Ekonomia

Ekonomia

Uniwersytet Szczeciński - kierunki studiów

Ekonomia – Uniwersytet Szczeciński 2021

Studia na kierunku ekonomia na Uniwersytecie Szczecińskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Uniwersytet Szczeciński to 11 wydziałów i 70 kierunków. Jednym z nich jest Ekonomia, realizowana na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem kształcenia kierunku Ekonomia  jest przekazanie gruntownej wiedzy w zakresie teorii ekonomii i nauk społecznych oraz umiejętności analizy i interpretacji ekonomicznych zjawisk. Istotne jest zaznajomienie się z systemami gospodarczymi i ich elementami, oraz instytucjami życia społeczno- gospodarczego o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Ekonomia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania to poznanie mechanizmów, relacji i norm występujących w poszczególnych obszarach życia społeczno- gospodarczego.

Prowadzone przedmioty mają przybliżyć mechanizmy funkcjonowania współczesnej, coraz bardziej złożonej, globalnej gospodarki, współczesną politykę gospodarczą i społeczną oraz ich wymiar instytucjonalny. 

Z dużym bagażem wiedzy, kompetencji i umiejętności, absolwenci kierunku Ekonomia na Uniwersytecie Szczecińskim mogą znaleźć zatrudnienie w korporacjach krajowych i międzynarodowych, instytucjach otoczenia biznesu, przedsiębiorstwach transportowych, spedycyjnych i logistycznych, instytucjach rządowych i pozarządowych, instytucjach finansowych, firmach konsultingowych i audytorskich.

Okres rekrutacji na studia to czas poszukiwań, porównań, zbierania informacji. Zanim podejmiemy ostateczną decyzję o miejscu naszej edukacji, chcemy wiedzieć o nim jak najwięcej. Zatem, jakie ma Uniwersytet Szczeciński opinie? Olga, studentka III- roku Ekonomii mówi: „Ekonomia to szeroka i niełatwa dziedzina, ale zajęcia prowadzone są w taki sposób, aby wszystkie wątpliwości rozwiewać od razu. Wybrałam Ekonomię bo interesuje mnie świat finansów, ubezpieczeń, funduszy kapitałowych. A Uniwersytet Szczeciński wybrałam dlatego, bo chciałam studiować na dobrej uczelni w ładnym mieście.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Ekonomię na Uniwersytecie Szczecińskim:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • dokonywania analiz i wykorzystywania ich dla potrzeb racjonalizacji decyzji ekonomicznych,
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
 • sposobów planowania oraz modeli realizacji strategii rozwoju przedsiębiorstw,
 • efektywności gospodarowania zasobami,
 • mierzenia i kształtowania wartości przedsiębiorstw. 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Ekonomia:

Absolwent kierunku Ekonomia na Uniwersytecie Szczecińskim może znaleźć zatrudnienie:

 • w urzędach administracji państwowej i samorządowej,
 • w firmach konsultingowych,
 • w firmach audytorskich,
 • w instytucjach otoczenia biznesu,
 • w instytucjach pożyczkowych,
 • w przedsiębiorstwach transportowych, spedycyjnych i logistycznych,
 • w grupach kapitałowych,
 • w zakładach ubezpieczeń,
 • w bankach. 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ekonomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji jest ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia oraz średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Szczeciński

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku ekonomia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Szczecinie

Uniwersytet Szczeciński kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Szczecinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego

Studia na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego

Komentarze (0)