Dietetyka

Dietetyka

Uniwersytet Medyczny w Łodzi - kierunki studiów

Dietetyka – Uniwersytet Medyczny w Łodzi 2021

Studia na kierunku dietetyka na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku dietetyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Podstawy histologii i embriologii 
 • Podstawy anatomii 
 • Podstawy zdrowia środowiskowego 
 • Biologia i parazytologia 
 • Chemia żywności 
 • Biofizyka 
 • Technologie informacyjne w dietetyce
 • Zdrowie publiczne -wprowadzenie 
 • Podstawy edukacji zdrowotnej 
 

Uniwersytet Medyczny w Łodzi kształci studentów na 3 wydziałach i 15 kierunkach. Jednym z nich jest Dietetyka, prowadzona na studiach I i II- stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Dietetyka na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi jest kierunkiem obejmującym wiedzę interdyscyplinarną, który należy zaliczyć do obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej. Celem kształcenia jest przygotowanie specjalistów w zakresie dietetyki i żywienia człowieka, a służy temu rozbudowany program nauczania, na który składają się różne dziedziny naukowe.

Lista przedmiotów do zaliczenia jest długa. Widnieją na niej, między innymi, takie przedmioty jak: biologia i parazytologia, podstawy immunologii, żywienie kliniczne, dietetyka pediatryczna, patomorfologia, psychologia otyłości i odchudzania się.

Realizowane przedmioty mają za zadanie przekazać wiedzę z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz technologii przygotowywania potraw. Mają rozwinąć umiejętności praktyczne, poszerzyć wiedzę z zakresu zdrowego i racjonalnego odżywiania ludzi zdrowych, doboru właściwej diety w stanach chorobowych. Zdobytą wiedzę absolwenci mogą wykorzystać w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, placówkach lecznictwa ambulatoryjnego, zakładach żywienia zbiorowego, zakładach przemysłu spożywczego.

 

Opinie

Kandydaci na studia, przed obraniem konkretnego kierunku kształcenia, zadają wiele pytań mających pomóc im w dokonaniu wyboru. Jakie ma Uniwersytet Medyczny w Łodzi opinie? Bartosz, student II roku Dietetyki mówi:

„To, co mi się najbardziej podoba w dietetyce to połączenie kompetencji technologa żywienia i lekarza. Dzięki temu mogę pracować zarówno w ośrodkach zdrowia, ale także w gastronomii, którą też mocno się interesuję. Dietetyka to złożony kierunek, który dają znacznie więcej możliwości niż się wydaje.”

 

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

DIETETYKA - ważne informacje

Dietetyka studia Łódź

Dietetyka studia

Dietetyka studia online

Dietetyka studia online w Łodzi

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Dietetykę na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • profilaktyki chorób żywieniowo- zależnych,
 • zdrowego i racjonalnego odżywania ludzi zdrowych,
 • farmakoterapii żywieniowej,
 • polityki społecznej i zdrowotnej,
 • podstaw demografii.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Dietetyka:

Absolwent kierunku Dietetyka na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi może znaleźć zatrudnienie:

 • w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,
 • w placówkach oświatowych,
 • w placówkach przemysłu spożywczego,
 • w zakładach produkujących wyposażenie i sprzęt gastronomiczny,
 • organizacjach konsumenckich,
 • placówkach sportowych,
 • urzędach administracji rządowej i samorządowej,
 • instytucjach naukowo- badawczych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku dietetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Dyplom studiów I stopnia na kierunku dietetyka albo dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia, lub studiów jednolitych magisterskich z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.Rozmowa kwalifikacyjna

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Medyczny w Łodzi

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Studia na kierunku elektroradiologia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia medyczne w Łodzi

Uniwersytet Medyczny w Łodzi kierunki

Jakie są kierunki medyczne w Łodzi

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 

 

Komentarze (0)