Zdrowie publiczne

Zdrowie publiczne

Uniwersytet Medyczny w Łodzi - kierunki studiów

Zdrowie publiczne – Uniwersytet Medyczny w Łodzi 2021

Studia na kierunku zdrowie publiczne na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia I stopnia możesz podjąć w trybie stacjonarnym, a II stopnia - w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku zdrowie publiczne znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Anatomia
 • Fizjologia
 • Patofizjologia
 • Histologia
 • Patologia
 • Podstawy filozofii
 • Propedeutyka zdrowia publicznego
 • Wprowadzenie do metodologii badań naukowych. Ochrona własności intelektualnej
 • Podstawy ekonomii
 • Podstawy prawa
 • Podstawy dydaktyki
 • Podstawy demografii
 • Podstawy organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia

 

Czym jest zdrowie publiczne? Może działaniem mającym na celu osiągnięcie dobrego stanu zdrowia przez społeczeństwo? Pomimo tego, iż nie brzmi to jak encyklopedyczna definicja to właśnie jest to jedno z zadań jakie stawia przed sobą ta dyscyplina. Zdrowie publiczne to kierunek, który skierowany jest do osób, które interesują się medycyną, ochroną zdrowia, ale także zarządzaniem i administracją. Właśnie na nich czeka specjalny kierunek oferowany przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

 

Nabywane Umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy z zakresu nauk społecznych oraz nauk medycznych. Studenci zgłębiają problemy zdrowia publicznego, systemy opieki zdrowotnej oraz polityki zdrowotnej Polski i krajów Unii Europejskiej. Ponadto, rozwijają umiejętności rozpoznawania biologicznych i środowiskowych uwarunkowań zdrowia człowieka, zbiorowości ludzi oraz wzajemnych relacji między nimi, jak również rozpoznawania zagrożeń zdrowia zbiorowości ludzi oraz realizowania ustawowych kontroli i ocen stanu sanitarno- epidemiologicznego społeczeństwa.

W skład wchodzą między innymi takie przedmioty jak: anatomia, fizjologia, biochemiczne podstawy procesów życiowych, technologie informacyjne w zdrowiu, podstawy nadzoru sanitarno- epidemiologicznego, programy zdrowotne, podstawy edukacji i promocji zdrowia, służba zdrowia w systemie bezpieczeństwa państwa, zarządzanie zasobami ludzkimi, wybrane choroby cywilizacyjne, prawo ubezpieczeń zdrowotnych, ekonomiczne problemy opieki zdrowotnej.

Zawody związane z opieką zdrowotną należą do najważniejszych. Co ciekawe, w XXI wieku, kiedy medycyna może pochwalić się wieloma osiągnięciami, wciąż przybywa nowych zagrożeń dla zdrowia i życia pacjentów. Między innymi na tej podstawie kierunki takie jak Zdrowie publiczne cieszą się wśród kandydatów dużym zainteresowaniem. A co dokładnie mogą robić osoby, które ukończyły ten kierunek? Absolwenci Zdrowia publicznego na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi znajdą zatrudnienie w placówkach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, szpitalach, zakładach opiekuńczo- leczniczych, stacjach sanitarno- epidemiologicznych, instytucjach ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych, organizacjach pozarządowych.

 

Opinie

Studia w Łodzi to temat długi i szeroki. Edukacyjna mapa miasta jest niezwykle obszerna i dlatego niektórzy kandydaci na studia miewają kłopoty z podjęciem ostatecznej decyzji związanej ze swoim kształceniem. Aby ułatwić zadanie tym, którzy zdecydowali się studiować Zdrowie publiczne, sprawdzimy jakie ma Uniwersytet Medyczny w Łodzi opinie? Patrycja, studentka Zdrowia publicznego mówi:

„Nie miałam problemu z wyborem uczelni. Mieszkam w Łodzi, zatem podjęłam studia na tutejszym Uniwersytecie Medycznym. Nie musiałam szukać uczelni medycznej w innym mieście, ponieważ tutaj mam najlepszą.”

 

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

ZDROWIE PUBLICZNE - ważne informacje

Zdrowie publiczne studia Łódź

Zdrowie publiczne studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Zdrowie publiczne na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi:

Absolwent kierunku Zdrowie publiczne na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zasad promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,
 • epidemiologii,
 • organizacji i zarządzania usługami zdrowotnymi,
 • nadzoru sanitarno- epidemiologicznego,
 • ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych,
 • podstaw żywienia człowieka,
 • ochrony środowiska naturalnego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Zdrowie publiczne:

Absolwent kierunku Zdrowie publiczne na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi może znaleźć zatrudnienie w:

 • placówkach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej,
 • szpitalach,
 • zakładach opiekuńczo- leczniczych,
 • stacjach sanitarno- epidemiologicznych,
 • instytucjach ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych,
 • organizacjach pozarządowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zdrowie publiczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

dowolny przedmiot, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Dyplom studiów I stopnia na kierunku ratownictwo medyczne lub dyplom jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarskim lub fizjoterapia albo dyplom studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo, położnictwo lub fizjoterapia Rozmowa kwalifikacyjna dot. ratownictwa medycznego i zdrowia publicznego. specjalności: promocja zdrowia, organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia, epidemiologia, statystyka i informatyka medyczna, ubezpieczenia zdrowotne i pielęgnacyjne, prawo medyczne w ochronie zdrowia, koordynacja usług senioralnych Dyplom studiów I lub II stopnia albo dyplom jednolitych studiów magisterskich z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Rozmowa kwalifikacyjna

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Medyczny w Łodzi

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Studia na kierunku zdrowie publiczne - wszystko co musisz wiedzieć

Studia medyczne w Łodzi

Uniwersytet Medyczny w Łodzi kierunki

Jakie są kierunki medyczne w Łodzi

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Komentarze (0)