Finanse i rachunkowość studia II stopnia - Bydgoszcz

Finanse i rachunkowość studia II stopnia - Bydgoszcz

Finanse i rachunkowość studia II stopnia - Bydgoszcz

Studia II stopnia w Bydgoszczy

finanse i rachunkowość

Odkryj finanse i rachunkowość w Bydgoszczy i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

29.12.2021

Finanse i rachunkowość studia II stopnia Bydgoszcz 2022| woj. kujawsko-pomorskie

Studia na kierunku Finanse i rachunkowość w Bydgoszczy to studia licencjackie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia na kierunku finanse i rachunkowość w Bydgoszczy
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Finanse i rachunkowość studia II stopnia - Bydgoszcz

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest kierunek finanse i rachunkowość

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Jednostka prowadząca

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek finanse i rachunkowość w Bydgoszczy?

Kandydaci na kierunek finanse i rachunkowość w Bydgoszczy muszą spełnić określone wymagania rekrutacyjne. Uczelnie publiczne wymagają przedstawienia oceny na dyplomie oraz średniej uzyskanej w trakcie całego kształcenia na studiach licencjackich bądź magisterskich. Uczelnie prywatne oczekują dostarczenia określonych dokumentów we wskazanym terminie. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej wybranej uczelni.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Finanse i rachunkowość w Bydgoszczy - zasady rekrutacji

Aktualności rekrutacyjne

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ?

Studia drugiego stopnia w zakresie finansów i rachunkowości pozwolą Ci zapoznać się z zaawansowanymi metodami analitycznymi. Studenci nauczą się tworzyć biznesplany i portfele inwestycyjne. Kształcenie umożliwi ocenę sytuacji finansowej przedsiębiorstw, ocenę ryzyka projektów inwestycyjnych, a także zdolności kredytowej.

Studia magisterskie są przeznaczone dla absolwentów, którzy posiadają tytuł licencjata/inżyniera lub magistra. W trakcie tego etapu edukacji będziesz miał/a okazję rozwinąć zgłębione już zagadnienia, a także zdobyć dodatkowe kompetencje, które umożliwią pracę na zupełnie nowych stanowiskach. Od kandydatów oczekuje się analitycznego myślenia i zainteresowania naukami ścisłymi, giełdą, a także poprawnym funkcjonowaniem przedsiębiorstw.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku finanse i rachunkowość możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku finanse i rachunkowość w Bydgoszczy realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Bydgoszczy umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Program studiów i przedmioty

Studia drugiego stopnia w ramach finansów i rachunkowości umożliwiają zdobycie dodatkowych kompetencji oraz rozwinięcie wprowadzonych na studiach pierwszego stopnia zagadnień. W zależności od wybranej uczelni w siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak:

 • planowanie i budżetowanie w jednostkach gospodarczych,
 • zarządzanie ryzykiem finansowym z wykorzystaniem instrumentów pochodnych,
 • programy i fundusze wspierające przedsiębiorczość w UE,
 • finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa,
 • obsługa kadrowo-płacowa przedsiębiorstw,
 • konsolidacja sprawozdań finansowych.

Studenci uczęszczają na zajęcia obligatoryjne, fakultatywne i specjalizacyjne. Zapoznają się z rachunkowością finansową według krajowych regulacji prawnych, ale i uregulowań międzynarodowych, a także zdobywają umiejętności przydatne do rozliczeń i transakcji finansowych.

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku Finanse i rachunkowość w Bydgoszczy, w zależności od wybranego stopnia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Kierunek finanse i rachunkowość w Bydgoszczy możesz realizować w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia. Studia drugiego stopnia uzupełniają wiedzę zdobytą na studiach pierwszego stopnia, a ich ukończenie równoznaczne jest z tytułem magistra. Studia magisterskie trwają dwa lata, czyli cztery semestry. Następnie absolwenci mogą kształcić się dalej na studiach doktoranckich lub podyplomowych.

Finanse i rachunkowość w Bydgoszczy - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ?

Absolwenci finansów i rachunkowości zajmują się wycenianiem i ewidencjonowaniem w księgach rachunkowych według krajowych i międzynarodowych uregulowań rachunkowości, transakcjami finansowymi w handlu krajowym i międzynarodowym, zarządzają finansami, także inwestycjami i ryzykiem, jak również zajmują się wyceną przedsiębiorstw.

Studia ekonomiczne przygotowują absolwentów do pracy w charakterze:

 • doradcy finansowego,
 • kontrolera finansowego,
 • analityka finansowego,
 • projektanta pakietów usług finansowych,
 • księgowego/specjalisty ds. rachunkowości i finansów,
 • specjalisty ds. rachunkowości zarządczej i controllingu,
 • doradcy/analityka inwestycyjnego.

Staniesz się ekspertem w jednostkach, w których wymagana jest wiedza z zakresu zarządzania przychodami, kosztami, finansami. Możesz także prowadzić własną działalność gospodarczą.

Gdzie studiować na kierunku finanse i rachunkowość (studia II stopnia) w Bydgoszczy?

Uczelnie na których można studiować kierunek finanse i rachunkowość (studia II stopnia) w Bydgoszczy

 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy

 

Uczelnie w Bydgoszczy - kierunek finanse i rachunkowość:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich (Wydział Zarządzania) stacjonarne, niestacjonarne studia II stopnia więcej
Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy stacjonarne, niestacjonarne studia II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Kierunki ekonomiczne w Bydgoszczy

Komentarze (0)