Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie - rekrutacja na studia 2022/2023

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie - rekrutacja na studia 2022/2023

Rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite magisterskie na rok akademicki 2022/2023 w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie odbędzie się w terminie od 1 marca 2022 do 15 lipca 2022 r. Wyniki rekrutacji I tury na studia stacjonarne I stopnia i jednolite ogłoszone zostaną 18 lipca 2022 r. W przypadku nie wypełnienia limitów miejsc zostanie przeprowadzona II tura rekrutacji.

 Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na wojsko-polskie.pl

Dodatkowa rekrutacja na WAT 2022 - ewentualna dodatkowa rekrutacja na kierunki studiów I stopnia - studia cywilne (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc) w rekrutacji 2022/2023 na Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie odbędzie się od 27 lipca do 22 września 2022 r.

 

Harmonogram rekrutacji 2022/2023

 

STUDIA STACJONARNE

Studia I stopnia oraz jednolite magisterskie

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - studia wojskowe od 1 marca do 1 lipca 2022
Sprawdzian sprawności fizycznej i rozmowa kwalifikacyjna - studia wojskowe od 11 do 15 lipca 2022
Uzupełnienie dokumentów - stuida wojskowe od 11 do 15 lipca 2022
Wstępne wyniki rekrutacji - studia wojskowe 18 lipca 2022
Przesłanie do WKU wykazów kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia od 19 do 22 lipca 2022
dostarczenie przez WKU orzeczeń lekarskich i psychologicznych do 24 sierpnia 2022
ogłoszenie ostatecznej listy przyjętych na studia 26 sierpnia 2022
Powołania do służby kandydackiej 8-9 września 2022

Elektroniczna rejestracja I tura - studia cywilne 

od 1 marca do 15 lipca 2022 

Ogłoszenie wyników I tura - studia cywilne

18 lipca 2022

Składanie dokumentów I tura - studia cywilne

od 19 do 23 lipca 2022

Elektroniczna rejestracja II tura - studia cywilne (w przypadku niewypełenienia limitu miejsc)

od 27 lipca do 22 września 2022

Ogłoszenie wyników II tura - studia cywilne

do 22 września 2022

Składanie dokumentów II tura - studia cywilne

do 22 września 2022

 

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Studia II stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - studia cywilne

od 2 maja do 9 września

Ogłoszenie wyników 14 września

 

STUDIA NIESTACJONARNE

Studia I stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - studia cywilne

od 1 marca do 15 lipca 2022

Ogłoszenie wyników I tura - studia cywilne 18 lipca 2022
Składanie dokumentów I tura - studia cywilne od 19 do 23 lipca 2022

 

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na wojsko-polskie.pl

 

Harmonogram rekrutacji na studia cywilne znajdziesz tutaj

Harmonogram rekrutacji na studia wojskowe znajdziesz tutaj

Zasady rekrutacji 2022/2023 na studia w Akademii Pedagogiki Specjalnej znajdziesz tutaj.

 

Dowiedz się więcej

rekrutacja studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

uczelnie i studia w Warszawie

 

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie kierunki - rekrutacja 2022/2023

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie w rekrutacji 2022/2023 oferuje kształcenie na ponad 30 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (23 kierunki) i drugiego (20 kierunków) stopnia oraz jednolitych magisterskich (11 kierunków), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na WAT mogą aplikować na 35 kierunków studiów stacjonarnych oraz 14 kierunków studiów niestacjonarnych.

Sprawdź Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie kierunki 2022/2023

 

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie kierunki studiów - rekrutacja 2022/2023

 • bezpieczeństwo narodowe
 • biocybernetyka i inżynieria biomedyczna
 • biogospodarka
 • budownictwo - studia wojskowe
 • budownictwo zrównoważone
 • chemia
 • chemia - studia wojskowe
 • eksploatacja infrastruktury komunikacyjnej
 • elektronika i telekomunikacja
 • elektronika i telekomunikacja - studia wojskowe
 • energetyka
 • geodezja i kartografia - studia wojskowe
 • geodezja i kataster
 • informatyka
 • informatyka - studia wojskowe
 • infrastruktura komunikacyjna i transport multimodalny
 • inżynieria bezpieczeństwa
 • inżynieria bezpieczeństwa - studia wojskowe
 • inżynieria geoprzestrzenna
 • inżynieria kosmiczna i satelitarna
 • inżynieria materiałowa
 • inżynieria systemów bezzałogowych
 • kryptologia i cyberbezpieczeństwo
 • kryptologia i cyberbezpieczeństwo - studia wojskowe
 • logistyka
 • logistyka - studia wojskowe
 • lotnictwo i kosmonautyka
 • lotnictwo i kosmonautyka - studia wojskowe
 • mechanika i budowa maszyn
 • mechanika i budowa maszyn - studia wojskowe
 • mechatronika
 • mechatronika - studia wojskowe
 • obronność państwa
 • optoelektronika
 • zarządzanie

Dowiedz się więcej: www.wojsko-polskie.pl

 

Wyniki rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022 – Wojskowa Akademia Techniczna

Na I rok studiów w roku akademickim 2021/2022 na Wojskową Akademię Techniczną kandydaci mogli wybierać między 35 kierunkami studiów. Do najczęściej wybieranych kierunków możemy zaliczyć takie, jak: informatyka, logistyka, logistyka (profil praktyczny), bezpieczeństwo narodowe, budownictwo zrównoważone, kryptologia i cyberbezpieczeństwo, logistyka (profil ogólnoakademicki), mechatronika oraz lotnictwo i kosmonautyka.

 

Studenci przyjęci na I rok studiów w roku akademickim 2021/2022

Na studia I stopnia oraz na jednolite studia magisterskie przygotowujące do pracy zawodowego żołnierza na Wojskową Akademię Techniczną rekrutowało 2217 kandydatów, w tym m.in. na budownictwo (130), chemię (123), elektronikę i telekomunikację (182), geodezję i kartografię (182), informatykę (179), kryptologię i cyberbezpieczeństwo (223) oraz na logistykę (566).

 

Rekrutacja

Rekrutacja na Wojskową Akademię Techniczną obejmowała 35 kierunków studiów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Na studia stacjonarne zarejestrowało się 5194 kandydatów z kolei na studia niestacjonarne 1294.

 

Najchętniej wybierane kierunki studiów

Do najpopularniejszych kierunków, wybieranych przez kandydatów, na studiach stacjonarnych I stopnia, a także na studiach jednolitych magisterskich na Wojskową Akademię Techniczną według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów możemy zaliczyć: informatykę (1188), logistykę (566), logistykę (profil praktyczny) (393), bezpieczeństwo narodowe (339), budownictwo zrównoważone (310), kryptologię i cyberbezpieczeństwo (223), logistykę (profil ogólnoakademicki) (219), mechatronikę (214) oraz lotnictwo i kosmonautykę (214).

 

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie jest publiczną uczelnią nadzorowaną przez Ministra Obrony Narodowej. Jej misją jest przede wszystkim służba Siłom Zbrojnym RP, nauce, gospodarce i społeczeństwu poprzez kształcenie podchorążych i studentów oraz prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinach nauk inżynieryjno- technicznych, ścisłych, przyrodniczych oraz społecznych.

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie realizuje studia wojskowe oraz studia cywilne. Kształcenie w ramach tych pierwszych odbywa się na kierunkach realizowanych na jednolitych studiach magisterskich. Studenci studiów wojskowych powoływani są do służby kandydackiej i tym samym, od pierwszego dnia nauki, stają się żołnierzami w czynnej służbie wojskowej. Studia cywilne natomiast przebiegają w sposób standardowy i w Wojskowej Akademii Technicznej dzielą się na studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia.

Ponadto, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie prowadzi kształcenie na studiach podyplomowych oraz w ramach szkoły doktorskiej. Studenci studiów cywilnych otrzymują możliwość uczestnictwa w najpopularniejszym programie wymiany, czyli Erasmus+.

W obszarze studiów wojskowych występują takie kierunki jak: Budownictwo, Chemia, Elektronika i telekomunikacja, Geodezja i kartografia, Informatyka, Kryptologia i cyberbezpieczeństwo, Logistyka, Logistyka ekonomiczna, Lotnictwo i kosmonautyka, Mechanika i budowa maszyn, Mechatronika. Rekrutacja na studia wojskowe rozpoczyna się 1 marca 2022 r., a kończy 31 maja 2022 r.

W katalogu studiów cywilnych widnieją: Bezpieczeństwo narodowe, Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna, Biogospodarka, Budownictwo zrównoważone, Chemia, Energetyka, Eksploatacja infrastruktury komunikacyjnej, Elektronika i telekomunikacja, Geodezja i kataster, Informatyka, Infrastruktura komunikacyjna i transport multimodalny, Inżynieria bezpieczeństwa, Inżynieria geoprzestrzenna, Inżynieria kosmiczna i satelitarna, Inżynieria materiałowa, Inżynieria systemów bezzałogowych, Kryptologia i cyberbezpieczeństwo, Logistyka o profilu praktycznym, Logistyka o profilu ogólnoakademickim, Lotnictwo i kosmonautyka, Mechanika i budowa maszyn, Mechatronika, Obronność państwa, Optoelektronika, Zarządzanie.

od 1 marca do 15 lipca 2022 

 

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 01.03.2022 do 15.07.2022 od 01.03.2022 do 15.07.2022
Studia II stopnia do 15.02.2022 do 15.02.2022

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 01.03.2022 do 15.07.2022

Termin rekrutacji studia II stopnia:

do 15.02.2022

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 01.03.2022 do 15.07.2022

Termin rekrutacji studia II stopnia:

do 15.02.2022

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Aktualności rekrutacyjne

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie - studia 2022

Kierunki studiów - Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie: znaleziono 36

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Bezpieczeństwo narodowe
Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna
Wydział Inżynierii Mechanicznej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biogospodarka
Wydział Inżynierii Mechanicznej

I stopnia

stacjonarne

Budownictwo - studia wojskowe
Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

jednolite

stacjonarne

Budownictwo zrównoważone
Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Chemia
Wydział Nowych Technologii i Chemii

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Chemia - studia wojskowe
Wydział Nowych Technologii i Chemii

jednolite

stacjonarne

Eksploatacja infrastruktury komunikacyjnej
Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Elektronika i telekomunikacja
Wydział Elektroniki

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Elektronika i telekomunikacja - studia wojskowe
Wydział Elektroniki

jednolite

stacjonarne

Energetyka
Wydział Elektroniki

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Geodezja i kartografia - studia wojskowe
Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

jednolite

stacjonarne

Geodezja i kataster
Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Informatyka
Wydział Cybernetyki

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Informatyka - studia wojskowe
Wydział Cybernetyki

jednolite

stacjonarne

Infrastruktura komunikacyjna i transport multimodalny
Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

I stopnia

stacjonarne

Inżynieria bezpieczeństwa
Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria bezpieczeństwa - studia wojskowe
Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa

jednolite

stacjonarne

Inżynieria geoprzestrzenna
Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria kosmiczna i satelitarna
Instytut Optoelektroniki

I stopnia

stacjonarne

Inżynieria materiałowa
Wydział Nowych Technologii i Chemii

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria systemów bezzałogowych
Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa

I stopnia

stacjonarne

Kryptologia i cyberbezpieczeństwo
Wydział Cybernetyki

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Kryptologia i cyberbezpieczeństwo - studia wojskowe
Wydział Cybernetyki

jednolite

stacjonarne

Logistyka
Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Logistyka
Wydział Inżynierii Mechanicznej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Logistyka - studia wojskowe
Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania

jednolite

stacjonarne

Lotnictwo i kosmonautyka
Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Lotnictwo i kosmonautyka - studia wojskowe
Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa

jednolite

stacjonarne

Mechanika i budowa maszyn
Wydział Inżynierii Mechanicznej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Mechanika i budowa maszyn - studia wojskowe
Wydział Inżynierii Mechanicznej

jednolite

stacjonarne

Mechatronika
Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Mechatronika - studia wojskowe
Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa

jednolite

stacjonarne

Obronność państwa
Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Optoelektronika
Instytut Optoelektroniki

II stopnia

stacjonarne

Zarządzanie
Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Komentarze (0)