Zarządzanie i inżynieria produkcji

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Zarządzanie i inżynieria produkcji

21.03.2022

Zarządzanie i inżynieria produkcji – Politechnika Warszawska rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji na Politechnice Warszawskiej to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w PW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • podstawy zarządzania jakością
 • mikroekonomia
 • ergonomia w projektowaniu wyrobów i systemów
 • analiza matematyczna
 • finanse
 • metrologia
 • algebra
 • podstawy organizacji i zarządzania
 • mechanika

 

Politechnika Warszawska to czołówka rodzimego kształcenia technicznego. W szerokiej ofercie dydaktycznej, pod literą „Z” kandydaci odnajdą kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.
 
 

Nabywane Umiejętności

Głównym założeniem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy z obszaru zasad działalności gospodarczej, projektowania systemów produkcyjnych i informatycznych, organizacji pracy i zarządzania, a także nauk ekonomicznych, społecznych i prawnych. Studenci poznają podstawy programowania, projektowania i algorytmizacji procesów. Ponadto, uczą się modelować i doskonalić procesy produkcyjne i biznesowe. 
 
Sprawdź

Politechnika Warszawska kierunki studiów

Politechnika Warszawska rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Warszawie

 

Jakie przedmioty widnieją w programie nauczania? Na przykład: podstawy zarządzania jakością, mikroekonomia, ergonomia w projektowaniu wyrobów i systemów, analiza matematyczna, finanse, metrologia, algebra, podstawy organizacji i zarządzania, mechanika, encyklopedia materiałów. A co po studiach? Absolwenci Zarządzania i inżynierii produkcji na Politechnice Warszawskiej znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, instytucjach sektora finansowego, instytucjach administracji publicznej, firmach konsultingowych.
 

Opinie

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Jakie ma Politechnika Warszawska opinie? Kuba, student Zarządzania i inżynierii produkcji mówi:
„Studiowanie na Politechnice Warszawskiej było moim priorytetowym planem. Udało się go zrealizować i teraz uczę się na najlepszej polskiej uczelni.”
 
 
 
 
STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI - ważne informacje

Zarządzanie i inżynieria produkcji studia Warszawa

Zarządzanie i inżynieria produkcji studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Zarządzanie i inżynierię produkcji na Politechnice:

Absolwent kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji na Politechnice Warszawskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • formułowania modeli matematycznych,
 • rozwiązywania zagadnień technologicznych w oparciu o prawa fizyki,
 • zasad sterowania procesami ekonomicznymi,
 • prawa gospodarczego,
 • marketingowego planowania i realizacji przedsięwzięć,
 • finansów i rachunkowości,
 • zarządzania produkcją i usługami,
 • zarządzania jakością i bezpieczeństwem,
 • projektowania systemów logistycznych,
 • doboru procesów produkcyjnych oraz opracowywania dokumentacji związanej z przepływem produkcji,
 • komputerowego wspomagania prac inżynierskich.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji:

Absolwent kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji na Politechnice Warszawskiej może znaleźć zatrudnienie w:
 • przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych,
 • instytucjach sektora finansowego,
 • instytucjach administracji publicznej,
 • firmach konsultingowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Warszawska

HARMONOGRAM REKRUTACJI+

Rekrutacja na Zarządzanie i inżynierię produkcji rozpoczyna się wraz założeniem indywidualnego konta internetowego, w którym kandydaci umieszczają swoje wyniki, wnoszą opłatę rekrutacyjną i co najważniejsze dowiadują się o przyjęciu na studia. Kiedy startuje postępowanie kwalifikacyjne? Zazwyczaj późną wiosną, ale chęć ubiegania się o kierunek można złożyć już w trakcie trwania egzaminów dojrzałości.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

DOKUMENTY REKRUTACYJNE+

Dokumenty rekrutacyjne to zestaw dokumentów, które obowiązują wszystkich zakwalifikowanych na studia. Pomimo tego, że cały proces kwalifikacyjny przebiega w trybie online, dokumenty należy złożyć w formie tradycyjnej. Co ważne, należy to zrobić osobiście. Jeśli z jakiegoś powodu nie jest możliwe, osoba składają dokumenty w naszym imieniu musi posiadać przy sobie specjalnie upoważnienie. W naszej teczce dokumentów muszą znaleźć się między innymi:

 • świadectwo dojrzałości oraz jego kserokopia,
 • dwie aktualne fotografie,
 • zaświadczenia i dyplomy, jeśli osiągnęliśmy sukcesy w olimpiadach i konkursach,
 • dowód tożsamości.

O miejscu i terminie składania dokumentów dowiemy się z naszego indywidualnego konta internetowego.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OPŁATY REKRUTACYJNE+

Opłata rekrutacyjna obowiązuje wszystkich kandydatów, ponieważ bez jej wniesienia nie będziemy mogli przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego. Wszystkie szczegóły, czyli dokładną kwotę oraz numer konta bankowego odnajdziemy w naszym indywidualnym profilu internetowym. Czy to jedyna opłata jaka nas czeka? Jeśli zostaniemy oficjalnie przyjęci do grona studentów Politechniki Warszawskiej, pozostanie nam jeszcze opłacić wydanie legitymacji studenckiej.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZEDMIOTY KWALIFIKACYJNE+

Nie powinno być dla nikogo zaskoczeniem, że starając się o przyjęcie na Politechnikę Warszawską musimy pochwalić się bardzo dobrymi wynikami z przedmiotów ścisłych, zatem na maturze jako przedmiot dodatkowy najlepiej jest obrać na przykład fizykę, bądź informatykę. Oczywiście, nie zwalnia nas to z obowiązku osiągnięcia jak najlepszych wyników z języka polskiego i języka obcego. Konkurencja w drodze na studia jest bardzo duża, dlatego trzeba przyłożyć się do wszystkich przedmiotów maturalnych.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZELICZNIK PUNKTÓW KWALIFIKACYJNYCH+

Przelicznik punktów kwalifikacyjnych to specjalny wzór, dzięki któremu możemy obliczyć jak przedstawiają się nasze szansę w procesie rekrutacyjnym.

PK (Punkty Kwalifikacyjne) = Pmat ×Wmat + Pwyb ×W + Pjo × Wjo

Pmat – punkty z matematyki;,

Pwyb – punkty z przedmiotu do wyboru, lub średnia arytmetyczna ocen z egzaminów kwalifikacyjnych potwierdzających kwalifikacje zawodowe na poziomie technika;,

Pjo – punkty z języka obcego;,

Wmat – współczynnik wagowy dla oceny z matematyki;,

W – współczynnik wagowy dla oceny z przedmiotu do wyboru lub dla średniej arytmetycznej z egzaminów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji zawodowych na poziomie technika;  na tym samym kierunku studiów współczynnik ten może zależeć od wybranego przedmiotu lub zawodu technika;.

Wjo – współczynnik wagowy dla oceny z języka obcego.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OLIMPIADY ORAZ KONKURSY+

Uczestnictwo w różnorodnych konkursach wiedzy i olimpiadach to nie tylko świetny trening oraz rozwijanie umiejętności. To także sposób na dostanie się na wymarzony kierunek studiów bez postępowania kwalifikacyjnego. Naturalnie, taką szansę otrzymują wyłącznie laureaci, bądź finaliści takich konkursów. Jakie olimpiady brane są pod uwagę w rekrutacji na Zarządzanie i inżynierię produkcji? Między innymi:

 • Olimpiada Astronomiczna,
 • Olimpiada Biologiczna,
 • Olimpiada Chemiczna,
 • Olimpiada Fizyczna,
 • Olimpiada Informatyczna,
 • Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości,
 • Olimpiada Lingwistyki Matematycznej,
 • Olimpiada Matematyczna,
 • Olimpiada Wiedzy Technicznej.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

Komentarze (0)