Administracja

Administracja

Politechnika Warszawska - kierunki studiów

Administracja – Politechnika Warszawska 2021

Studia na kierunku administracja na Politechnice Warszawskiej to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku administracja znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • matematyka
 • statystyka
 • logika formalna
 • podstawy prawoznawstwa
 • prawo konstytucyjne
 • technologie informacyjne

 

Politechnika Warszawska to 61 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Administracja, realizowana na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Celem kształcenia jest uzyskanie szerokiej wiedzy z wielu dziedzin, takich jak: nauki o administracji, prawo, ekonomia, filozofia, nauki o poznaniu i komunikacji społecznej, socjologia oraz nauki o polityce publicznej. Student otrzymuje możliwość samodzielnego rozwiązywania problemów powstających w zakresie funkcjonowania organów administracji samorządowej i rządowej z różnych dziedzin wiedzy i nauki. Administracja na Politechnice Warszawskiej to także nabycie umiejętności w zakresie kompetencji społecznych, określanych mianem kompetencji miękkich.

 

Opinie

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni. Jakie ma Politechnika Warszawska opinie? Ewa studentka II- stopnia Administracji mówi:

„Studia na Politechnice Warszawskiej to prestiż, który czasami onieśmiela, a czasem nawet stresuje. Cieszę się, że uczę się na tej uczelni, gdyż dyplom jej ukończenia bardzo wiele znaczy wśród pracodawców i otwiera wiele drzwi na rynku pracy.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

ADMINISTRACJA - ważne informacje

Administracja studia Warszawa

Administracja studia

Administracja studia online

Administracja studia online w Warszawie

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Administrację na Politechnice Warszawskiej:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zarządzania kryzysowego,
 • systemu bezpieczeństwa narodowego,
 • postępowania sądowo-administracyjnego,
 • bezpieczeństwa energetycznego,
 • zarządzania miastem i regionem oraz organizowania promocji miasta i regionu.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Administracja:

Absolwent kierunku Administracja na Politechnice Warszawskiej może znaleźć zatrudnienie:

 • w jednostkach administracji publicznej: rządowej i samorządowej,
 • w jednostkach administracji niepublicznej: spółdzielczej, zawodowej
 • w organizacjach i instytucjach międzynarodowych,
 • w bankach,
 • w firmach ubezpieczeniowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Warszawska

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku Administracja - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Warszawie

Politechnika Warszawska kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej

Komentarze (0)