Położnictwo

Położnictwo

Uniwersytet Medyczny w Łodzi - kierunki studiów

Położnictwo – Uniwersytet Medyczny w Łodzi 2021

Studia na kierunku połoznictwo na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku położnictwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Podstawy opieki położniczej
 • Dietetyka
 • Badanie fizykalne
 • Zakażenia szpitalne
 • Techniki położnicze i prowadzenie porodu
 • Położnictwo i opieka położnicza
 • Ginekologia i opieka ginekologiczna
 • Podstawy ratownictwa medycznego
 • Anatomia
 • Fizjologia
 • Embriologia i genetyka
 • Biochemia i biofizyka
 • Mikrobiologia i parazytologia
 • Radiologia
 • Socjologia
 • Pedagogika
 • Prawo medyczne

 

Położnictwo jest nauką oraz działem medycyny klinicznej, który zajmuje się przebiegiem ciąży, porodu i połogu, lecz obecnie przestrzeń zainteresowań tej dyscypliny obejmuje wszystkie zagadnienia związane z procesem rozrodu, a także problemy planowania rodziny. Chcąc podjąć naukę w centralnej Polsce należy zwrócić uwagę na Uniwersytet Medyczny w Łodzi, który oferuje Położnictwo na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie ogólnej wiedzy medycznej oraz wiedzy szczegółowej z obszaru położnictwa, nauk humanistycznych oraz społecznych. Studenci przygotowują się do samodzielnego wykonywania zawodu zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego podejścia do pacjenta uwzględniającego poszanowanie i respektowanie jego praw.

Studia na kierunku Położnictwo na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi charakteryzują się bogatym programem nauczania, na który składają się następujące przedmioty: anatomia, embriologia i genetyka, pedagogika, farmakologia, mikrobiologia i parazytologia, zdrowie publiczne, techniki położnicze i prowadzenie porodu, położnictwo i opieka położnicza, pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, choroby wewnętrzne, ginekologia i opieka ginekologiczna, badania naukowe w położnictwie, anestezjologia i stany zagrożenia życia, podstawy ratownictwa medycznego, fizjologia.

Położnictwo na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi to kierunek, dzięki któremu studenci nabywają różnych umiejętności. Uczą się prowadzenia działalności edukacyjno- zdrowotnej w zakresie przygotowania do życia w rodzinie, wykonywania świadczeń  zdrowotnych, profesjonalnej opieki położniczo- ginekologicznej, prowadzenia porodu fizjologicznego oraz monitorowania płodu z wykorzystaniem aparatury medycznej, czy wykrywania stanów odbiegających od normy u matki i dziecka w okresie ciąży, porodu i połogu. Z tak bogatym bagażem wiedzy absolwenci kierunku znajdą zatrudnienie w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, szpitalach, klinikach, sanatoriach posiadających jednostki położnicze, szkołach rodzenia.

 

Opinie

Studia w Łodzi to szeroki wachlarz edukacyjnych możliwości i każdy zainteresowany zdobyciem wykształcenia znajdzie coś dla siebie. W zakresie omawianej przez nas dziedziny także. Wybierając Położnictwo należy zwrócić uwagę na uczelnię medyczną w tym mieście. Jakie ma Uniwersytet Medyczny w Łodzi opinie? Daria, studentka Położnictwa mówi:

„Studiuję w najlepszej uczelni medycznej i jestem z tego dumna. Zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy, od których można nauczyć się nie tylko zawodu, lecz także podejścia do drugiego człowieka, pełnego szacunku i profesjonalizmu.”

 

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

POŁOŻNICTWO - ważne informacje

Położnictwo studia Łódź

Położnictwo studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Położnictwo na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi:

Absolwent kierunku Położnictwo na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • organizowania i nadzorowania opieki położniczo- ginekologicznej i pielęgniarskiej,
 • rozpoznawania ciąży i sprawowania opieki nad kobietą w przebiegu ciąży fizjologicznej,
 • sprawowania opieki nad matką i monitorowania przebiegu okresu poporodowego,
 • badania noworodków i opieki nad nimi,
 • wykrywania stanów odbiegających od normy u matki i dziecka w okresie ciąży, porodu i połogu.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Położnictwo:

Absolwent kierunku Położnictwo na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi może znaleźć zatrudnienie w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,
 • szpitalach,
 • klinikach,
 • sanatoriach posiadających jednostki położnicze,
 • szkołach rodzenia.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku położnictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, język polski

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Dyplom studiów I stopnia na kierunku położnictwo. Egzamin testowy z położnictwa klinicznego

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Medyczny w Łodzi

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Studia na kierunku położnictwo - wszystko co musisz wiedzieć

Studia medyczne w Łodzi

Uniwersytet Medyczny w Łodzi kierunki

Jakie są kierunki medyczne w Łodzi

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 

 

Komentarze (0)