Fotonika

Fotonika

Fotonika

21.03.2022

Fotonika – Politechnika Warszawska rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku fotonika na Politechnice Warszawskiej to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia na kierunku fotonika w PW
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku fotonika znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • matematyka
 • fotografia cyfrowa
 • podstawy elektroniki
 • podstawy fizyki
 • podstawy fotografii

 

 

Politechnika Warszawska to uczelnia oferująca kandydatom kierunki kształcenia, zamknięte w dziewiętnastu wydziałach. W ofercie dydaktycznej odnaleźć można Fotonikę, prowadzoną na studiach pierwszego stopnia.
 
 

Nabywane Umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy, obejmującej matematykę, fizykę z dużym udziałem zajęć laboratoryjnych, elektronikę, programowanie komputerów, urządzeń wirtualnych i mikroprocesorów oraz zagadnienia kierunkowe takie jak optyka falowa, fotonika światłowodowa, czy holografia. Fotonika na Politechnice Warszawskiej to możliwość zapoznania się z nowoczesnymi technikami fotograficznymi, a także z materiałami i strukturami fotonicznymi.
 
Sprawdź

Politechnika Warszawska kierunki studiów

Politechnika Warszawska rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Warszawie

 

W programie nauczania znajdują się następujące przedmioty: podstawy fotoniki, podstawy fotoniki światłowodowej, materiały i struktury fotoniczne, fotografia cyfrowa, elektronika w eksperymencie fizycznym, grafika inżynierska, metody matematyczne fizyki, programowanie obiektowe, podstawy projektowania przyrządów wirtualnych, języki programowania, chemia, elektrodynamika, podstawy elektroniki. A co po studiach? Absolwenci Fotoniki na Politechnice Warszawskiej znajdą zatrudnienie w firmach wykorzystujących nowoczesne techniki optoelektroniczne i fotoniczne, firmach z branży informatycznej i teleinformatycznej, laboratoriach projektowych, laboratoriach badawczych, instytutach naukowych i przemysłowych. 
 

Opinie

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Jakie ma Politechnika Warszawska opinie? Sebastian, student Fotoniki mówi:
„Wiedziałem, że chcę studiować nowoczesny kierunek. Chciałem też zdobyć wykształcenie, dzięki któremu bez problemu poradzę sobie na wymagającym i dynamicznym rynku pracy. Wszystko to znalazłem na Politechnice Warszawskiej.”
 
 
 
STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

FOTONIKA - ważne informacje

Fotonika studia Warszawa

Fotonika studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Fotonikę na Politechnice Warszawskiej:

Absolwent kierunku Fotonika na Politechnice Warszawskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • wykonywania pomiarów i obsługiwania aparatury pomiarowej,
 • analizowania i prezentowania danych doświadczalnych,
 • programowania komputerów i mikroprocesorów posługując się różnymi językami programowania,
 • projektowania przyrządów wirtualnych,
 • obsługiwania sieci komputerowych,
 • wykorzystywania układów elektronicznych i optoelektronicznych,
 • posługiwania się fotografią cyfrową,
 • posługiwania się holografią.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Fotonika:

Absolwent kierunku Fotonika na Politechnice Warszawskiej może znaleźć zatrudnienie w:
 • firmach wykorzystujących nowoczesne techniki optoelektroniczne i fotoniczne,
 • firmach z branży informatycznej i teleinformatycznej,
 • laboratoriach projektowych,
 • laboratoriach badawczych,
 • instytutach naukowych i przemysłowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Warszawska

Komentarze (0)