie chęci i zainteresowania jakimś tematem.   

 

Czy warto iść na studia humanistyczne

Studia to interesujący i wciągający temat, nawet jeszcze przed ich rozpoczęciem. Być może większość osób, z którymi podjęlibyśmy rozmowę na temat kształcenia wyższego, odpowiedziałaby, że warto iść na studia, ale miałaby problem ze wskazaniem, na które najbardziej. Na tej płaszczyźnie postaramy się odpowiedzieć na pytanie: „czy warto iść na studia humanistyczne?”, a odpowiedź może nie być taka prosta.  Nie zagłębiając się w struktury, programy nauczania, specjalności i plany zajęć, możemy przyjąć, że warto iść na studia humanistyczne. Ale ważne są powody. Powody? Tak. Studia humanistyczne mogą być dla nas oceanem wiedzy, ale wtedy, kiedy tego chcemy. Wiele osób wybiera te właśnie studia bez przekonania, głębszego przemyślenia, sądząc iż są one najkrótszą drogą do osiągnięcia trzyliterowego skrótu przed nazwiskiem. Startowanie w procesie rekrutacji z podejściem nijakim, bądź zupełnie obojętnym, mija się z celem. Studia humanistyczne mogą dać bardzo wiele, ale tylko tym, którzy potrafią być naprawdę zaangażowani. Zachętą do podjęcia studiów humanistycznych bywa także rynek pracy, w którym umiejętności rozwijane na studiach poszukiwane są coraz częściej, a nowoczesne zawody czerpią niemało właśnie z humanistycznych nauk. 

 

Co dadzą ci studia humanistyczne

Nawiązując do akapitu powyżej, powiedzmy, że studia humanistyczne dają wiedzę. Ale jaką wiedzę? No, właśnie – szeroką wiedzę. A jeśli nawet ktoś broni się przed nią, niczym pięściarz przed kolejnym ciosem, to w toku nauki rozwinie umiejętności jej pozyskiwania. Utarło się przekonanie, iż nauki matematyczne rozwijają abstrakcyjne myślenie. Jeśli tak, to mówiąc o studiach humanistycznych należy tę umiejętność podnieść do potęgi. Studia humanistyczne, choć uogólnienia bywają niewłaściwe, kreują w człowieku pewne cechy, z dociekliwością na czele. Wspomniana dociekliwość łączy się z umiejętnością analitycznego myślenia, łączenia faktów, w dobrym znaczeniu tego słowa- kombinowaniem. Na studiach humanistycznych należy umieć zadać pytanie: „dlaczego?” i polemizować z nawet najdokładniejszą odpowiedzią. Studia humanistyczne mogą dać także zdolność, której nawet zaczyna nieco brakować, czyli łatwość wypowiedzi, zwłaszcza wśród szerszego audytorium oraz trafność argumentowania przedstawianych opinii. Warto zwrócić uwagę, że omawiany przez nas obszar kształcenia oferuje pozyskanie umiejętności, które moglibyśmy określić mianem codziennych, naturalnych, niezbędnych do funkcjonowania w XXI wieku. Obserwacja rzeczywistości, zdolność zadawania trafnych pytań, wyciągania wniosków, czytania między wierszami – takie umiejętności to duży potencjał, o który warto dbać nieprzerwanie.  

 

Czego nie dadzą ci studia humanistyczne

Nie będzie niczym oryginalnym stwierdzenie, iż nie ma studiów idealnych. W stosunku do studiów humanistycznych także można przywołać tę zasadę. Studia humanistyczne mogą nie dać pewności. Co to oznacza? Niektóre kierunki kształcenia z omawianego przez nas obszaru zdają się być praktyczne i otrzymując dyplom ukończenia uczelni jesteśmy świadomi uzyskanych umiejętności i kompetencji. Niestety, są także kierunki, które dają wyłącznie wiedzę teoretyczną i nie dbają zbyt mocno o rozwijanie umiejętności przydatnych w dynamicznie zmieniającym się świecie. Wybierając kierunek kształcenia należy kierować się zainteresowaniami i pasją- ale w przypadku poszczególnych dyscyplin warto spojrzeć na nie także pod innym kątem. Studia humanistyczne są bardzo ważne, a ich charakter nawet i specyficzny, lecz należy zadbać także o samokształcenie i pozyskiwanie nowych umiejętności, by zdobytą wiedzę dało się jak najlepiej wykorzystać.

 

Co warto sprawdzić idąc na studia humanistyczne

Zawsze punktem obowiązkowym przed przystąpieniem do procesu rekrutacji jest sprawdzenie dokładnych wymagań, gdyż mogą one się różnić w zależności od wybranej uczelni. Natomiast, znacznie wcześniej, jeszcze podczas okresu wybierania kierunku kształcenia warto dowiedzieć się o nim jak najwięcej, przejrzeć programy nauczania, porównać specjalności, poczytać o tym, jak wygląda profil absolwenta. Wszystkie informacje mogą być bardzo przydatne. Studia to nierzadko niełatwy wybór. Naturalnie, nie jest to sprawa wagi państwowej i w życiu podejmuje się decyzje większej rangi, ale jednak warto sprawdzić samego siebie i postawić sobie kilka pytań, aby iść na studia z przekonaniem, wiarą we własne pomysły i nawet niewielkim fragmentem ułożonego w głowie planu, co będzie robić się potem, po otrzymaniu dyplomu. Można stworzyć swego rodzaju bilans, aby odpowiedzieć sobie na pytanie: „na jakich umiejętnościach najbardziej mi zależy?” Znajomość języków obcych, analizowanie informacji, umiejętność tworzenia różnych treści, właściwego i trafnego wypowiadania się, a może należałoby posiąść wszystkie te umiejętności?      

 

Studia humanistyczne – zaoczne

Potyczki i utarczki związane ze studiami dziennymi i zaocznymi i słowne przeciąganie liny na swoją stronę jest niemal stare jak świat. Które studia są lepsze? Które mogą dać więcej? Nie takie pytania powinny być stawiane i zagłębianie się w takowe dyskusje jest, po prostu, stratą czasu. Temat, który warto zaś podjąć, to różnice, które zachodzą między trybem dziennym i zaocznym w aspekcie studiów humanistycznych. Jak wiadomo, studia dzienne prowadzone są od poniedziałku do piątku, a zaoczne w weekendy, w ramach tzw. zjazdów, zazwyczaj co dwa tygodnie. Natomiast, najważniejszą różnicą jest fakt, iż większości kierunków kształcenia oferowanych na humanistycznych studiach dziennych, nie ma w ofercie na studiach zaocznych i dotyczy to, między innymi, najbardziej popularnych dziedzin. Niestety, istnieją takie kierunku, które możemy zgłębiać wyłącznie w formie dziennej. Wybierając kierunek dla siebie należy dokładnie sprawdzić, w jakiej formie występuje, aby potem nie doznać niepotrzebnej niespodzianki. 

 

Studia humanistyczne – opinie

Studia humanistyczne bywają głośnym tematem do dyskusji, zwłaszcza wtedy, gdy współrozmówcy nie wiedzą na czym one polegają i jakie skupiają dyscypliny. A jeśli posiada się niewielką wiedzę na dany temat, to bardzo łatwo przekręcić fakty i znaczenia. Studia humanistyczne bywają nawet przedmiotem sporów, co można wytłumaczyć tylko w jeden sposób- są one niezwykle ważne. Polemiki odbywają się także na innej płaszczyźnie – kim właściwie jest humanista? Czy to wyłącznie osoba, która wybrała taki rodzaj studiów, czy może osoba, która niemal ucieka od nauk ścisłych? Co o podobnych potyczkach sądzą sami studenci, którzy wybrali dziedziny humanistyczne? Oliwia, studentka II roku Filologii angielskiej z Olsztyna mówi: „Studia humanistyczne są niedoceniane, bo zostały wprowadzone w jakieś ramy, w jakiś schemat mówiący, że nie są konkretne, nie wynosi się z nich żadnego zawodu. A to przecież nieprawda. Ja, kończąc filologię angielską, mogą podjąć pracę w dowolnym miejscu na świecie, zwłaszcza że będę posługiwać się językiem znacznie bieglej niż studenci innych kierunków. Studia humanistyczne są bardzo potrzebne, przede wszystkim dlatego, że dotyczą nas samych.” Artur, student III roku Historii sztuki z Gdańska dodaje:

„Gdyby nie studia humanistyczne, to człowiek nie wiedziałby skąd pochodzi. Zatraciłby wszystkie wartości i pamięć o swoich korzeniach, języku, tradycjach. Studia humanistyczne pokazują nam, w którym miejscu się znajdujemy; nie tylko jako jednostka, ale i społeczeństwo. Jeśli chcesz iść na studia tylko po to, aby po kilku latach pochwalić się dyplomem, a nie zamierzasz ruszyć głową, to zapomnij o studiach humanistycznych.”  

 

 

 

KIERUNKI HUMANISTYCZNE

Miasto
A
amerykanistyka
analiza i kreowanie trendów
angielski język biznesu
anglistyka
animacja kultury
antropozoologia
archeologia
artes liberales
B
bezpieczeństwo narodowe
C
człowiek w cyberprzestrzeni
D
E
edytorstwo
etnologia
europeistyka
F
film i sztuki audiowizualne
filologia
filologia - filologia czeska
filologia - filologia klasyczna
filologia angielska
filologia bałtycka
filologia germańska
filologia polska
filologia rosyjska
filozofia
filozofia i etyka
G
glottodydaktyka polonistyczna
H
historia
historia sztuki
humanistyka drugiej generacji
I
informacja w e-społeczeństwie
J
K
kognitywistyka
kognitywistyka i komunikacja
kognitywistyka komunikacji
komunikacja międzykulturowa
komunikacja wizerunkowa
kryminologia
kryminologia stosowana
krytyka artystyczna
kulturoznawstwo
kulturoznawstwo - studia online
kulturoznawstwo europejskie
L
latynoamerykanistyka
lingwistyka stosowana
lingwistyka w biznesie
literatura powszechna
logopedia
logopedia ogólna i kliniczna
logopedia z audiologią
M
media interaktywne i widowiska
mediacja międzykulturowa
międzynarodowe studia polskie
muzeologia
muzykologia
N
nauki o polityce
nauki o rodzinie
niemcoznawstwo
nowe media i kultura cyfrowa
O
ochrona dóbr kultury
okcydentalistyka
P
pedagogika
pedagogika wczesnej edukacji
polacy i niemcy w europie
politologia
politologia - studia online
polityka społeczna
polonistyka
polonistyka-komparystyka
praca socjalna
produkcja medialna
psychologia
psychology
R
regionalistyka europejska
religioznawstwo
retoryka stosowana
rosjanoznawstwo
rosjoznawstwo
S
sinologia
skandynawistyka
slawistyka
sociology
socjologia
stosunki międzykulturowe
stosunki międzynarodowe
studia azjatyckie
studia bałkańskie
studia eurazjatyckie
studia europejskie
studia pisarskie
studia polsko-niemieckie
studia skandynawsko-bałtyckie
studia wschodnie
sztuka pisania
T
teatrologia
W
wiedza o teatrze
wojskoznawstwo
Z
Rozwiń

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH SĄ STUDIA HUMANISTYCZNE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×STUDIA HUMANISTYCZNE - PODYPLOMOWE

Miasto
A
analiza trendów - studia podyplomowe
archiwistyka - studia podyplomowe
B
bibliotekoznawstwo - studia podyplomowe
bioetyka - studia podyplomowe
D
E
edytorstwo - redakcja tekstu
edytorstwo - studia podyplomowe
etyka i filozofia - studia podyplomowe
F
filozofia - studia podyplomowe
G
H
I
K
kultura chińska - studia podyplomowe
L
logopedia - studia podyplomowe
M
muzealnictwo - studia podyplomowe
N
neurologopedia - studia podyplomowe
P
R
S
socjoterapia - studia podyplomowe
studia podyplomowe w zakresie logopedii
studia wschodnie - studia podyplomowe
studium retoryki - studia podyplomowe
surdologopedia - studia podyplomowe
T
W
wiedza o kulturze - studia podyplomowe
wiedza o oriencie - studia podyplomowe
wiedza o teatrze - studia podyplomowe
Rozwiń

ODKRYJ STUDIA HUMANISTYCZNE

Miasto

American Studies studia - kierunek studiów

Ameryka Północna to na pewno kierunek, który interesuje wielu studentów…

American Studies studia - kierunek studiów

Ameryka Północna to na pewno kierunek, który interesuje wielu studentów władających płynnie językiem angielskim. Studia na kierunku American Studies to świetna okazja dla osób, który chciałaby podjąć edukację w języku angielskim. Chociaż są to studia odpłatne w wysokości 1000 złoty za semestr to w zamian otrzymujesz niepowtarzalną okazję do zdobycia wiedzę z zakresu historii, kultury oraz ekonomii tego rejonu.

Czytaj więcej: American Studies studia - kierunek studiów

Analityka społeczna studia - kierunek studiów

Interesują Cię zmiany zachodzące w społeczeństwie a w życiu codziennym jesteś ekspertem…

Analityka społeczna studia - kierunek studiów

Interesują Cię zmiany zachodzące w społeczeństwie a w życiu codziennym jesteś ekspertem w sprawach i relacjach międzyludzkich? Analityka społeczna to w takim razie świetny wybór, dzięki któremu połączysz zainteresowania z innowatorskimi studiami z zakresu nauk społecznych. Dla kogo przeznaczone jest ten kierunek? Przede wszystkim dla osób, których mocną stroną są nauki humanistyczne. Na pewno powinieneś być osobą dobrze zorientowaną w obecnej sytuacji politycznej i ogólnospołecznej, bowiem w przyszłości zajmiesz się analizą i tempem zmian różnych zjawisk społecznych we współczesnym świecie. Jako analityk społeczny będziesz dostarczać wiedzę, która będzie mieć na celu lepsze zrozumienie relacji zachodzących między jednostkami oraz grupami. Dzięki zdobytej wiedzy naukowej odpowiesz na pojawiające się potrzeby i konflikty społeczne.

Czytaj więcej: Analityka społeczna studia - kierunek studiów

Analiza i kreowanie trendów studia - kierunek studiów

Lubisz się wyróżniać? Potrafisz obserwować i analizować to co się dzieje wokół…

Analiza i kreowanie trendów studia - kierunek studiów

Lubisz się wyróżniać? Potrafisz obserwować i analizować to co się dzieje wokół Ciebie? Marzysz o nieszablonowym zawodzie jakim zdecydowanie jest coolhunter lub trendwatcher? Jeśli tak zapoznaj się z ofertą studiów na kierunku Analiza i kreowanie trendów.Czego nauczysz się na kierunku Analiza i kreowanie trendów? Są to studia interdyscyplinarne łączące wiedzę z ekonomii, filozofii i socjologii. Program studiów został tak skonstruowany by główny nacisk został położony na zajęcia praktyczne i zdobywanie cennego doświadczenia zawodowego.

Czytaj więcej: Analiza i kreowanie trendów studia - kierunek studiów

Anglistyka studia - kierunek studiów

W dzisiejszych czasach znajomość języka obcego jest jednym z podstawowych kryteriów…

Anglistyka studia - kierunek studiów

W dzisiejszych czasach znajomość języka obcego jest jednym z podstawowych kryteriów branych pod uwagę przy rekrutacji, niezależnie od pracy jaką chcesz podjąć. Szczególnie ważna stała się znajomość języka angielskiego. Dzięki niemu możemy porozumieć się w wielu krajach, podjąć pracę w międzynarodowych korporacjach i być członkiem wielu fantastycznych projektów. Dlatego powinieneś rozważyć podjęcie studiów na kierunku Anglistyka tym bardziej, że dzięki nim możesz uzyskać również specjalność nauczycielską!Co oferują studia na kierunku Anglistyka? W programie kształcenia znajdują się przedmioty z zakresu historii i kulturoznawstwa.

Czytaj więcej: Anglistyka studia - kierunek studiów

Antropologia literatury, teatru i filmu studia - kierunek studiów

Od zawsze interesowałeś się sztuką? Swoją karierę zawodową łączyłeś ze światem…

Antropologia literatury, teatru i filmu studia - kierunek studiów

Od zawsze interesowałeś się sztuką? Swoją karierę zawodową łączyłeś ze światem filmu lub teatru? Uwielbiasz czytać dzieła literackie? W wolnym czasie zgłębiasz tajniki historii kinematografii? Jeśli nie wyobrażasz sobie, że w Twoim życiu mogłoby zabraknąć miejsca na obcowanie z środowiskiem artystycznym zapoznaj się koniecznie z propozycją studiów na kierunku Antropologia literatury, teatru i filmu!Antropologia literatury, teatru i filmu to studia II stopnia o charakterze interdyscyplinarnym dedykowane dla osób posiadających tytuł licencjata lub magistra.

Czytaj więcej: Antropologia literatury, teatru i filmu studia - kierunek studiów

Antropozoologia studia - kierunek studiów

Pogląd o tym, że człowiek zajmuje szczególnie uprzywilejowane miejsce w przyrodzie,…

Antropozoologia studia - kierunek studiów

Pogląd o tym, że człowiek zajmuje szczególnie uprzywilejowane miejsce w przyrodzie, powoli odkładamy do lamusa. Na świecie powstaje mnóstwo ruchów, które „oddają głos” innym stworzeniom, by dowiedzieć się więcej o relacji człowiek-reszta gatunków i poznać najnowsze odkrycia dotyczące zwierzęcych zachowań, myśli i emocji.

Czytaj więcej: Antropozoologia studia - kierunek studiów

Applied linguistics (English – Russian) studia - kierunek studiów

Nie ma wątpliwości, że angielski jest jednym z najbardziej popularnych języków…

Applied linguistics (English – Russian) studia - kierunek studiów

Nie ma wątpliwości, że angielski jest jednym z najbardziej popularnych języków na świecie. Na przestrzeni lat stał się międzynarodowym językiem obecnym w każdym obszarze życia – w handlu, nauce, filmie czy muzyce. Dla 527 mln ludzi angielski to język ojczysty ale szacuje się, że nawet ok 1,8 miliarda ludzi potrafi się nim posługiwać. Podobnie jest w przypadku rosyjskiego – dla 254 mln ludzi jest to rodzimy język, natomiast można posługiwać się nim w aż 16 krajach! Zatem jeśli lubisz uczyć się języków obcych i chcesz się bez problemu komunikować na całym świecie to koniecznie zapoznaj się z ofertą studiów na kierunku Applied linguistics!

Czytaj więcej: Applied linguistics (English – Russian) studia - kierunek studiów

Architektura informacji studia - kierunek studiów

Obecnie prowadzenie firmy nie sprowadza się wyłącznie do rozbudowywania sieci kontaktów,…

Architektura informacji studia - kierunek studiów

Obecnie prowadzenie firmy nie sprowadza się wyłącznie do rozbudowywania sieci kontaktów, działań reklamowych i tworzenia ofert, którym nie oprze się żaden klient. Ważne staje się również zaistnienie i zdobycie silnej pozycji w Internecie. Dlatego posiadanie dobrze zaprojektowanej strony internetowej przystosowanej do najbardziej wymagających klientów przyczynia się do osiągnięcia sukcesu biznesowego. Proces tworzenia witryny jest długotrwały i uczestniczy w nim wielu specjalistów. Coraz częściej nad przebiegiem tych prac czuwa architekt informacji. Kim jest architekt informacji? To osoba, która koordynuje współpracę między grafikami, informatykami i programistami. Ustala główne cele strony i czuwa nad tym by strona je osiągała. Planuje zmiany tak by zostały dostosowane do aktualnych potrzeb użytkowników serwisu.

Czytaj więcej: Architektura informacji studia - kierunek studiów

Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi studia - kierunek studiów

Nie ma firmy bez dokumentów. Nie przerażają Cię stosy papierów, a Twoja dokładność…

Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi studia - kierunek studiów

Nie ma firmy bez dokumentów. Nie przerażają Cię stosy papierów, a Twoja dokładność i precyzja sprawiają, że ich archiwizacja nie sprawiłaby Ci żadnego problemu? Jeśli tak to jest to kierunek dla Ciebie! Twoja skrupulatność sprawi, że żaden dokument nie umknie Twojej uwadze, co wbrew pozorom jest niezwykle ważne w działalności wszystkich zakładów pracy. Jak record manager, czyli zarządca informacji będziesz przygotowany do wszelkiego rodzaju prac archiwalnych, a także pracy administracyjnej w urzędzie. Na Twoją wiedzę będzie się składać wiele nauk z pogranicza prawa i administracji, informacji naukowej, historii, informatyki i zarządzania.

Czytaj więcej: Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi studia - kierunek studiów

Artes liberales studia - kierunek studiów

Szukasz interdyscyplinarnego programu studiów z dziedzin nauk humanistycznych? Chcesz…

Artes liberales studia - kierunek studiów

Szukasz interdyscyplinarnego programu studiów z dziedzin nauk humanistycznych? Chcesz wiedzieć jaki wpływ mają starożytne malowidła na kino 3D? Pomysłodawcy kierunku zapewniają, że poznasz odpowiedź na to i wiele innych pytań. To na pewno gratka, dla osób interesujących się kulturą, filozofią czy historią sztuki. Jeśli zaliczasz się do tego grona i chciałbyś zgłębić swoją wiedzę z tych dziedzin to niewątpliwie jest to kierunek dla Ciebie! Ale czym właściwie są artes liberales? Były to nauki stanowiące podstawę wykształcenia w starożytności i średniowieczu, a współcześnie tym pojęciem są określane nauki społeczne, humanistyczne, przyrodnicze i ścisłe czerpiące inspirację z przedmiotów nauczanych w poprzednich wiekach.

Czytaj więcej: Artes liberales studia - kierunek studiów

Komentarze (4)

kasdan odpowiedz pokaż odpowiedzi (3)

Najważniejsze, żeby szukać studiów, które są przyszłościowe, po których można znaleźć pracę. Ja wybrałem politykę społeczną w WSP im. J. Korczaka (uczelnia specjalizuje się w tej dziedzinie). Swoją drogą, nie wiem dlaczego polityka społeczna została tutaj pominięta. Politycy społeczni już teraz są potrzebni, ktoś musi się przecież zajmować problemami związanymi np. z uchodźcami i emigrantami, wykluczeniem społecznym, demografią, bezrobociem. Te problemy niestety szybko nie znikną. Pracę po tym kierunku można znaleźć np. w organizacjach pozarządowych, a tych jest przecież mnóstwo.

admin W odpowiedzi do: kasdan odpowiedz

otouczelnie.pl nie pomijają nieczego ;) http://www.otouczelnie.pl/artykul/1339/Polityka-spoleczna

gość W odpowiedzi do: admin odpowiedz

A co z prawem? ;)

admin W odpowiedzi do: gość odpowiedz

kierunek prawo znajdziesz w dziale studia prawnicze: http://otouczelnie.pl/artykul/474/Studia-prawnicze