Administracja

Administracja

Administracja

13.03.2023

Administracja – Politechnika Warszawska rekrutacja 2023/2024

Studia na kierunku administracja na Politechnice Warszawskiej to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku administracja w PW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Program kształcenia na kierunku Administracja nastawiony jest na pozyskanie wiedzy interdyscyplinarnej, bowiem nie brakuje w nim zagadnień dotyczących nie tylko fundamentalnych nauk o administracji, ale również prawa, ekonomii, nauki o poznaniu i komunikacji społecznej, socjologii, czy nauki o polityce publicznej. Dodatkowo, harmonogram zajęć poszerzony jest o zajęcia, podczas których studenci zaznajamiają się z matematyką i informatyką, a także zdobywają interesującą wiedzę techniczną.

Absolwenci studiów na kierunku Administracja wyróżniają się obszerną wiedzą dotyczącą procesów zachodzących w organizacjach, a także wiedzą umożliwiającą rozpoznawanie, diagnozowanie i rozwiązywanie problemów związanych z funkcjami i procesami administrowania. Przepustką do pracy są również istotne umiejętności, na czele których stoją umiejętności projektowania rozwiązań problemów w skali mikrospołecznej i makrospołecznej, zarządzania ludźmi i projektami, jak również zbierania, porządkowania i wykorzystywania informacji.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku administracja znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • matematyka
 • mikroekonomia
 • historia administracji
 • prawo administracyjne
 • podstawy psychologii społecznej
 • statystyka
 • logika formalna
 • podstawy prawoznawstwa
 • prawo konstytucyjne
 • technologie informacyjne

 

Politechnika Warszawska to 61 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Administracja, realizowana na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Celem kształcenia jest uzyskanie szerokiej wiedzy z wielu dziedzin, takich jak: nauki o administracji, prawo, ekonomia, filozofia, nauki o poznaniu i komunikacji społecznej, socjologia oraz nauki o polityce publicznej. Student otrzymuje możliwość samodzielnego rozwiązywania problemów powstających w zakresie funkcjonowania organów administracji samorządowej i rządowej z różnych dziedzin wiedzy i nauki.

 

Sprawdź

Politechnika Warszawska kierunki studiów

Politechnika Warszawska rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Warszawie

 

Administracja na Politechnice Warszawskiej to także nabycie umiejętności w zakresie kompetencji społecznych, określanych mianem kompetencji miękkich.

 

Opinie

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni. Jakie ma Politechnika Warszawska opinie? Ewa studentka II- stopnia Administracji mówi:

„Studia na Politechnice Warszawskiej to prestiż, który czasami onieśmiela, a czasem nawet stresuje. Cieszę się, że uczę się na tej uczelni, gdyż dyplom jej ukończenia bardzo wiele znaczy wśród pracodawców i otwiera wiele drzwi na rynku pracy.”

 

Jednostka prowadząca

Studia na kierunku administracja prowadzone są przez Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej zlokalizowany przy ul. Plac Politechniki 1 w Warszawie.

Kontakt:

tel. 22 234 6417

www.ans.pw.edu.pl

 

 

Administracja Politechnika Warszawska limity miejsc - rekrutacja 2022/2023

 • studia stacjonarne I stopnia: 220
 • studia stacjonarne II stopnia: 220
 • studia niestacjonarne I stopnia: 100
 • studia niestacjonarne II stopnia: 100

 

Administracja Politechnika Warszawska ceny - rekrutacja 2022/2023 (pierwszy rok studiów)

studia stacjonarne: bezpłatne

studia niestacjonarne: 4800 zł

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

ADMINISTRACJA - ważne informacje

Administracja studia Warszawa

Administracja studia

Administracja studia online

Administracja studia online w Warszawie

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Administrację na Politechnice Warszawskiej:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zarządzania kryzysowego,
 • systemu bezpieczeństwa narodowego,
 • postępowania sądowo-administracyjnego,
 • bezpieczeństwa energetycznego,
 • zarządzania miastem i regionem oraz organizowania promocji miasta i regionu,
 • zarządzania ludźmi i projektami,
 • pozyskiwania informacji,
 • metod analizy danych społecznych,
 • wdrażania projektów z zakresu polityki społecznej,
 • procesów globalizacji i regionalizacji.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Administracja:

Absolwent kierunku Administracja na Politechnice Warszawskiej może znaleźć zatrudnienie:

 • w jednostkach administracji publicznej: rządowej i samorządowej,
 • w jednostkach administracji niepublicznej: spółdzielczej, zawodowej
 • w organizacjach i instytucjach międzynarodowych,
 • w bankach,
 • w firmach ubezpieczeniowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Warszawska

Komentarze (0)