Farmacja

Farmacja

Uniwersytet Medyczny w Łodzi - kierunki studiów

Farmacja – Uniwersytet Medyczny w Łodzi 2021

Studia na kierunku farmacja na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5,5 roku (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku farmacja znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Matematyka
 • Kwalifikowana pierwsza pomoc
 • Historia farmacji
 • Historia fizjologii
 • Psychologia i socjologia
 • Technologia informacyjna
 • Propedeutyka prawa
 • Botanika farmaceutyczna
 • Chemia ogólna i nieorganiczna
 • Chemia organiczna
 • Wstęp do farmacji

 

Farmacja to, wedle definicji encyklopedycznej, zespół nauk obejmujących wiedzę o lekach. Przekładając na kierunek studiów jest to multidyscyplinarna dyscyplina, która umożliwia zdobycie szerokiej wiedzy z zakresu dziedziny farmaceutyki, jak również chemii, biologii, medycyny oraz biochemii. Planując studia w Łodzi należy zwrócić uwagę na Uniwersytet Medyczny, gdzie Farmacja prowadzona jest na jednolitych studiach magisterskich.

 

Nabywane Umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy, będącej połączeniem nauk farmaceutycznych, medycznych, biologicznych, chemicznych oraz społecznych. Ponadto, istotą jest przygotowanie do pełnienia roli gwaranta jakości produktów leczniczych oraz bezpieczeństwa i skuteczności farmakoterapii w ramach systemu opieki zdrowotnej. Studenci uczą się sporządzania, wytwarzania oraz oceny jakości i tożsamości produktów leczniczych, wydawania produktów leczniczych i wyrobów medycznych, sprawowania nadzoru nad obrotem, przechowywaniem i wykorzystywaniem tych produktów, czy też prowadzenia różnorodnych badań. Farmacja na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi to kierunek prowadzony zarówno w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: biologia molekularna, biochemia, chemia analityczna, fizjologia, immunologia, mikrobiologia, biotechnologia farmaceutyczna, chemia leków, patofizjologia, synteza i technologia środków leczniczych, toksykologia, farmacja praktyczna w aptece, leki pochodzenia naturalnego, opieka farmaceutyczna, prawo farmaceutyczne.

Farmacja to kierunek, który oprócz specjalistycznej wiedzy dostarcza także konkretnych umiejętności. Studenci rozwijają zdolności współpracy z ludźmi, kierowania zespołami, zarządzania placówkami – w szczególności aptekami szpitalnymi i ogólnodostępnymi. Czy absolwenci Farmacji mogą pracować wyłącznie w aptekach? Oczywiście, że nie. Znajdą oni zatrudnienie również w urzędach i instytucjach państwowych i samorządowych działających w dziedzinie farmacji i ochrony zdrowia, instytutach kontroli i badania żywności, jednostkach ochrony środowiska, czy jednostkach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu nauk farmaceutycznych.

 

Opinie

Studia w Łodzi dają szerokie możliwości kształcenia, również w obszarze szeroko pojętej medycyny. Farmacja, pomimo tego, że nie jest najłatwiejszym kierunkiem, to należy do grona popularnych i często wybieranych przez kandydatów. Czy warto zwrócić uwagę na uczelnię, w której prowadzony jest ten kierunek? Jakie ma Uniwersytet Medyczny w Łodzi opinie? Paulina, studentka Farmacji mówi:

„Uniwersytet Medyczny w Łodzi to prestiżowa uczelnia, jedna z najlepszych w kraju. Studia tutaj to powód do dumy, ale także niemały wysiłek, bo nauka do najłatwiejszych nie należy i na dobre oceny trzeba solidnie zapracować.”

 

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

FARMACJA - ważne informacje

Farmacja studia Łódź

Farmacja studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Farmację na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi:

Absolwent kierunku Farmacja na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • mechanizmów działania leków,
 • prawa farmaceutycznego,
 • mechanizmu funkcjonowania organizmu ludzkiego,
 • prawidłowego interpretowania patofizjologicznego podłoża rozwoju chorób,
 • udzielania pierwszej pomocy,
 • botaniki,
 • biologii molekularnej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Farmacja:

Absolwent kierunku Farmacja na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi może znaleźć zatrudnienie w:

 • aptekach,
 • placówkach służby zdrowia,
 • urzędach i instytucjach państwowych i samorządowych działających w dziedzinie farmacji i ochrony zdrowia,
 • instytutach kontroli i badania żywności,
 • jednostkach ochrony środowiska,
 • jednostkach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu nauk farmaceutycznych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Medyczny w Łodzi

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Studia na kierunku farmacja - wszystko co musisz wiedzieć

Studia medyczne w Łodzi

Uniwersytet Medyczny w Łodzi kierunki

Jakie są kierunki medyczne w Łodzi

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 

 

Komentarze (0)