Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej UE w Krakowie

ul. Rakowicka 27

31-510 Kraków

Centrala tel.: (12) 293 5700 lub (12) 293 5200

e-mail: rzecznik@uek.krakow.pl

Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej UE w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

ul. Rakowicka 27

31-510 Kraków

Centrala tel.: (12) 293 5700 lub (12) 293 5200

e-mail: rzecznik@uek.krakow.pl

 • ADMINISTRACJA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - kierunek studiów administracja

  Kierunek łączy aspekty prawne, ekonomiczne i organizacyjno-zarządcze funkcjonowania administracji. Wyróżnikiem kierunku jest dostarczanie Studentom wiedzy i umiejętności niezbędnych do skutecznego i profesjonalnego wykonywania zadań, jakie zostały postawione przed współczesną administracją zarówno publiczną, jak i prywatną. Dlatego oferta programowa odzwierciedla interdyscyplinarność zagadnień i złożoność administracji, wymagającej od swych kadr znajomości zagadnień prawnych, finansowych, organizacyjnych itd.  

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Finanse i zamówienia publiczne
  • Gospodarka komunalna
  • Kadry w administracji
  • Public administration: a comparative perspective

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Finanse i zamówienia publiczne
  • Gospodarka komunalna
  • Kadry w administracji
  • Public administration: a comparative perspective

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku administracja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Przyjęcia na studia odbywają się na podstawie:1.średniej ocen lub2.egzaminu wstępnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • GLOBAL BUSINESS SERVICES

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - kierunek studiów global business services

  Pierwszy w Polsce kierunek przygotowany we współpracy z firmami sektora usług dla biznesu, który powstał, żeby kształcić pracowników gotowych do podjęcia się pracy na różnych stanowiskach w międzynarodowym środowisku z wykorzystaniem technologii informatycznej.

  Kształcimy Absolwenta, który:

  • umie zarządzać zmianą,
  • jest otwarty na nowe zdarzenia,
  • umie prezentować własne opinie,
  • potrafi współpracować w międzynarodowym środowisku biznesowym w formule pracy projektowej,
  • ma bardzo dobrą znajomość języka angielskiego oraz narzędzi informatycznych wykorzystywanych w sektorze usług dla biznesu.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku global business services brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, informatyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • GOSPODARKA I ADMINISTRACJA PUBLICZNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - kierunek studiów gospodarka i administracja publiczna

  Kształcimy ekonomistów dla nowoczesnej gospodarki, w której bardzo istotną rolę odgrywa sektor publiczny. Łączymy ekonomię, prawo i zarządzanie, dzięki czemu zdobędziesz interdyscyplinarną wiedzę i kompetencje. Studia na kierunku GAP wyposażą Cię w unikalne kompetencje, które pozwolą Ci skutecznie działać na styku administracji publicznej i biznesu.

  W czasie studiów będziesz mógł wybrać jedną z kilku specjalizacji, dzięki czemu przedmioty będą dopasowane do Twoich planów zawodowych. Damy Ci szansę sprawdzić się w praktyce dzięki unikalnej ofercie płatnych staży, które już w czasie studiów będziesz mógł odbyć u najatrakcyjniejszych pracodawców w regionie.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku gospodarka i administracja publiczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Przyjęcia na studia odbywają się na podstawie: 1.średniej ocen lub 2.egzaminu wstępnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 2 lata 3,5 roku 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - kierunek studiów gospodarka przestrzenna

  Studia łączą wiedzę z zakresu ekonomii, architektury i urbanistyki, geodezji, geografii i kartografii, inżynierii środowiska i ekologii, prawa, socjologii, zarządzania oraz projektowania inżynierskiego. Kształcimy na nich kadrę ekonomistów o specjalistycznym przygotowaniu do pracy w różnych dziedzinach gospodarki lokalnej i regionalnej. W projektach realizowanych w toku studiów wykorzystywane jest najnowocześniejsze oprogramowanie w tym: AutoCAD, ArcGIS, QGIS, Surfer, GEOXA, SketchUp.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Planowanie i inżynieria przestrzenna

  Studia II stopnia stacjonarne

  • 3-semestralne

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Planowanie i inżynieria przestrzenna

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • 3-semestralne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Przyjęcia na studia odbywają się na podstawie: 1.średniej ocen lub 2.egzaminu wstępnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA - STUDIA DOKTORANCKIE

  Rekrutacja

  stopień: ()
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów:
  czas trwania:
  tytuł zawodowy:

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - kierunek studiów stosunki międzynarodowe

  Na kierunku kształceni są specjaliści w zakresie procesów polityczno-społecznych i gospodarczych świata. Studenci poznają zagadnienia dotyczące międzynarodowych systemów politycznych, stosunków gospodarczych, współpracy w obszarze kultury oraz ich uwarunkowań społecznych i cywilizacyjnych.

  Kierunek cechuje się podejściem interdyscyplinarnym do zjawisk międzynarodowych. Trzy komponenty: polityczny, gospodarczy i społeczno-kulturowy są traktowane jako główne czynniki kształtujące procesy międzynarodowe.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Euroazja – polityka i gospodarka
  • Polityka i komunikacja międzynarodowa

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Studia euroazjatyckie
  • Międzynarodowe polityki rozwoju

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Euroazja – polityka i gospodarka

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Studia euroazjatyckie

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Przyjęcia na studia odbywają się na podstawie: 1.średniej ocen lub 2.egzaminu wstępnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • STUDIA MIEJSKIE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - kierunek studiów studia miejskie

  Studia miejskie to nowoczesny kierunek łączący wiedzę i umiejętności z zakresu badań miast, analizy ich funkcjonowania i stosowania praktycznych rozwiązań w celu optymalizowania ich rozwoju.

  Podstawę teoretyczną i praktyczną kierunku stanowią dokonania m.in.: nauk o polityce i administracji, socjologii, gospodarki przestrzennej, zarządzania, historii urbanistyki oraz zarządzania dziedzictwem kulturowym.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Analityka procesów przestrzennych
  • Zarządzanie zasobami miasta

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Analityka procesów przestrzennych
  • Zarządzanie zasobami miasta

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku studia miejskie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Opinie (0)