Zarządzanie

Zarządzanie

Uniwersytet Szczeciński - kierunki studiów

Zarządzanie – Uniwersytet Szczeciński 2021

Studia na kierunku zarządzanie na Uniwersytecie Szczecińskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku zarządzanie znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • podstawy finansów
 • kultura myślenia i argumentacja
 • nowoczesne formy przedsiębiorstw
 • rachunkowość zarządcza
 • zarządzanie zespołami pracowniczymi

 

Uniwersytet Szczeciński to 11 wydziałów i 70 kierunków. Wśród nich swoje miejsce zajmuje Zarządzanie, realizowane na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem kształcenia kierunku jest przekazanie wszechstronnej wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu, ekonomii i pokrewnych dyscyplin, a także kształtowanie krytycznego rozumienia zjawisk i procesów ekonomicznych i organizacyjnych oraz rozwijanie umiejętności posługiwania się metodami i technikami  niezbędnymi do rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji w ramach organizacji. Zarządzanie na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania to także przygotowanie do realizacji własnej przedsiębiorczości, rozwijania kariery specjalistów i menedżerów w strukturach zarządzania. Program nauczania obejmuje zarówno wykształcenie ogólne menedżerskie oraz specjalistyczne w zakresie zarządzania w dowolnych organizacjach. 

Wśród przedmiotów realizowanych możemy znaleźć, między innymi: podstawy finansów, kultura myślenia i argumentacja, nowoczesne formy przedsiębiorstw, rachunkowość zarządcza, zarządzanie zespołami pracowniczymi. Zdobywana wiedza ma charakter aplikacyjny i obejmuj, przede wszystkim, teorie i koncepcje opisujące i wyjaśniające powstanie, funkcjonowanie, przekształcanie, rozwój i współdziałanie organizacji, przede wszystkim podmiotów gospodarczych, ale również organizacji sektora publicznego i pozarządowego.

Z dużym bagażem wiedzy, kompetencji i umiejętności, absolwenci kierunku Zarządzanie na Uniwersytecie Szczecińskim mogą znaleźć zatrudnienie na stanowisku menedżera projektu, analityka biznesowego, specjalisty do spraw kadr, specjalisty do spraw rekrutacji, specjalisty w zakresie pozyskiwania i realizacji środków w funduszy unijnych, specjalisty analizy rynku, specjalisty w zakresie tworzenia strategii w przedsiębiorstwie, specjalisty do spraw reklamy.

Okres rekrutacji na studia to czas poszukiwań, porównań, zbierania informacji. Zanim podejmiemy ostateczną decyzję o miejscu naszej edukacji, chcemy wiedzieć o nim jak najwięcej. Zatem, jakie ma Uniwersytet Szczeciński opinie? Grzesiek, student III- roku Zarządzania mówi:

„Zarządzanie to bardzo ciekawy i uniwersalny kierunek studiów, dlatego że rozwinięte umiejętności można wykorzystać także w życiu prywatnym. Zajęcia i ćwiczenia wzmacniają pewność siebie, uczą jak kierować zespołem, czym charakteryzuje się pozycja lidera. Dzięki studiom na Zarządzaniu można nauczyć się jak zrobić dobre wrażanie na rozmowie o pracę, więc inni powinni nam zazdrościć.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Zarządzanie na Uniwersytecie Szczecińskim:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • obserwacji i interpretacji zjawisk organizacyjnych,
 • modelowania sytemu informatycznego organizacji,
 • istoty i znaczenia kapitału społecznego,
 • tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości,
 • wdrażania i eksploatacji systemów informatycznych,
 • metodyki tworzenia oprogramowania,
 • wdrażania rozwiązań mających na celu rozwój organizacji,
 • zarządzania kadrami,
 • negocjacji.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Zarządzanie:

Absolwent kierunku Zarządzanie na Uniwersytecie Szczecińskim może znaleźć zatrudnienie:

 • w korporacjach krajowych i międzynarodowych,
 • w działach personalnych, organizacyjnych i projektowych przedsiębiorstw,
 • w administracji rządowej i samorządowej,
 • w przedsiębiorstwach i instytucjach, których działalność obejmuje zarządzanie projektami europejskimi,
 • w agencjach pośrednictwa pracy,
 • w przedsiębiorstwach zajmujących się doradztwem personalnym,
 • w przedsiębiorstwach zajmujących się doradztwem finansowym,
 • instytucjach publicznych oraz organizacjach non- profit. 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji jest ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia oraz średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Szczeciński

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia zarządzanie wybrać

Studia na kierunku zarządzanie - wszystko co musisz wiedzieć

Studia zarządzanie w Szczecinie

Uniwersytet Szczeciński kierunki

Jakie są kierunki zarządzanie w Szczecinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego

Studia na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego

 

 

 

Komentarze (0)