Informatyka

Informatyka

Politechnika Warszawska - kierunki studiów

Informatyka – Politechnika Warszawska 2021

Studia na kierunku informatyka na Politechnice Warszawskiej to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku informatyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • analiza matematyczna
 • architektura komputerów
 • programowanie aplikacyjne
 • podstawy techniki cyfrowej
 • podstawy programowania
 • sieci komputerowe

 

Politechnika Warszawska to 61 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Informatyka, realizowana na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Celem kształcenia jest poznanie zagadnień z wielu dziedzin i obszarów wiedzy, na przykład przetwarzania informacji, algorytmów, modelowania systemów, programowania, bezpieczeństwa i ochrony danych, projektowania rozwiązań informatycznych. Informatyka na Politechnice Warszawskiej to nauka posługiwania się nowoczesnymi narzędziami informatycznymi, obsługiwania sprzętu komputerowego i dedykowanego oprogramowania.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Informatyki mogą wykorzystać jako projektanci i twórcy oprogramowania, kierownicy zespołów programistycznych, analitycy i architekci systemów przetwarzania danych, administratorzy systemów informatycznych czy specjaliści ds. ochrony danych i bezpieczeństwa informacji.

 

Opinie

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni. Jakie ma Politechnika Warszawska opinie? Filip student II- stopnia Informatyki mówi:

„Informatyka to jeden z najważniejszych kierunków nauki, a Politechnika Warszawska to jedna z najlepszych uczelni w Polsce. Wybór był prosty. Oczywiście, utrzymać się na tak prestiżowej uczelni nie jest łatwo, ale wysiłek włożony w studia naprawdę się opłaca. Dyplom uzyskany na Politechnice Warszawskiej to bilet wstępu do kariery zawodowej.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

INFORMATYKA - ważne informacje

Informatyka studia Warszawa

Informatyka studia

Informatyka studia online

Informatyka studia online w Warszawie

ADMINISTRACJA - ważne informacje

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Informatykę na Politechnice Warszawskiej:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • projektowania systemów informatycznych i zarządzania istniejącymi już systemami,
 • tworzenia oprogramowania dla systemów sterujących czasu rzeczywistego,
 • tworzenia gier komputerowych,
 • zastosowań informatyki w systemach technicznych,
 • metod modelowania matematycznego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Informatyka:

Absolwent kierunku Informatyka na Politechnice Warszawskiej może znaleźć zatrudnienie:

 • w przedsiębiorstwach i instytucjach eksploatujących sieci i systemy komputerowe: np. banki, operatorzy telekomunikacyjni,
 • w  firmach i korporacjach wytwarzających oprogramowanie systemowe i aplikacyjne,
 • w przedsiębiorstwach wdrażających systemy automatycznego sterowania i zarządzania produkcją,
 • w firmach konsultingowych,
 • w firmach projektujących i tworzących oprogramowanie,
 • w przedsiębiorstwach i jednostkach zajmujących się infrastrukturą IT.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji jest analiza dokumentów oraz rozmowa kwalifikacyjna.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Warszawska

HARMONOGRAM REKRUTACJI+

Od czego należy zacząć, aby dostać się na Informatykę? Należy założyć indywidualne konto w internetowym systemie zapisów na studia. Każdy kandydat tworzy jeden profil, w którym wybiera określony kierunek kształcenia, dokonuje opłat rekrutacyjnych, wprowadza wyniki, a na końcu dowiaduje się o przyjęciu na pierwszy rok. Cały proces rozpoczyna się w ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

DOKUMENTY REKRUTACYJNE+

Czym są dokumenty rekrutacyjne? To zbiór dokumentów, które musi złożyć każdy, kto otrzymał wiadomość o przyjęciu na studia. Należy podejść do tego bardzo poważnie, ponieważ niezłożenie tych dokumentów może skutkować usunięciem z listy przyszłych studentów. O terminie i miejscu składania dokumentów rekrutacyjnych dowiemy się z indywidualnego konta zapisów na studia. A jakie dokumenty należy złożyć ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OPŁATY REKRUTACYJNE+

Fundamentalną opłatą jest ta, którą wnosimy już na początku rekrutacji, aby w ogóle do niej przystąpić. Taką opłatę uiszczamy na indywidualne konto, które podane jest w naszym profilu kandydata. Co istotne, opłata rekrutacyjna musi znaleźć się na indywidualnym numerze rachunku bankowego najpóźniej ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZEDMIOTY KWALIFIKACYJNE+

Co oczywiste, każdy maturzysta musi zdawać trzy przedmioty, czyli matematykę, język polski i język obcy. Naturalnie, to nie wystarczy, aby dostać się na Informatykę, zatem istotny jest jeszcze przedmiot dodatkowy. Może to być fizyka, chemia, bądź jak najbardziej informatyka.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZELICZNIK PUNKTÓW KWALIFIKACYJNYCH+

Każdy kandydat może obliczyć swoje szanse w postępowaniu kwalifikacyjnym. Wystarczy tylko zastosować odpowiedni wzór ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OLIMPIADY ORAZ KONKURSY+

Uczestnictwo w różnorodnych olimpiadach i konkursach posiada wyłącznie dobre strony. Po pierwsze, poszerza naszą wiedzę i rozwija umiejętności, a po drugie może stanowić ułatwienie w procesie rekrutacyjnym na studia. Jakie konkursy brane są pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na Informatykę? Między innymi ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia informatyczne wybrać

Studia na kierunku informatyka - wszystko co musisz wiedzieć

Studia informatyczne w Warszawie

Politechnika Warszawska kierunki

Jakie są kierunki informatyczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW

Studia na Wydziale Elektrycznym PW

Studia na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych PW

 

Komentarze (0)