Pedagogika

Pedagogika

Pedagogika – Uniwersytet Rzeszowski 2021

Studia na kierunku pedagogika na Uniwersytecie Rzeszowskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Uniwersytet Rzeszowski kształci studentów na 11 wydziałach i 53 kierunkach kształcenia. Wśród nich jest Pedagogika, realizowana na studiach I i II stopnia.

Stawia, przede wszystkim, na przekazywanie wiedzy ogólno- pedagogicznej, psychologicznej, socjologicznej, która zdaje się być niezbędna do zrozumienia społeczno- kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania, pracy opiekuńczo- wychowawczej, czy też funkcjonowania współczesnych mediów i wpływu ich na odbiorców w różnym wieku. Pedagogika na Uniwersytecie Rzeszowskim przygotowuje do pracy z ludźmi w różnym wieku, w różnym położeniu, różnych placówkach i instytucjach.

Wszystkie specjalizacje mają za zadanie przekazanie wiedzy z różnymi aspektami, choć podstawą są kompetencje społeczne, które mają pomóc w programowaniu własnego rozwoju zawodowego, pogłębieniu rozumienia rzeczywistości edukacyjnej, czy też w spojrzeniu na własną rolę w społeczeństwie. Absolwent Pedagogiki powinien posługiwać się warsztatem diagnostycznym, posiadać umiejętności komunikacji społecznej, dysponować gruntowną wiedzą praktyczną. To wszystko składa się na kierunek Pedagogika na Uniwersytecie Rzeszowskim. Zdobytą wiedzę i umiejętności, absolwenci mogą wykorzystać w placówkach opiekuńczo- wychowawczych, placówkach oświatowych, instytucjach pomocy społecznej, agencjach pracy tymczasowej, urzędach pracy.

Kandydaci na studia, przed obraniem konkretnego kierunku kształcenia, zadają wiele pytań mających pomóc im w dokonaniu wyboru. Jakie ma Uniwersytet Rzeszowski opinie? Basia, studentka II stopnia Pedagogiki mówi:

„Czy to są studia łatwe? Nie. Czy to są studia satysfakcjonujące? Tak.

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Pedagogikę na Uniwersytecie Rzeszowskim:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • pracy w instytucjach wychowawczych i środowisku otwartym z osobami niedostosowanymi społecznie oraz upośledzonymi umysłowo,
 • nauczania osób dorosłych,
 • planowania, organizowania i realizowania działań artystycznych wspierających rozwój,
 • stymulacji rozwoju i organizacji procesu edukacji dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Pedagogika:

Absolwent kierunku Pedagogika na Uniwersytecie Rzeszowskim może znaleźć zatrudnienie:

 • w placówkach oświatowych,
 • w poradniach specjalistycznych,
 • w instytucjach pomocy społecznej,
 • w sądownictwie,
 • w agencjach pośrednictwa pracy,
 • w ochotniczych hufcach pracy,
 • w powiatowych i wojewódzkich urzędach pracy.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pedagogika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji jest ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Rzeszowski

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia pedagogiczne wybrać

Studia na kierunku pedagogika - wszystko co musisz wiedzieć

Studia pedagogiczne w Rzeszowie

Jakie przedmioty zdawać na maturze

Studia na Wydziale Pedagogicznym UR

Uniwersytet Rzeszowski kierunki

Kierunki studiów w Rzeszowie

 

Komentarze (0)