Finanse i rachunkowość

Finanse i rachunkowość

Finanse i rachunkowość

26.01.2022

Finanse i rachunkowość – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 2022

Studia na kierunku finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku finanse i rachunkowość w UEK
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie to 36 kierunków kształcenia. Jednym z nich są Finanse i rachunkowość, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Program kształcenia na kierunku Finanse i rachunkowość opracowany jest w taki sposób, aby pozyskać wiedzę ekonomiczną, a w szczególności wiedzę na temat finansowych mechanizmów funkcjonowania współczesnej gospodarki rynkowej, jej instytucji oraz podmiotów gospodarczych. Studenci poznają teorie pieniężno- ekonomiczne, zasady sprawozdawczości w ujęciu krajowym i międzynarodowym, a także rozwijają umiejętności między innymi w obszarach bankowości, doradztwa podatkowego, finansów przedsiębiorstw, rewizji finansowej, czy doradztwa biznesowego.

Absolwenci studiów na kierunku Finanse i rachunkowość wyróżniają się obszerną wiedzą między innymi z zakresu systemu zatrudnienia, systemu ubezpieczeń społecznych, ordynacji podatkowej, prowadzenia analiz działalności gospodarczej, czy zarządzania ryzykiem. Z wszechstronnym wykształceniem będą mogli odnaleźć się między innymi w przedsiębiorstwach o różnych formach organizacyjnych, biurach doradztwa podatkowego, czy międzynarodowych korporacjach finansowych.

 

Nabywane Umiejętności

Celem kształcenia jest zrozumienie mechanizmów funkcjonowania współczesnej gospodarki rynkowej, jej instytucji i podmiotów gospodarczych. Finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie to także zrozumienie zjawiska ryzyka na rynku finansowym oraz nauczenie się zarządzania nim.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie mogą wykorzystać w działach doradztwa podatkowego, aparacie skarbowym, organach kontroli państwowej, biurach rachunkowych, firmach audytorskich, firmach konsultingowych.

 

Opinie

Podczas szukania odpowiedniej oferty edukacyjnej, kandydaci na uczelnie zadają wiele pytań by upewnić się w swoim wyborze. Jakie ma Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie opinie? Grzesiek student  I-stopnia Finansów i rachunkowości mówi:

„Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie to bardzo dobra i uznana uczelnia. Poza tym, ukończenie kierunku związanego z finansami i ekonomią na takiej uczelni, to prestiżowa sprawa. „

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - ważne informacje

Finanse i rachunkowość studia Kraków

Finanse i rachunkowość studia

Finanse i rachunkowość studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • finansowych mechanizmów funkcjonowania współczesnego przedsiębiorstwa,
 • analizy rynków finansowych,
 • bezpieczeństwa systemu bankowego,
 • metod zarządzania podmiotami publicznymi z zakresu programowania budżetowego,
 • rewizji finansowej,
 • wyceny wartości przedsiębiorstwa,
 • zarządzania długiem publicznym,
 • systemu finansowania ochrony zdrowia,
 • systemu ubezpieczeń społecznych,
 • administracji podatkowej i kontroli skarbowej,
 • zarządzania ryzykiem w działalności gospodarczej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Finanse i rachunkowość:

Absolwent kierunku Finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie może znaleźć zatrudnienie:

 • w bankach,
 • w domach maklerskich,
 • w firmach konsultingowych,
 • w aparacie skarbowym,
 • w organach kontroli państwowej,
 • w kancelarii doradztwa podatkowego,
 • w towarzystwach funduszy inwestycyjnych,
 • w regionalnych izbach obrachunkowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Przyjęcia na studia odbywają się na podstawie: 1.średniej ocen lub 2.egzaminu wstępnego.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Komentarze (0)