ul. Brzozowa 5/7

93-101 Łódź

Tel.: +48 538 637 079

E-mail: rekrutacja@wsb.lodz.pl

ul. Brzozowa 5/7

93-101 Łódź

Tel.: +48 538 637 079

E-mail: rekrutacja@wsb.lodz.pl

 • ZARZĄDZANIE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne, online
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne online
  poziom studiów: I stopnia I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat licencjat

  Kształcenie na kierunku Zarządzanie w Wyższej Szkole Bankowej w Łodzi umożliwia pozyskanie wiedzy dotyczącej istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji. Studenci poznają podstawowe kategorie ekonomiczne, mechanizmy funkcjonowania systemu finansowego, zasady interpretowania i stosowania prawa, zasady i nowoczesne instrumenty zarządzania projektami, zasady zarządzania zasobami ludzkimi, czy zarządzania jakością. Ponadto, uczą się jak rozpoznawać, diagnozować i rozwiązywać problemy gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi i finansowymi, podejmować trafne decyzje w obszarze działań organizacji, stosować instrumenty i narzędzia marketingowe oraz kreować markę produktu i przedsiębiorstwa.

  Studenci Zarządzania w Wyższej Szkole Bankowej w Łodzi nabywają licznych umiejętności. Jakie są to umiejętności? Między innymi w zakresie wykorzystywania rachunkowości i ekonomii w procesie podejmowania decyzji biznesowych, planowania i organizowania procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie, stosowania właściwych narzędzi marketingowych w określonych sytuacjach rynkowych, budowania wizerunku firmy, tworzenia strategii marketingowych i public relations, zarządzania nieruchomościami komercyjnymi i mieszkaniowymi, analizowania informacji rynkowych, budowania długoterminowych relacji z klientami, zarządzania zasobami ludzkimi.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • E-business i media społecznościowe
  • Ekonomia i zarządzanie przedsiębiorstwem
  • Marketing, sprzedaż i pr
  • Zarządzanie nieruchomościami
  • Zarządzanie w biznesie turystycznym i restauracyjnym
  • Zarządzanie w handlu i usługach
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • E-business i media społecznościowe
  • Ekonomia i zarządzanie przedsiębiorstwem
  • Marketing, sprzedaż i pr
  • Zarządzanie nieruchomościami
  • Zarządzanie w biznesie turystycznym i restauracyjnym
  • Zarządzanie w handlu i usługach
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi

  Studia I stopnia online

  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZARZĄDZANIE - STUDIA ONLINE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: online
  Pokaż więcej

  forma studiów: online
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia online

  • Zarządzanie przedsiębiorstwem
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)