Finanse i rachunkowość - Rzeszów

Finanse i rachunkowość - Rzeszów

Finanse i rachunkowość - Rzeszów

Studia w Rzeszowie

finanse i rachunkowość

Odkryj finanse i rachunkowość w Rzeszowie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

26.01.2023

Finanse i rachunkowość – studia Rzeszów 2023 | woj. podkarpackie

Studia na kierunku finanse i rachunkowość w Rzeszowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku finanse i rachunkowość w Rzeszowie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Uczelnie

W Rzeszowie finanse i rachunkowość możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 2 uczelniach publicznych: Uniwersytecie Rzeszowskim (UR), Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza (PRZ) oraz 2 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).
 
Opis kierunku

Studia na kierunku finanse i rachunkowość to szansa na zdobycie cennych umiejętności z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw i instytucji finansowych, a także księgowania operacji gospodarczych i sporządzania raportów finansowych. W trakcie kształcenia studenci dowiedzą się również, w jaki sposób analizować przepisy prawne obowiązujące w przedsiębiorstwie, oceniać ryzyko inwestycyjne, prowadzić księgi rachunkowe oraz jak samodzielnie rozliczać zobowiązania podatkowe. W programie studiów nie zabraknie także zajęć rozwijających umiejętność analizy przyczyn i konkretnych procesów gospodarczych.

Finanse i rachunkowść należą do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrane były przez ponad 13,4 tys. kandydatów (o 356 więcej niż rok wcześniej).
 
Specjalności
Współczesne studia z finansów i rachunkowości charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia. Popularne specjalności na kierunku finanse i rachunkowość w Rzeszowie: bankowość i rynki kapitałowe, finanse i bankowość... specjalności na finansach i rachunkowości w Rzeszowie >
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Rzeszowie na kierunku finanse i rachunkowość w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, fizyka. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku finanse i rachunkowość w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wahają się od 3400 zł do 6000 zł za pierwszy rok studiów.

 

Praca po studiach

Absolwenci finansów i rachunkowości będą mogli znaleźć zatrudnienie w bankowości, aparacie skarbowym oraz w firmach konsultingowych. Ponadto doskonale odnajdą się na stanowisku doradcy podatkowego lub finansowego, specjalisty do spraw rachunkowości zarządczej czy doradcy inwestycyjnego. Co więcej, na wykwalifikowanych absolwentów finansów i rachunkowości czeka również praca w biurach analiz ekonomicznych, firmach audytorskich oraz w różnego rodzaju międzynarodowych korporacjach.

 

czytaj dalej wszystko o Finanse i rachunkowość - Rzeszów

Zobacz, na jakich uczelniach w Rzeszowie jest kierunek finanse i rachunkowość

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Finanse i rachunkowość stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski

Finanse i rachunkowość stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie finanse i rachunkowość jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

WSPIA Rzeszowska Szkoła Wyższa

WSPIA Rzeszowska Szkoła Wyższa

Administracja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku administracja

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Finanse i rachunkowość w Rzeszowie

Jak wygląda rekrutacja na kierunek Finanse i rachunkowość w Rzeszowie? Nie trudno odgadnąć, że za proces kwalifikacyjny odpowiada konkurs świadectw i nie trudno odgadnąć także, najważniejszym przedmiotem jest matematyka. Przeprowadzanie operacji na finansach, wchodzących w skład skarbu państwa, to niezwykle odpowiedzialna rola, wymagająca dobrze ugruntowanych umiejętności.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku finanse i rachunkowość w Rzeszowie najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • geografia, 
 • język obcy,
 • matematyka.

 

Warto sprawdzić dokładne kryteria kwalifikacyjne, gdyż mogą one ulegać zmianom, bądź różnić się w zależności od konkretnej uczelni.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Finanse i rachunkowość w Rzeszowie

Jak wyglądają studia na kierunku Finanse i rachunkowość w Rzeszowie

T. Harv Eker powiedział: „Nawyk zarządzania pieniędzmi jest ważniejszy niż ilość posiadanych pieniędzy.”, i te słowa idealnie wprowadzają nas w zakres wiedzy i umiejętności, który zdobywa się studiując Finanse i rachunkowość. Dziedzina ta odpowiada na wiele pytań, miedzy innymi, jak funkcjonują banki i instytucje finansowe, oraz na czym polega otwarta gospodarka rynkowa. A w którym mieście można zadawać pytania związane z tą dziedziną? W Rzeszowie.

 

1. Czego się nauczysz na studiach

Kierunek Finanse i rachunkowość w Rzeszowie zakłada nabycie umiejętności analizowania zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno- finansowych jednostek gospodarczych. Studenci otrzymują wybór specjalności, w których mogą się doskonalić. Czekają na nich: Rachunkowość i podatki, Bankowość i rynki kapitałowe. 

Kierunek Finanse i rachunkowość w Rzeszowie to kierunek dla tych, którzy interesują się pieniądzem i wszystkim, co się z nim dzieje.

 

2. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku finanse i rachunkowość możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku finanse i rachunkowość w Rzeszowie realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Rzeszowie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne.

 

3. Dla kogo te studia

Rozważenie swojej kandydatury na wybrany kierunek studiów w sposób rozsądny jest szczególnie ważne w perspektywie dalszego życia zawodowego oraz samej edukacji na studiach – w końcu wybór najbardziej dopasowanej do nas drogi życiowej będzie kluczowe dla czerpania pełni satysfakcji z codziennego życia. Zatem jak wygląda sylwetka idealnego kandydata na studia na kierunku Finanse i rachunkowość w Rzeszowie?

Szczególnie ważną umiejętnością, jaką powinieneś posiadać kandydując na ten kierunek, jest ta związana z wykonywaniem obliczeń matematycznych. Łatwość w przyswajaniu wiedzy z dziedziny królowej nauk pozwoli na bezstresowe przejście przez większość egzaminów na studiach. Ponadto umiłowanie do pieniądza i wykonywania operacji finansowych to kolejne ważne cechy kandydata. Jeżeli uważasz, że sprawdzisz się na Finansach i rachunkowości w Rzeszowie, nie wahaj się dłużej i zgłoś swoją kandydaturę!

Uczelnie w Rzeszowie w celu ułatwienia życia swoim studentom, oferują możliwość podjęcia niektórych kierunków studiów w trybie stacjonarnym lub zaocznym. Pierwsza z opcji powinna być rozważona przez tych, którzy są w stanie poświęcić znaczną większość swojego czasu na zdobywanie wyższego wykształcenia, a regularność i systematyczność zdobywanej wiedzy w trakcie pięciu dni w tygodniu to dla nich atut. Studia niestacjonarne to ukłon między innymi w stronę pełnoetatowych pracowników, zdobywających doświadczenie zawodowe równolegle z edukacją na studiach wyższych.

Tryb ten, pomimo wielu atutów i względnej wolności, wiąże się z obowiązkiem wnoszenia opłat za czesne. Pamiętaj, że bez względu na to, jaki tryb wybierzesz, prawdopodobnie będziesz miał jednakowe szanse na dzisiejszym rynku pracy, jak wszyscy inni absolwenci Finansów i rachunkowości w Rzeszowie.

 

4. Program studiów, wiedza i umiejętności

Interdyscyplinarność Finansów i rachunkowości, co jest niewątpliwym atutem tego kierunku, motywuje studentów do zgłębienia kompleksowej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu różnych dziedzin wiedzy. Przygodę z opisywanym kierunkiem rozpoczniesz od poszerzenia znanej już wiedzy matematycznej o całkiem nowe umiejętności, takie jak matematyka aktuarialna, wykonywanie obliczeń finansowych przy użyciu specjalistycznych programów statystycznych oraz analizowanie danych przedstawiony za pomocą różnorakich wykresów.

Listy przedmiotów do zaliczenia w toku nauka bywają nie najkrótsze, a widnieją na nich, między innymi, takie zagadnienia jak:

 • podstawy zarządzania,
 • prawo gospodarcze,
 • statystyka,
 • audyt wewnętrzny,
 • rynki finansowe,
 • ubezpieczenia.
Ile trwają studia na kierunku Finanse i rachunkowość w Rzeszowie

Ile trwają studia na kierunku Finanse i rachunkowość w Rzeszowie

Studia na kierunku finanse i rachunkowość w Rzeszowie, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Kierunki studiów w Rzeszowie charakteryzują się różnym czasem trwania, który uzależniony jest od ich specyfiki oraz, przede wszystkim, odgórnych ustaleń, które są efektem między innymi tytułu gwarantowanego przez ich ukończenie. Zastanawiasz się, ile czasu zajmie ci ukończenie studiów na kierunku Finanse i rachunkowość w Rzeszowie?

Studia pierwszego stopnia na opisywanym kierunku mają charakter studiów licencjackich. Każdy z przyszłych absolwentów, zanim zdobędzie upragnione wykształcenie wyższe, poświęci trzy lata na zdobycie koniecznych kompetencji kierunkowych. Studia magisterskie drugiego stopnia zawierają się w dwuletnim cyklu nauki, którego ukończenie zapewni znaczne poszerzenie posiadanych kompetencji i znacznie zwiększy atrakcyjność w oczach przyszłego pracodawcy.

Finanse i rachunkowość w Rzeszowie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po studiach na kierunku Finanse i rachunkowość w Rzeszowie

Jaką pracę można znaleźć po ukończeniu studiów na kierunku Finanse i rachunkowość w Rzeszowie? Odpowiedź nasuwa się niemal automatycznie – zapewniającą codzienny kontakt z pieniędzmi, wymagającą wykonywania różnorakich operacji na liczbach, dobrze płatną oraz potrzebną współczesnemu rynkowi pracy. Jeżeli perspektywy zawodowe, jakie oferuje dany kierunek studiów, to główny predyktor twojego zainteresowania, Finanse i rachunkowość z dużym prawdopodobieństwem trafią w twoje gusta.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w placówkach zajmujących się nieustannym obrotem pieniędzy, jak na przykład bankach. Ze względu na konieczność podejmowania codziennego kontaktu z klientem, który bywa kapryśny i wymagający, podejmując pracę o tej specyfice, powinieneś czuć się kompetentny do sprostania wymaganiom ludzi, zachowując przy tym asertywność.

Każdy, kto ukończy Finanse i rachunkowość w Rzeszowie, będzie mógł również pomyśleć o pracy w:

 • funduszach inwestycyjnych,
 • firmach leasingowych,
 • organizacjach społecznych,
 • własnej działalności gospodarczej,

 

gdzie zdobyte na studiach kompetencje z zakresu zarządzania i gospodarowania szeroko pojętymi zasobami finansowymi będą na wagę złota, doprowadzając firmę na szczyt hierarchii.

Gdzie studiować na kierunku finanse i rachunkowość w Rzeszowie?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza, Uniwersytecie Rzeszowskim oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: jako specjalność w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie oraz jako specjalność w WSPIA Rzeszowskiej Szkole Wyższej.

 

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość, w roku akademickim 2022/2023, Uniwersytet Rzeszowski oferuje 170 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Bezpłatne studia oferuje również Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UR oraz PRZCeny wahają się od 3400 zł do 6000 zł za pierwszy rok studiów.

 

Finanse i rachunkowość studia w Rzeszowie - uczelnie:

 

czytaj dalej uczelnie w Rzeszowie

Uczelnie w Rzeszowie - kierunek finanse i rachunkowość:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza (Wydział Zarządzania ) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Rzeszowski (Kolegium Nauk Społecznych UR) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
WSPIA Rzeszowska Szkoła Wyższa niestacjonarne, stacjonarne studia I i II stopnia więcej
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie niestacjonarne, stacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Finanse i rachunkowość w Rzeszowie

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Finanse i rachunkowość w Rzeszowie

Zanim aplikujesz na studia w Rzeszowie na kierunku Finanse i rachunkowość, powinieneś zgłębić nieco informacji nie tylko na temat wiodących w procesie rekrutacji przedmiotów i sposobów dostania się na ten kierunek, ale również szczegółowe ustalenia odnośnie procesu aplikacji, aby w sposób w pełni świadomy zasilić grono studentów wymarzonego kierunku.

Absolwenci szkół średnich, mający egzamin maturalny przed sobą, powinni już dziś pomyśleć o tym, jak istotne jest uzyskanie jak najwyższego wyniku procentowego z rozszerzonego egzaminu z matematyki i przystąpić do powtarzania materiału. Jeśli należysz do wspomnianego grona przyszłych maturzystów, zwróć także uwagę na język angielski – to drugi w kolejności przedmiot liczący się na drodze rekrutacji.

Rekrutacja dla ubiegających się o przyjęcie na studia drugiego stopnia będzie wyglądała analogicznie. W konkursie, efektem którego ma być wyłonienie najlepszych kandydatów, wezmą udział oceny z dyplomu ukończenia tego etapu edukacji, dlatego warto postarać się, żeby jak najlepiej zdać wszystkie egzaminy.

Alternatywnym sposobem na dostanie się na studia ekonomiczne w Rzeszowie jest uzyskanie tytułu finalisty lub laureata na jednej z ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, jak na przykład Olimpiada Matematyczna. Zaszczytny tytuł pozwoli nie tylko na pochwalenie się najbliższym, ale również otworzy wszystkie możliwe furtki edukacyjne.

 

Proces rekrutacji i potrzebne dokumenty

Elektroniczna rejestracja kandydatów to pierwszy krok na drodze do ukończenia studiów na kierunku Finanse i rachunkowość w Rzeszowie. Warto pamiętać, aby podczas wypełniania znajdującego się na stronie internetowej danej uczelni formularza, posługiwać się jedynie prawdziwymi informacjami dotyczącymi osiągniętych wyników maturalnych. Podanie błędnych danych może skutkować skreśleniem z listy studentów.

Dokumentami potrzebnymi do zwieńczenia procesu rekrutacji, będą prawdopodobnie: fotografia do legitymacji, kserokopia świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia pierwszego stopnia edukacji oraz formularz ze strony internetowej.

 

STUDIA W RZESZOWIE - ważne informacje

kierunki studiów w Rzeszowie

studia w Rzeszowie

 

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - ważne informacje

finanse i rachunkowość studia

finanse i rachunkowość studia online

studia ekonomiczne w Rzeszowie

studia ekonomiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku Finanse i rachunkowość w Rzeszowie

Podejmowanie decyzji o wyborze studiów czasem nie przychodzi z zakładaną lekkością. Nawet jeśli wybierzemy kierunek kształcenia, to możemy borykać się z problemem miejsca, w którym chcemy studiować. Jakie opinie ma kierunek Finanse i rachunkowość w Rzeszowie?

Martyna, studentka trzeciego roku Finansów i rachunkowości w Rzeszowie, mówi:

„Zawsze się śmieję, że studiuję Finanse i rachunkowość bo lubię pieniądze. No, pewnym sensie to prawda – w końcu kto z nas nie chciałby prowadzić takiego życia, które pozwala na zakup wszystkiego, na co tylko mamy ochotę? Ale ważniejsze jest to, że zawsze interesowało mnie co się z tymi pieniędzmi dzieje, jak one funkcjonują, działają i tak dalej. W Rzeszowie, na studiach, zaczęłam się tego wszystkiego dowiadywać.”

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Finanse i rachunkowość Rzeszów studia i stopnia

Finanse i rachunkowość Rzeszów studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Finanse i rachunkowość Rzeszów studia stacjonarne

Finanse i rachunkowość Rzeszów studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku finanse i rachunkowość w Rzeszowie

Kierunki ekonomiczne w Rzeszowie

Popularne kierunki ekonomiczne niestacjonarne w Rzeszowie

5 uczelni w Rzeszowie

Według danych statystyczny co piąty mieszkaniec Rzeszowa jest studentem! To znaczy, że uczelnie w Rzeszowie wybiera wielu młodych ludzi — to zdecydowanie świadczy o ich poziomie. W mieście funkcjonuje 5 szkół wyższych, w tym 2. publiczne: Uniwersytet Rzeszowski oraz Politechnika Rzeszowska. 
Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują rzeszowskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Rzeszowie

 

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wydział Nauk Społecznych, Wydział Humanistyczny, Wydział Teologiczny oraz Wydział Prawa i Administracji UŚ https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJq50dkTbOFkcR6qGXE6SyeGo https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/397da-US-Katowice.jpg Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
 • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski
 • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJuZqGraPpD0cRMBocD0T8VY8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d8caa-awl-wroclaw.jpg Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu