Matura 2021 - matematyka

Matura 2021 - matematyka

Matematyka to drugi dzień matur organizowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. W związku z pandemią koronawirusa tegoroczna edycja egzaminów przeprowadzana jest w reżimie sanitarnym na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej.

Matematyka należy do przedmiotów obowiązkowych na egzaminie maturalnym, gdzie zdajemy ją na poziomie podstawowym. Możemy ją również zdawać na poziomie rozszerzonym jeśli zostanie wybrana jako przedmiot dodatkowy.

Matematykę zdajemy wyłącznie w części pisemnej. Egzamin na poziomie podstawowym trwa 170, a na rozszerzonym 180 minut. Zadania mogą mieć formę zamkniętą lub otwartą.

Egzamin maturalny z matematyki, w terminie głównym, na poziomie podstawowym zostanie przeprowadzony 5 maja 2021 r., a na poziomie rozszerzonym 11 maja 2021 r.

 

 

POZIOM PODSTAWOWY

 

Matura 2021 z matematyki na poziomie podstawowym. Co było na egzaminie?

Matematyka jest jednym z trzech przedmiotów obowiązkowych. Każdy maturzysta musi zmierzyć się z nią na egzaminie pisanym na poziomie podstawowym. Jakie zadanie znalazły się w tegorocznym arkuszu? Czy matematyka zaskoczyła zdających?

Obowiązkowy egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym odbył się w środę, 5 maja. Na zdających czekało 35 zadań, na rozwiązanie których przeznaczono 170 minut. Liczba punktów do uzyskania – 45.

 

Przykładowe zadania.

Zadanie 25:

Punkt ?=(3,−5) jest wierzchołkiem kwadratu ????, a punkt ?=(1,3) jest punktem przecięcia się przekątnych tego kwadratu. Wynika stąd, że pole kwadratu ???? jest równe:

A. 68 B. 136 C. 2√34 D. 8√34

Zadanie 31:

Funkcja liniowa ? przyjmuje wartość 2 dla argumentu 0, a ponadto ?(4)−?(2) = 6. Wyznacz wzór funkcji ?.

 

Jak egzamin oceniają maturzyści?

Matematyka jest przedmiotem, który budzi skrajne emocje. Jedni „królową nauk” uwielbiają, a drudzy, mówiąc delikatnie, nie pałają do niej przesadną sympatią. W mediach społecznościowych nie brakuje zarówno komentarzy pełnych obaw o pozytywny wynik, jak również komentarzy optymistycznych, sugerujących, że tegoroczny egzamin nie należał do najtrudniejszych.

 

 

 

 

POZIOM ROZSZERZONY

 

Matura 2021 z matematyki na poziomie rozszerzonym. Co było na egzaminie?

We wtorek, 11 maja, odbył się egzamin maturalny z matematyki na poziomie rozszerzonym. Co dla tegorocznych zdających przygotowała „królowa nauk”?

Egzamin maturalny z matematyki na poziomie rozszerzonym rozpoczął się o godzinie 9:00, a na rozwiązanie zadań maturzyści mieli 180 minut. Arkusz egzaminacyjny zawierał 15 zadań, za rozwiązanie których można było uzyskać łącznie 50 punktów.

 

Najwyżej punktowane zadanie.

Najwyżej punktowane było zadanie ostatnie, którego treść brzmiała:

Pewien zakład otrzymał zamówienie na wykonanie prostopadłościennego zbiornika (całkowicie otwartego od góry) o pojemności 144 m3. Dno zbiornika ma być kwadratem. Żaden z wymiarów zbiornika (krawędzi prostopadłościanu) nie może przekraczać 9 metrów. Całkowity koszt wykonania zbiornika ustalono w następujący sposób: – 100 zł za 1 m2 dna – 75 zł za 1 m2 ściany bocznej. Oblicz wymiary zbiornika, dla którego tak ustalony koszt wykonania będzie najmniejszy.

 

Jak egzamin oceniają maturzyści?

Z komentarzy pojawiających się w mediach społecznościowych wynika, że dla wielu maturzystów zadania były sporym zaskoczeniem. Jedni przyznają, że „matma to był jakiś nieśmieszny żart”, a drudzy krótko i z zadowoleniem podsumowują: „git, jak dla mnie łatwa”. Bardziej wylewni pisali: „składam serdeczne kondolencje dla egzaminatora, sprawdzającego moją maturę z matematyki rozszerzonej” albo „egzaminator, który będzie sprawdzał mój arkusz z matmy już nie spojrzy na ten przedmiot tak samo.” Wyniki poznamy 5 lipca.

 


 

Zmiany na egzaminie maturalnym w 2021 roku z matematyki jako przedmiotu obowiązkowego:

 • przeprowadzony zostanie na podstawie wymagań egzaminacyjnych o ograniczonym zakresie podstawy programowej (dotyczącej np. funkcji i graniastosłupów) oraz całkowitej redukcji wymagań dotyczących brył obrotowych i IV etapu edukacyjnego dotyczącego ostrosłupów.

 • Za rozwiązanie zadań zamkniętych będzie można uzyskać 28 punktów, a za otwarte 17. Razem maksymalnie 45 punktów, czyli o 5 mniej w latach poprzednich.

 • Zmianie uległa liczba zadań otwartych z 9 na 7

 • zdający będą mieli 170 minut na rozwiązanie zadań


dowiedz się więcej jakie zmiany na maturze 2021


 

1. Jak wygląda egzamin?

Pitagoras, wybitny grecki filozof i matematyk, podobno stwierdził, że liczby rządzą światem. Jeśli ktoś nie zgadza się z tymi słowami, to musi choć w jednym rację przyznać – liczby rządzą egzaminami maturalnymi. Jak wiemy, matematyka uznawana jest za „królową nauk”. Zatem, czy wypada stanąć oko w oko z jej wysokością? To nawet nasz obowiązek.

Matematyka należy do grona przedmiotów obowiązkowych, czyli takich, do zdawania których musi podejść każdy maturzysta. Tę informację niemała część abiturientów przyjmuje z niepokojem, choć nie wynika on wyłącznie z rangi, jaką nadaje się tej szlachetnej dziedzinie nauki.

Z racji tego, że matematyka jest przedmiotem obowiązkowym, to zdajemy ją na poziomie podstawowym. Poziom rozszerzony zaś jest tylko naszym wyborem, jeśli chcielibyśmy przystąpić do egzaminu w ramach przedmiotu dodatkowego.

Egzamin maturalny z matematyki ma za zadanie sprawdzić naszą wiedzę, której zakres określony jest w tzw. podstawie programowej kształcenia ogólnego (w 2021 r. wyjątkowo wymagania egzaminacyjne).

 

Przebiega w formie pisemnej, a zadania zawarte w arkuszu egzaminacyjnym podzielone są na trzy grupy:

 • Pierwsza grupa zawiera zadania zamknięte. Dla każdego z tych zadań podane są cztery odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna. Zadania są punktowane w skali 0-1.

 • Druga grupa skupia w sobie zadania otwarte krótkiej odpowiedzi. Polegają one na tym, że musimy krótko uzasadnić swoją odpowiedź. Zadania są punktowane w skali 0-2.

 • Trzecia grupa zawiera zadania otwarte o rozszerzonej odpowiedzi. Zadania te wymagają starannego zaplanowania strategii rozwiązania oraz przedstawienia sposobu naszego rozumowania. Zadania są punktowane w skali 0–4, 0–5 albo 0–6.


 

2. Ile trwa egzamin z matematyki

Matematyka to taki szczególny przedmiot, że niezależnie od tego jak długo trwałby egzamin, dla jednych byłoby to stanowczo zbyt długo, a dla drugich zdecydowanie zbyt krótko.

Egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym trwa 170 minut, a osoby podchodzące do tego przedmiotu na poziomie rozszerzonym otrzymują dziesięć minut więcej, czyli ich egzamin trwa 180 minut - pełne 3 godziny.

Naturalnie, osoby które przed ustanowionym czasem ukończą rozwiązywanie zadań, mogą opuścić salę egzaminacyjną po oddaniu arkusza egzaminacyjnego.

Natomiast – i warto tę informację zapamiętać – nie można egzaminu przedłużyć. Na nic zdadzą się słowa: „ostatnie zdanie!”, „jeszcze tylko wynik!”, „jeszcze chwila, zaraz skończę” – matura nie jest egzaminem wewnątrzszkolnym, tylko państwowym i nie można uciec od ustalonych zasad.

 

 

3. Kiedy matura na poziomie podstawowym i rozszerzonym?

Na pewno część maturzystów już nie może doczekać się egzaminów, zatem określmy ich terminy. Egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym odbędzie się w środę, 5 maja 2021 r., o godzinie 9:00.

Egzamin na poziomie rozszerzonym zaplanowany jest na wtorek, 11 maja 2021 r., na godzinę 9:00. Warte te terminy zapisać sobie w kalendarzu i podkreślić czerwonym kolorem, aby przypadkiem ich nie pomylić.


 

Terminy matury pisemnej z matematyki

 • poziom podstawowy: 5 maja 2021 r., godz. 9:00

 • poziom rozszerzony: 11 maja 2021 r., godz. 9:00

 

Termin dodatkowy matury pisemnej z matematyki

 • poziom podstawowy: 2 czerwca 2021 r., godz. 9:00

 • poziom rozszerzony: 2 czerwca 2021 r., godz. 14:00

 

Termin matury poprawkowej

 • 24 sierpnia 2021 r., godz. 9:00

 

Sprawdź harmonogram egzaminów na 2021 rok


 

4. Jak wyglądała matura z matematyki w 2020 r.

 

EGZAMIN NA POZIOMIE PODSTAWOWYM

Do egzaminu na poziomie podstawowym przystąpiło 260150 osób z 4924 szkół zarówno liceów jak i techników. Spośród maturzystów, którzy nie otrzymali świadectwa dojrzałości, 53448 osób nie zdało egzaminu z matematyki, a 2 osobom egzamin został unieważniony z powodu wniesionych niedozwolonych urządzeń.

Egzamin z matematyki na poziomie podstawowym składał się z: 25 zadań zamkniętych wyboru wielokrotnego z jedną poprawną odpowiedzią oraz 9 zadań otwartych, w tym 6 krótkiej odpowiedzi i 3 rozszerzonej odpowiedzi. Za rozwiązanie wszystkich zadań, w czasie 170 minut, można było uzyskać 50 punktów.

 

EGZAMIN NA POZIOMIE ROZSZERZONYM

Do egzaminu na poziomie rozszerzonym z języka polskiego przystąpiło 71929 osób z 3 597 szkół.

Arkusz z matematyki na poziomie rozszerzonym zawierał 4 zadania zamknięte wielokrotnego wyboru, 11 zadań otwartych, w tym 7 zadań krótkiej i 4 zadania rozszerzonej odpowiedzi. Do uzyskania abiturienci mieli 50 punków w czasie 180 minut.


 

 

MATURA 2021 - ważne informacje

 

jak będzie wyglądać matura 2021

przedmioty obowiązkowe 2021

przedmioty dodatkowe 2021

jakie przedmioty zdawać na studia 2021

warunki zdania matury 2021

wyniki matur 2021

deklaracje maturalne 2021

laureaci i finaliści olimpiad

niezdana matura 2021

matura poprawkowa 2021

wyniki matury poprawkowej 2021

zmiany na maturze 2021

matura próbna 2021

co będzie na maturze 2021

matura z języka polskiego 2021

studia 2021

 

 

 

5. Jakie wymagania muszę spełnić, aby przystąpić do egzaminu z matematyki

Egzamin maturalny jest poważnym krokiem w dorosłe życie, zatem musi przygotowywać nas do obowiązków, a także stawiać przed nami określone wymagania, nie tylko te z zakresu wiedzy i umiejętności. Aby przystąpić do matury, należy się do niej zgłosić.

W jaki sposób? Każda osoba zamierzająca zdawać egzaminy, musi wypełnić tzw. deklarację maturalną, czyli specjalne pismo, które należy złożyć u dyrektora swojej szkoły.

Oczywiście, kolejnym wymogiem, bez którego ciężko będzie przystąpić do matury są nasze oceny, które zbieramy w trakcie roku szkolnego. Aby zostać maturzystą trzeba otrzymać na koniec roku ocenę pozytywną.

 

 

6. Czy warto zdawać maturę z matematyki na poziomie rozszerzonym

Matematyka to specyficzny przedmiot maturalny, gdyż musimy obowiązkowo podejść do niego na poziomie podstawowym, i jeśli chcemy to możemy go obrać także jako przedmiot dodatkowy i zdawać go wtedy na poziomie rozszerzonym.

Nietrudno odgadnąć, iż pomysł zdawania matematyki na wyższym poziomie może pojawić się w głowach tych, którzy planują z tą dziedziną swą dalszą drogę kształcenia. Jeśli nie planujemy wiązać swojej przyszłości z liczbami, to naturalnie podchodzenie do matury z matematyki na poziomie rozszerzonym nie jest nam niezbędne.

Tym, którzy chcieliby związać swoją przyszłość z zawodami, w których matematyka odgrywa choć najmniejszą rolę należy podpowiedzieć, że warto zdawać ją na poziomie rozszerzonym.

Matematyka bardzo często występuje w gronie przedmiotów branych pod uwagę w procesach rekrutacyjnych na studia. Co więcej, istnieją takie kierunki kształcenia, na których omawiany przez nas przedmiot jest niezbędny, a nawet super niezbędny. Im lepsze osiągniemy wyniki i nie poprzestaniemy tylko na podstawie, tym nasze szanse przyjęcia na uczelnie rosną.

Poza tym, jak mawiał Pitagoras i jego słowa przytoczyliśmy na początku artykułu – liczby rządzą światem – zatem dobrze jest rozumieć je jak najlepiej.

 

7. Co da mi matura z matematyki

Nieco żartobliwie, lecz prawdziwie zapewne można powiedzieć, że niektórym zdającym matura z matematyki da solidną porcję nerwów. Wyniki wszelakich ankiet i sond dają do zrozumienia, że matematyka jest przedmiotem, który wśród uczniów budzi określone, nie do końca pozytywne emocje.

Oczywiście, jest na to sposób. Na przykład korepetycje i nauka pod okiem kogoś, kto matematykę rozumie i potrafi ją wytłumaczyć.

Idąc tym tropem, możemy wspomnieć, iż matura z matematyki niektórym da mało wolnego czasu, gdyż będą musieli zabrać się ostro do pracy.

Ale co ważniejsze, matura z matematyki może dać przepustkę na studia, a także otworzyć drzwi do konkretnych zawodów. Pewne jest także to, że niezależnie od tego czy matematykę mamy w małym palcu czy w całej pięści, to jej nauka ćwiczy nasz umysł – co przyda się zawsze i wszędzie.

 

8. Czego nie da mi matura z matematyki

Kojarząc fakty z poprzedniego punktu naszego artykułu, możemy nadmienić, że niektórym matura z matematyki nie da chwili spokoju i nie da zbyt długiego czasu wolnego. Niestety, aby zrozumieć „królową nauk” należy jej poświęcić trochę czasu, zwłaszcza gdy czeka nas matura i raczej nie chcemy się dodatkowo stresować.

Niełatwo jest przedstawiać bilans plusów i minusów, które wynikają ze zdawania danego przedmiotu – tym bardziej, że matematyka jest obowiązkowa i choć bronilibyśmy się przed nią najmocniej, to i tak musimy do niej podejść.

Każdy przedmiot zdawany na poziomie rozszerzonym ma nam dać „coś”, a to „coś” zależy już tylko od naszych planów na przyszłość.

 

9. Co warto sprawdzić idąc na maturę z matematyki

Z racji tego, że matematyka jest przedmiotem obowiązkowym, należy dokładnie sprawdzić, kiedy odbędzie się egzamin. Jeśli planujemy podejść do tego przedmiotu także na poziomie rozszerzonym, to również warto dokładnie zapoznać się z terminem zdawania.

Daty egzaminów z matematyki usytuowane są blisko siebie, zatem nietrudno o pomyłkę. Kolejną sprawą, której należy poświęcić uwagę są przedmioty, które możemy mieć przy sobie podczas egzaminu.

Trzeba sprawdzić to bardzo dokładnie dlatego, że część pomocy naukowych zapewnia szkoła, a o niektóre musimy już zadbać sami. Ogólnie rzecz ujmując, podczas egzaminu maturalnego z matematyki możemy posiadać cyrkiel, linijkę, kalkulator prosty oraz zbiór tablic i wzorów matematycznych.

Co jeszcze warto sprawdzić idąc na maturę z matematyki? Warto sprawdzić samego siebie. Świetną próbą jest rozwiązanie arkuszy egzaminacyjnych z poprzednich lat, czy też wzięcie udziału w quizie matematycznym, których nie brakuje w wersji online. Dlaczego to dobra forma sprawdzenia swojej wiedzy? Bo możemy to zrobić w domu, popijać ciepłą herbatę i nie martwiąc się o to, jaką dostaniemy ocenę.

 

10. Na które studia wymagana jest matura z matematyki?

Skoro omawiany przez nas przedmiot określany jest jako „królowa nauk”, to musi być ważny. I jest. Nawet bardzo ważny. Matematyka bardzo często stanowi podstawę procesów kwalifikacyjnych na studia i bez dobrego wyniku z matury nie mamy czego na nich szukać. Mówiąc wprost, matematyka jest prawie wszędzie i nie ma w tych słowach cienia przesady. Na jakich studiach bez matematyki ani rusz?

Na które kierunki wymagana jest matematyka, albo stanowi istotną część procesu rekrutacji? Matematyka występuje w kwalifikacjach na takie kierunki, jak między innymi: analiza chemiczna, architektura, automatyka i robotyka, biotechnologia, biogospodarka, budownictwo, chemia, chemia budowlana, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, energetyka, fizyka techniczna, gospodarka przestrzenna, informatyka, inżynieria biochemiczna, inżynieria biomedyczna, inżynieria kosmiczna, inżynieria materiałowa, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria produkcji, inżynieria środowiska, inżynieria wzornictwa przemysłowego, inżynieria zarządzania, logistyka, matematyka stosowana, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, nanotechnologia, technologia chemiczna, transport, zarządzanie i inżynieria produkcji, biologia, mikrobiologia, ochrona środowiska, analityka gospodarcza, bankowość i finanse cyfrowe, ekonomia, ekonomia miasta zrównoważonego, finanse i rachunkowość, informatyka i ekonometria, międzynarodowe stosunki gospodarcze, analityka medyczna, geografia…

Jak widać, matematyka to prawdziwa królowa nauk, a na pewno królowa rekrutacji na studia. Zdecydowanie łatwiej byłoby nam wskazać, na które kierunki studiów matematyka nie jest przedmiotem wymaganym.

zasady rekrutacji na studia 2021

 

 

11. Niezdana matura z matematyki. Kiedy egzamin poprawkowy

Czymś niemądrym jest zakładanie jeszcze przed przystąpieniem do egzaminu, że będzie nam potrzebny dodatkowy termin na poprawkę. Oczywiście, każdemu może przytrafić się sytuacja, kiedy taki termin rzeczywiście będzie potrzebny. Nie ma problemu.

Poprawkowy egzamin maturalny odbędzie się 24 sierpnia 2021 roku. O czym warto pamiętać odnośnie maturalnych poprawek? Egzamin poprawkowy przysługuje tylko z jednego przedmiotu i przysługuje tylko tym maturzystom, którzy przystąpili do egzaminów ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych.

niezdana matura co dalej

 

SPRAWDŹ JAK WYGLĄDA REKRUTACJA NA POSZCZEGÓLNYCH UCZELNIACH

Rekrutacja na studia w Białymstoku

Politechnika Białostocka
Uniwersytet w Białymstoku
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Rekrutacja na studia w Bielsko Białej

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Rekrutacja na studia w Bydgoszczy

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
Bydgoska Szkoła Wyższa
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – Oddział w Bydgoszczy

Rekrutacja na studia w Częstochowie

Politechnika Częstochowska
Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Rekrutacja na studia w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku
Politechnika Gdańska
Polsko - Japońska Akademia Technik Komputerowych w Gdańsku
Sopocka Szkoła Wyższa
Uniwersytet Gdański
Uniwersytet Morski w Gdyni
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
Gdański Uniwersytet Medyczny
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gdańsku

Rekrutacja na studia w Gorzowie Wielkopolskim

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu – Filia w Gorzowie Wielk.
Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim

Rekrutacja na studia w Kaliszu

Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Kaliszu
Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

Rekrutacja na studia w Katowicach i woj. śląskim

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
Filia Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Katowicach
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
Politechnika Śląska w Gliwicach
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gliwicach

Rekrutacja na studia w Kielcach

Politechnika Świętokrzyska
Społeczna Akademia Nauk w Kielcach
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Rekrutacja na studia w Koszalinie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
Politechnika Koszalińska

Rekrutacja na studia w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Akademia Ignatianum w Krakowie
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie
Akademia Muzyczna w Krakowie
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Rekrutacja na studia w Lesznie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

Rekrutacja na studia w Lublinie

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lotnicza Akademia Wojskowa
Politechnika Lubelska
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Rekrutacja na studia w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi
Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
Politechnika Łódzka
Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
Uniwersytet Łódzki
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

Rekrutacja na studia w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Rekrutacja na studia w Opolu

Politechnika Opolska
Wyższa Szkoła Bankowa w Opolu
Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
Uniwersytet Opolski

Rekrutacja na studia w Poznaniu

Collegium Da Vinci w Poznaniu
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Poznaniu
Politechnika Poznańska
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu
Wyższa Szkoła Logistyki
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Rekrutacja na studia w Radomiu

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Rekrutacja na studia w Rybniku

Filia Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Rybniku

Rekrutacja na studia w Rzeszowie

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Rzeszowie
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Uniwersytet Rzeszowski
WSPIA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Rekrutacja na studia w Siedlcach

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Rekrutacja na studia w Słupsku

Akademia Pomorska w Słupsku

Rekrutacja na studia w Szczecinie

Akademia Morska w Szczecinie
Akademia Sztuki w Szczecinie
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum
Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie
Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie

Rekrutacja na studia w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Rekrutacja na studia w Warszawie

Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
Collegium Civitas w Warszawie
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie
Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
Politechnika Warszawska
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula w Warszawie
Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie
Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Uniwersytet Warszawski
VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka w Warszawie
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie
Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Akademia Teatralna w Warszawie
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

Rekrutacja na studia w mieście Wrocławiu

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
Coventry University Wroclaw
Dolnośląska Szkoła Wyższa
Dolnośląski Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych WSBPI „Apeiron” we Wrocławiu
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Uniwersytet Wrocławski
Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie - Filia we Wrocławiu
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Politechnika Wrocławska
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu

Rekrutacja na studia w Zielonej Górze

Uniwersytet Zielonogórski

SPRAWDŹ JAK WYGLĄDA REKRUTACJA NA POSZCZEGÓLNYCH UCZELNIACH

Rekrutacja na studia w Białymstoku

Politechnika Białostocka
Uniwersytet w Białymstoku

Rekrutacja na studia w Bielsko Białej

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Rekrutacja na studia w Bydgoszczy

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
Bydgoska Szkoła Wyższa
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – Oddział w Bydgoszczy
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Oddział w Bydgoszczy

Rekrutacja na studia w Częstochowie

Politechnika Częstochowska
Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Rekrutacja na studia w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Politechnika Gdańska
Uniwersytet Gdański
Uniwersytet Morski w Gdyni
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
Gdański Uniwersytet Medyczny

Rekrutacja na studia w Gorzowie Wielkopolskim

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Rekrutacja na studia w Katowicach i woj. śląskim

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Politechnika Śląska w Gliwicach
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Rekrutacja na studia w Kielcach

Politechnika Świętokrzyska
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Rekrutacja na studia w Koszalinie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
Politechnika Koszalińska

Rekrutacja na studia w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Akademia Ignatianum w Krakowie
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Akademia Muzyczna w Krakowie
Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Rekrutacja na studia w Lublinie

Politechnika Lubelska
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Rekrutacja na studia w Łodzi

Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
Politechnika Łódzka
Uniwersytet Łódzki
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

Rekrutacja na studia w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Rekrutacja na studia w Opolu

Politechnika Opolska
Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
Uniwersytet Opolski

Rekrutacja na studia w Poznaniu

Politechnika Poznańska
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Rekrutacja na studia w Radomiu

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Rekrutacja na studia w Rzeszowie

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Uniwersytet Rzeszowski

Rekrutacja na studia w Słupsku

Akademia Pomorska w Słupsku

Rekrutacja na studia w Szczecinie

Akademia Morska w Szczecinie
Akademia Sztuki w Szczecinie
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Uniwersytet Szczeciński

Rekrutacja na studia w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Rekrutacja na studia w Warszawie

Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
Politechnika Warszawska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Uniwersytet Warszawski
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Akademia Teatralna w Warszawie
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

Rekrutacja na studia w mieście Wrocławiu

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Uniwersytet Wrocławski
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie - Filia we Wrocławiu
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Politechnika Wrocławska
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Rekrutacja na studia w Zielonej Górze

Uniwersytet Szczeciński – Instytut Filozoficzno-Teologiczny im. Edyty Stein w Zielonej Górze
Uniwersytet Zielonogórski

Komentarze (1)

katy odpowiedz

Mój mąż powiedział mi, że już mnie nie kocha. Wyprowadził się z domu do domu innej kobiety?. Miałam złamane serce, gdy mój mąż od trzech lat odszedł, by być z inną kobietą. Dziękuję dr Black za uratowanie mojego rozbitego małżeństwa i sprowadzenie mojego męża z powrotem do mnie, ja i mój mąż jesteśmy żyjąc razem szczęśliwie ponownie.. Wszystko dzięki Dr Black. Jeśli masz jakiś problem, skontaktuj się teraz z dr Blackiem, a gwarantuję, że ci pomoże. Oto jego kontakt, napisz do niego na adres: Blackspelltemple@gmail.com lub WhatsApp go +380501944596 Dr Black rzucający zaklęcia.