Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu - Łódź

Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu - Łódź

Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu - Łódź

Studia w Łodzi

chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu

Odkryj kierunek chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu w Łodzi i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu studia Łódź - 2021 | woj. łódzkie

Studia na kierunku chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu - Łódź

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Jednostka prowadząca

Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu?

Kierunek chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu w Łodzi cieszy się dużym zainteresowaniem wśród kandydatów na studia. Właśnie dlatego warto zainteresować się wymogami kwalifikacyjnymi już wcześniej.

W przypadku pierwszego stopnia obowiązkowo musisz zdać podstawowe egzaminy maturalne, ale warto przygotować się także do rozszerzeń z przedmiotów dodatkowych.

Kandydaci muszą także przedstawić zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiów w tym zakresie. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu w Łodzi - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

CHEMIA KOSMETYKÓW I FARMACEUTYKÓW Z ELEMENTAMI BIZNESU ŁÓDŹ STUDIA STACJONARNE

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU CHEMIA KOSMETYKÓW I FARMACEUTYKÓW Z ELEMENTAMI BIZNESU W ŁODZI?

Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu to interdyscyplinarna propozycja kształcenia, która umożliwi Ci zdobycie wiedz w zakresie chemii eksperymentalnej, również w odniesieniu do kosmetyków i farmaceutyków, ale także w dziedzinach ekonomicznych.

Z pewnością będziesz miał/a okazję zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami z zakresu podstawowych działów chemii, to znaczy chemii ogólnej, nieorganicznej, organicznej i fizycznej.

Studia chemiczne w tym zakresie umożliwiają zgłębianie nowoczesnych, ale także i tych tradycyjnych metod analizy chemicznej, syntezy organicznej, syntezy nieorganicznej. Zajęcia bardzo często mają charakter praktyczny i odbywają się zarówno w laboratoriach, jak i w zakładach produkcyjnych.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Studia w Łodzi w zakresie chemii kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu możesz studiować stacjonarnie w ramach pierwszego stopnia kształcenia. Są to studia licencjackie, które trwają trzy lata i umożliwiają zdobycie tytułu licencjata.

Dzienna forma kształcenia odbywa się od poniedziałku do piątku, a realizowany program studiów wypełniony jest zajęciami obowiązkowymi i fakultatywnymi.

Duże znaczenie mają także praktyki zawodowe, które pozwolą Ci zdobyć pierwsze zawodowe doświadczenia. Studia stacjonarne na uczelniach publicznych są bezpłatne, wymagają jednak uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci kierunku chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu poznają metody i procedury badawcze stosowane w naukach chemicznych i im pokrewnych. Z drugiej strony zgłębiają wiedzę i zdobywają praktyczne umiejętności kształtowania postaw przedsiębiorczych, zgłębiając przy tym nauki ekonomiczne, z zakresu zarządzania, finansów i prawa.

Mimo że ważną częścią kształcenia jest zdobywanie wiedzy z zakresu chemii farmaceutyków oraz surowców wykorzystywanych w przemyśle kosmetycznym, równie istotne wydają się informacje na temat gospodarowania zasobami przedsiębiorstwa w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, finansowymi, zarządzania produkcją i usługami, zarządzania jakością produktu.

W trakcie zdobywanej edukacji będziesz miał/a także okazję poznać różnego rodzaju narzędzia informatyczne i ilościowe, które są wykorzystywane w badaniach ekonomicznych, służących tym samym do rozwiązywania problemów gospodarczych.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU CHEMIA KOSMETYKÓW I FARMACEUTYKÓW Z ELEMENTAMI BIZNESU W ŁODZI?

Studia na kierunku Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu trwają 3 lata (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU CHEMIA KOSMETYKÓW I FARMACEUTYKÓW Z ELEMENTAMI BIZNESU W ŁODZI?

Absolwenci studiów chemicznych w zakresie chemii kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu posiadają wiedzę zarówno ekonomiczną, jak i z zakresu chemii kosmetyków i farmaceutyków, dzięki czemu skutecznie i efektywnie mogą zajmować się zarządzaniem procesami kontroli jakości w przedsiębiorstwach.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu:

 • przedsiębiorstwa branży komsetycznej
 • przedsiębiorstwa branży farmaceutycznej
 • sektor petrochemiczny
 • sektor agrochemiczny
 • sektor spożywczy

Absolwenci stają się partnerami i doradcami biznesowymi w obszarze chemii kosmetyków i farmaceutyków. Doskonale radzą sobie na stanowiskach kierowniczych i związanych z zarządzaniem w przedsiębiorstwach branży kosmetycznej i farmaceutycznej.

Kierunki chemiczne w Łodzi

Rozwiń

Komentarze (0)