Politechnika Śląska w Gliwicach - rekrutacja na studia 2023/2024

Politechnika Śląska w Gliwicach - rekrutacja na studia 2023/2024

Rekrutacja na studia 2023/2024 na Politechnikę Śląską będzie przeprowadzona w formie online. Kandydaci na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie mogą dokonać elektronicznej rejestracji w terminie  od 30 maja 2023 do 10  lipca 2023 r. Wyniki rekrutacji I tury na studia stacjonarne I stopnia na PŚ zostaną ogłoszone 14 lipca 2023 r.

Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na rekrutacja.polsl.pl

 

Nowe kierunki studiów 2023/2024 na Politechnice Śląskiej w Gliwicach

Oferta dydaktyczna 2023/2024 Politechniki Śląskiej w Gliwicach powiększyła się o 3 nowe kierunki studiów. Na kandydatów czekają: inżynieria ogólna, mikroinformatyka systemów cyfrowych, technologie kognitywne i media społecznościowe
   

Harmonogram rekrutacji 2023/2024

 

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Studia I stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - I tura

od 30 maja do 10 lipca 2023 

Ogłoszenie wyników - I tura

14 lipca 2023

Składanie dokumentów - I tura

14-19 lipca 2023

Elektroniczna rejestracja - II tura - w przypadku niewypełenienia limitu miejsc

21-24 lipca 2023

Ogłoszenie wyników - II tura

26 lipca 2023

Składanie dokumentów - II tura

26-27 lipca 2023

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

studia II stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - I tura

od 30 maja do 31 sierpnia 2023

Ogłoszenie wyników - I tura 4 września 2023

Składanie dokumentów - I tura

4-6 września 2023
Elektroniczna rejestracja - II tura 8-18 września 2023
Ogłoszenie wyników - II tura 20 września 2023
Składanie dokumentów - II tura 20-21 września 2023

*Terminy rekurtacji mogą ulec zmianie.

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na rekrutacja.polsl.pl

 

Zasady rekrutacji 2023/2024 na studia w Politechnice Śląskiej znajdziesz tutaj

Uchwałę rekrutacyjną znajdziesz tutaj

 

Dowiedz się więcej

rekrutacja studia w Katowicach

kierunki studiów w Katowicach

uczelnie i studia w Katowicach

 

Politechnika Śląska kierunki - rekrutacja 2023/2024

Politechnika Śląska w Gliwicach w rekrutacji 2023/2024 oferuje kształcenie na ponad 50 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (46 kierunków) i drugiego (48 kierunków) stopnia, jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na PŚ mogą aplikować na 54 kierunki studiów stacjonarnych oraz 21 kierunków studiów niestacjonarnych.

Sprawdź Politechnika Śląska kierunki 2023/2024

 

Politechnika Śląska w Gliwicach kierunki studiów - rekrutacja 2023/2024

 • Aeronautics and aerospace engineering - Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej PŚ
 • Analityka biznesowa - Wydział Organizacji i Zarządzania PŚ
 • Architektura - Wydział Architektury PŚ
 • Architektura wnętrz - Wydział Architektury PŚ
 • Automatyka i informatyka przemysłowa - Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej PŚ
 • Automatyka i robotyka - Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki PŚ
 • Automatyka i robotyka przemysłowa - Wydział Mechaniczny Technologiczny PŚ
 • Biomedical engineering - Wydział Inżynierii Biomedycznej PŚ
 • Biotechnologia - Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki PŚ
 • Biotechnologia - Wydział Chemiczny PŚ
 • Biotechnologia - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki PŚ
 • Biotechnology - Wydział Chemiczny PŚ
 • Biotechnology - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki PŚ
 • Biotechnology - Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki PŚ
 • Budownictwo - Wydział Budownictwa PŚ
 • Chemia - Wydział Chemiczny PŚ
 • Civil engineering - Wydział Budownictwa PŚ
 • Cognitive technologies - Wydział Organizacji i Zarządzania PŚ
 • Control, electronic and information engineering - Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki PŚ
 • Electrical engineering - Wydział Elektryczny PŚ
 • Elektronika i telekomunikacja - Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki PŚ
 • Elektrotechnika - Wydział Elektryczny PŚ
 • Energetyka - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki PŚ
 • Fizyka techniczna - Instytut Fizyki Centrum Naukowo-Dydaktyczne PŚ
 • Geodezja i kartografia - Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej PŚ
 • Geoinżynieria i eksploatacja surowców - Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej PŚ
 • Industrial and engineering chemistry - Wydział Chemiczny PŚ
 • Informatics - Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki PŚ
 • Informatyka - Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki PŚ
 • Informatyka - Wydział Matematyki Stosowanej PŚ
 • Informatyka przemysłowa - Wydział Inżynierii Materiałowej PŚ
 • Informatyka w systemach i układach elektronicznych - Wydział Elektryczny PŚ
 • Inżynieria bezpieczeństwa - Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej PŚ
 • Inżynieria bezpieczeństwa - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki PŚ
 • Inżynieria biomedyczna - Wydział Inżynierii Biomedycznej PŚ
 • Inżynieria i technologie materiałowe - Wydział Mechaniczny Technologiczny PŚ
 • Inżynieria lotnicza i kosmiczna - Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej PŚ
 • Inżynieria lotnicza i kosmiczna - Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki PŚ
 • Inżynieria lotnicza i kosmiczna - Wydział Inżynierii Materiałowej PŚ
 • Inżynieria lotnicza i kosmiczna - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki PŚ
 • Inżynieria lotnicza i kosmiczna - Wydział Mechaniczny Technologiczny PŚ
 • Inżynieria lotnicza i kosmiczna - Instytut Fizyki Centrum Naukowo-Dydaktyczne PŚ
 • Inżynieria materiałowa - Wydział Inżynierii Materiałowej PŚ
 • Inżynieria ogólna - Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej PŚ
 • Inżynieria produkcji i zarządzania - Wydział Mechaniczny Technologiczny PŚ
 • Inżynieria środowiska - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki PŚ
 • Lingwistyka stosowana - Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją
 • Logistics - Wydział Organizacji i Zarządzania PŚ
 • Logistyka - Wydział Organizacji i Zarządzania PŚ
 • Management and production engineering - Wydział Organizacji i Zarządzania PŚ
 • Matematyka - Wydział Matematyki Stosowanej PŚ
 • Mechanical engineering - Wydział Mechaniczny Technologiczny PŚ
 • Mechanika i budowa maszyn - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki PŚ
 • Mechanika i budowa maszyn - Wydział Mechaniczny Technologiczny PŚ
 • Mechatronika - Wydział Elektryczny PŚ
 • Mechatronika przemysłowa - Wydział Mechaniczny Technologiczny PŚ
 • Mikroinformatyka systemów cyfrowych - Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki PŚ
 • Power engineering - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki PŚ
 • Sustainable energy engineering - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki PŚ
 • Technologia chemiczna - Wydział Chemiczny PŚ
 • Technologie kognitywne i media społecznościowe - Wydział Organizacji i Zarządzania PŚ
 • Teleinformatyka - Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki PŚ
 • Transport - Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej PŚ
 • Transport kolejowy - Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej PŚ
 • Zarządzanie - Wydział Organizacji i Zarządzania PŚ
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji - Wydział Inżynierii Materiałowej PŚ
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji - Wydział Organizacji i Zarządzania PŚ
 • Zarządzanie projektami - Wydział Organizacji i Zarządzania PŚ

Dowiedz się więcej: rekrutacja.polsl.pl

 

Nowe kierunki studiów w Politechnice Śląskiej - rekrutacja 2022/2023

 1. inżynieria ogólna 
 2. mikroinformatyka systemów cyfrowych 
 3. technologie kognitywne i media społecznościowe 

 

Politechnika Śląska

Politechnika Śląska jest najstarszą uczelnią techniczną na Górnym Śląsku i jedną z największych w kraju. Została założona w 1945 roku jako zaplecze naukowo- dydaktyczne dla najbardziej uprzemysłowionego okręgu w Polsce i jednocześnie jednego z bardziej zindustrializowanych obszarów w Europie.

Misją uczelni jest przede wszystkim prowadzenie innowacyjnych badań naukowych i prac rozwojowych, kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr na rzecz społeczeństwa i gospodarki opartych na wiedzy, a także aktywne wpływanie na rozwój regionu i społeczności lokalnych.

Politechnika Śląska w Gliwicach oferuje kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Realizuje również studia podyplomowe i studia w ramach szkoły doktorskiej.

Istotnym elementem działalności uczelni jest konkurs „O złoty indeks Politechniki Śląskiej”, którego celem jest rozwijanie zainteresowania młodzieży wiedzą z wybranych dziedzin, propagowanie postawy samodzielności i odpowiedzialności za własny rozwój, a także promowanie szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Nagrodami są miejsca na wybranych kierunkach studiów stacjonarnych oraz preferencyjne punkty w postępowaniu rekrutacyjnym.

Katalog dydaktyczny Politechniki Śląskiej cechuje się różnorodnością. Pomimo tego, iż jest to uczelnia techniczna, to oferuje również kształcenie w zakresie nauk humanistycznych, społecznych czy biznesowych, a przykład stanowią takie kierunki jak: Socjologia, Lingwistyka stosowana, czy Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

W ofercie edukacyjnej odnaleźć można również kierunki prowadzone w języku angielskim. Na przykład: Industrial and engineering chemistry, Management and production engineering, czy Mining and geology.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 30.05.2023 do 10.07.2023 od 30.05.2023 do 10.07.2023
Studia II stopnia od 30.05.2023 do 31.08.2023 od 30.05.2023 do 31.08.2023

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 30.05.2023 do 10.07.2023

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 30.05.2023 do 31.08.2023

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 30.05.2023 do 10.07.2023

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 30.05.2023 do 31.08.2023

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Politechnika Śląska w Gliwicach

Politechnika Śląska w Gliwicach - studia 2023

Kierunki studiów - Politechnika Śląska w Gliwicach: znaleziono 68

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Aeronautics and aerospace engineering
Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej PŚ

II stopnia

stacjonarne

Analityka biznesowa
Wydział Organizacji i Zarządzania PŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Architektura
Wydział Architektury PŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Architektura wnętrz
Wydział Architektury PŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Automatyka i informatyka przemysłowa
Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej PŚ

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Automatyka i robotyka
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki PŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Automatyka i robotyka przemysłowa
Wydział Mechaniczny Technologiczny PŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Biomedical engineering
Wydział Inżynierii Biomedycznej PŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biotechnologia
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki PŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biotechnologia
Wydział Chemiczny PŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biotechnologia
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki PŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biotechnology
Wydział Chemiczny PŚ

II stopnia

stacjonarne

Biotechnology
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki PŚ

II stopnia

stacjonarne

Biotechnology
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki PŚ

II stopnia

stacjonarne

Budownictwo
Wydział Budownictwa PŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Chemia
Wydział Chemiczny PŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Civil engineering
Wydział Budownictwa PŚ

II stopnia

stacjonarne

Cognitive technologies
Wydział Organizacji i Zarządzania PŚ

II stopnia

stacjonarne

Control, electronic and information engineering
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki PŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Electrical engineering
Wydział Elektryczny PŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Elektronika i telekomunikacja
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki PŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Elektrotechnika
Wydział Elektryczny PŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Energetyka
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki PŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Fizyka techniczna
Instytut Fizyki Centrum Naukowo-Dydaktyczne PŚ

I stopnia

stacjonarne

Geodezja i kartografia
Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej PŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Geoinżynieria i eksploatacja surowców
Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej PŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Industrial and engineering chemistry
Wydział Chemiczny PŚ

II stopnia

stacjonarne

Informatics
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki PŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Informatyka
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki PŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Informatyka
Wydział Matematyki Stosowanej PŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Informatyka przemysłowa
Wydział Inżynierii Materiałowej PŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Informatyka w systemach i układach elektronicznych
Wydział Elektryczny PŚ

I stopnia

stacjonarne

Inżynieria bezpieczeństwa
Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej PŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria bezpieczeństwa
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki PŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria biomedyczna
Wydział Inżynierii Biomedycznej PŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria i technologie materiałowe
Wydział Mechaniczny Technologiczny PŚ

II stopnia

stacjonarne

Inżynieria lotnicza i kosmiczna
Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej PŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria lotnicza i kosmiczna
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki PŚ

I stopnia

stacjonarne

Inżynieria lotnicza i kosmiczna
Wydział Inżynierii Materiałowej PŚ

I stopnia

stacjonarne

Inżynieria lotnicza i kosmiczna
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki PŚ

I stopnia

stacjonarne

Inżynieria lotnicza i kosmiczna
Wydział Mechaniczny Technologiczny PŚ

I stopnia

stacjonarne

Inżynieria lotnicza i kosmiczna
Instytut Fizyki Centrum Naukowo-Dydaktyczne PŚ

I stopnia

stacjonarne

Inżynieria materiałowa
Wydział Inżynierii Materiałowej PŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria ogólna
Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej PŚ

I stopnia

stacjonarne

Inżynieria produkcji i zarządzania
Wydział Mechaniczny Technologiczny PŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria środowiska
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki PŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Lingwistyka stosowana
Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją

I stopnia

stacjonarne

Logistics
Wydział Organizacji i Zarządzania PŚ

II stopnia

niestacjonarne

Logistyka
Wydział Organizacji i Zarządzania PŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Management and production engineering
Wydział Organizacji i Zarządzania PŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Matematyka
Wydział Matematyki Stosowanej PŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Mechanical engineering
Wydział Mechaniczny Technologiczny PŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Mechanika i budowa maszyn
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki PŚ

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Mechanika i budowa maszyn
Wydział Mechaniczny Technologiczny PŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Mechatronika
Wydział Elektryczny PŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Mechatronika przemysłowa
Wydział Mechaniczny Technologiczny PŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Mikroinformatyka systemów cyfrowych
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki PŚ

II stopnia

stacjonarne

Power engineering
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki PŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Sustainable energy engineering
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki PŚ

II stopnia

stacjonarne

Technologia chemiczna
Wydział Chemiczny PŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Technologie kognitywne i media społecznościowe
Wydział Organizacji i Zarządzania PŚ

I stopnia

stacjonarne

Teleinformatyka
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki PŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Transport
Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej PŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Transport kolejowy
Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej PŚ

I stopnia

stacjonarne

Zarządzanie
Wydział Organizacji i Zarządzania PŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie i inżynieria produkcji
Wydział Inżynierii Materiałowej PŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie i inżynieria produkcji
Wydział Organizacji i Zarządzania PŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie projektami
Wydział Organizacji i Zarządzania PŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Aktualności rekrutacyjne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Śląska w Gliwicach

Komentarze (0)