Filologia angielska - Łódź

Filologia angielska - Łódź

Filologia angielska - Łódź

Studia w Łodzi

filologia angielska

Odkryj filologię angielską w Łodzi i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Filologia angielska studia Łódź - 2021 | woj. łódzkie

Studia na kierunku Filologia angielska w Łodzi to studia licencjackie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Uniwersytecie Łódzkim w trybie stacjonarnym (dziennym).

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia angielska, w roku akademickim 2021/2022, Uniwersytet Łódzki oferuje 100 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych oraz uczelniach prywatnych. Ceny wahają się od 4680 zł do 5160 zł za pierwszy rok studiów.

 

Program nauczania na kierunku filologia angielska będzie oscylował wokół nauk humanistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem literaturoznawstwa, językoznawstwa oraz kulturoznawstwa. Ponadto nauczą się języka angielskiego, dokonywania tłumaczeń z języka polskiego na angielski oraz odwrotnie, a także poznają zasady analizy i interpretacji tekstów z kanonu literatury angielskiej i amerykańskiej.

Po ukończeniu studiów na kierunku filologia angielska można podjąć pracę w międzynarodowych firmach i korporacjach. Po wybraniu odpowiedniej specjalizacji i zdobyciu przygotowania pedagogicznego można wykonywać zawód nauczyciela języka angielskiego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.  Absolwenci znajdą także zatrudnienie w biurach tłumaczeniowych, wydawnictwach oraz w szkołach językowych.

 

czytaj dalej wszystko o Filologia angielska - Łódź

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek filologia angielska

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Jednostka prowadząca

Filologia angielska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Uczelnie, gdzie filologia angielska jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Jednostka prowadząca

Filologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku filologia

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Filologia angielska w Łodzi?

Warto wiedzieć nieco o wymaganiach obowiązujących podczas rekrutacji na studia filologiczne na kierunku Filologia angielska w Łodzi, ponieważ zainteresowanie podjęciem tych studiów jest na tyle duże, że osoby, które nie przyłożą się odpowiednio do egzaminu maturalnego, będą miały mniejsze szanse na dostanie się.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku filologia angielska najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • drugi język obcy
 • filozofia
 • geografia
 • historia
 • język angielski
 • język polski
 • język łaciński i kultura antyczna
 • wiedza o społeczeństwie

 

Przedmiotami wiodącymi na większości łódzkich uczelni, oferujących możliwość podjęcia studiów na kierunku Filologia angielska, są język angielski, język polski. Warto mieć na względzie fakt, że procedury aplikacyjne są zmienne i warto na bieżąco śledzić ustalenia wybranej uczelni.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Filologia angielska w Łodzi - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

 • Opłaty

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

FILOLOGIA ANGIELSKA ŁÓDŹ STUDIA I STOPNIA

FILOLOGIA ANGIELSKA ŁÓDŹ STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

FILOLOGIA ANGIELSKA ŁÓDŹ STUDIA STACJONARNE

FILOLOGIA ANGIELSKA ŁÓDŹ STUDIA NIESTACJONARNE

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku filologia angielska w Łodzi

Jak wyglądają studia na kierunku Filologia angielska w Łodzi?

W dobie otwartych granic i wielu możliwości podróżniczych, nieuniknionym jest znajomość języka angielskiego. Język ten jest uznawany za międzynarodowy i znany większości ludzi na tym globie. Niemal 3/4 stron internetowych jest tworzonych w języku angielskim, najpopularniejsze piosenki są śpiewane po angielsku, co czyni go najpopularniejszym językiem w dzisiejszych czasach.

Dlatego tak ważne jest, by młodzi ludzie w sposób naturalny posługiwali się nim, dając sobie możliwość poznania innych kultur, tradycji czy ludzi. Język angielski jest także niezwykle potrzebny niemal w każdej pracy. Coraz częściej pracodawcy zwracają uwagę na umiejętność posługiwania się tym językiem, kładąc na niego nacisk nawet na rekrutacji.

Nie dziwi więc fakt, że w naszym kraju angielskiego uczą się coraz najmłodsi, zaczynając swoją edukację nawet już w przedszkolu. Oczywiście, nie każdy zna ten język perfekcyjnie, lecz każdy powinien znać podstawy. W Łodzi uczelnie wyższe przygotowały w swojej ofercie zajęcia na kierunku filologia angielska, by każdy młody człowiek czujący się swobodnie w języku angielskim, mógł rozwijać swoje umiejętności pod tym kątem. należy także zaznaczyć, że decydując się na anglistykę student będzie się uczył nie tylko języka, ale również literatury czy gramatyki.

Nie odstrasza to jednak młodych adeptów tego kierunku – co więcej, w dobie Internetu, gadżetów z amerykańskich filmów lub po prostu popularności tego języka, chętnych na ten kierunek jest coraz więcej.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

 

Wiedza

Student tego kierunku w trakcie kształcenia dowie się jakie znaczenie ma filologia angielska w relacji do innych nauk humanistycznych. Pozna także podstawowe tematy, pojęcia i zagadnienia z obszaru kulturowego języka angielskiego. Ukształtuje swoją wiedzę ogólną na temat Anglii i jej języka, pozna także powiązania językowe z innymi narodami.

Student dowie się jak filologia angielska jest powiązana z innymi naukami humanistycznymi. W trakcie studiów pozna literaturę angielską, jej historię i zmiany zachodzące na przestrzeni lat. Nauczy się także o złożoności językowej, dialektach, różnicach językowych w poszczególnych regionach oraz czynnikach wpływających na rozwój języka

 

Umiejętności

W trakcie nauki na kierunku filologia angielska, student pozna język angielski na poziomie co najmniej C1, a wykorzystując wiedzę ze słowników, leksykonów i innych źródeł informacji będzie potrafił wyszukiwać, analizować i oceniać poznane dane. Korzystając ze zdobytej wiedzy w trakcie nauki, nauczy się rozwiązywać i analizować problemy badawcze.

Student będzie wiedział co to są zjawiska językowe i literackie, nauczy się także interpretować teksty źródłowe. Studia dadzą mu pewność w wystąpieniach publicznych, zarówno w języku ojczystym jak i angielskim.

 

Kompetencje społeczne

Absolwent tego kierunku będzie świadomy swoich mocnych stron, a chęć pogłębienia wiedzy będzie determinowała jego zachowania. Zrozumie przez to, że należy pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności, wpływające w dalszym życiu na jego pracę i rozwój osobisty.

Student także, nauczy się empatii i otwartości na inne kultury, tradycje i obyczaje. Poznane nowe idee i pomysły dadzą mu gotowość do zmiany opinii oraz ukształtowania własnego światopoglądu. W dalszej pracy poradzi sobie w grupie, ale także nauczy się pracować jako lider. Nie będą mu straszne wystąpienia publiczne, zarówno w języku polskim jak i angielskim.

 

Program studiów i przedmioty

Łódzkie uczelnie wyższe przygotowały bardzo ciekawą ofertę studiów na kierunku filologia angielska, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom potencjalnym kandydatom. Trzeba powiedzieć, że podejmując te studia słuchacze będą uczyć się nie tylko wymowy i języka samego w sobie, ale także literatury angielskiej, fonetyki czy ortografii.

Jednocześnie, studenci będą mogli uczęszczać na ciekawe praktyki, poszerzając swoje portfolio o nowe doświadczenia i zainteresowania językiem angielskim. W programie studiów znajduje się także historia języka i jego zmiany na przestrzeni lat. Chcąc przygotować się do dalszej pracy w wybranym przez siebie zawodzie, student ma do wyboru wiele specjalizacji kierunkowych, mających wpływ na późniejszą pracę. oferta w tym miejscu jest duża, od translatoryki po przygotowanie pedagogiczne do bycia nauczycielem języka angielskiego.

 

W programie studiów na kierunku filologia angielska znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 

Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Wybierając się na anglistykę, przyszły student zapewne zadaje sobie pytanie jakie predyspozycje są ważne, by osiągnąć sukces na tym kierunku. najważniejszym punktem będzie zamiłowanie do nauki języka i chęć pogłębiania wiedzy w tym kierunku. Nie bez znaczenia jest tutaj także zainteresowanie językiem angielskim, zarówno w mowie użytkowej i potocznej, jaki literaturze.

Dobrze jest także, by przyszły student lubił czytać książki, ponieważ na tym kierunku jest to nieodzowny element. Literatura w języku Szekspira towarzyszy studentom od samego początku do końca 5 roku studiów. Chcąc jak najlepiej zrozumieć zawiłości historyczne Anglii, należy interesować się wpływem innych narodowości na rozwój tego języka i kraju. Dodatkowym atutem, ułatwiającym naukę na kierunku anglistyka będzie znajomość angielskiej kultury, humoru i tradycji.

Chcąc jak najlepiej przygotować się do przyszłych studiów na tym kierunku, zalecamy próbę oglądania angielskich filmów bez napisów, by przyzwyczajać się do specyficznego akcentu, towarzyszącemu temu językowi. Podsumowując, kandydat na ten kierunek powinien lubić uczyć się języków i być otwarty na historię, tradycje i kulturę angielską.

 

Ile trwają studia na kierunku Filologia angielska w Łodzi?

Ile trwają studia na kierunku Filologia angielska w Łodzi?

Studia na kierunku Filologia angielska w Łodzi, w zależności od wybranego stopnia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia pierwszego stopnia na kierunku Filologia angielska w Łodzi, podobnie jak większość innych kierunków studiów licencjackich, trwają sześć semestrów, a więc trzy lata.

Ambitniejsi absolwenci, chcący pogłębiać zdobytą wiedzę i umiejętności, będą mogli aplikować na studia drugiego stopnia, które trwają dwa lata i zostają zwieńczone uzyskaniem tytułu magistra.

W przypadku Filologii angielskiej warto podejść do wybranych studiów podyplomowych, aby stać się jeszcze cenniejszym pracownikiem na rynku pracy. Wówczas nauka nie skończy się na przewidzianych dla samych studiów pięciu latach.

Jaka praca po studiach na kierunku Filologia angielska w Łodzi?

Jaka praca po studiach na kierunku Filologia angielska w Łodzi?

Jaką pracę można podjąć po studiach na kierunku filologia angielska? Możliwości zatrudnienia jest wiele – Wszystko zależy od zainteresowań i preferencji kandydata. Zaczynając od pracy jako tłumacz, której można realizować się bardzo dobrze znając literaturę, a kończąc na pracy jako pedagog w szkole – decyzja zależy od przyszłego absolwenta filologii angielskiej.

Należy nadmienić, iż trend na język angielski wciąż rośnie, a wiele firm podejmuje współpracę z filologami, by ci kształcili kadrę i udoskonalali ich język. Coraz więcej jest także szkół językowych, do której uczęszczają nie tylko najmłodsi, ale również osoby dorosłe. Dzięki temu możliwości otrzymania dobrze płatnej pracy po studiach na filologii jest bardzo wiele.

Kolejnym miejscem, w którym można ubiegać się o pracę w swoim kierunku będą wydawnictwa lub redakcje, inwestująca w najlepszych specjalistów, by tworzyć i przekazywać rzetelne informacje, również w języku angielskim. Środki masowego przekazu lub strony internetowe coraz częściej tworzone są formacie dwujęzycznym, dzięki czemu zasiek informacyjny jest co najmniej dwukrotnie większy.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku anglistyka

Po studiach na kierunku anglistyka można ubiegać się o pracę, w wielu wydawnictwach i redakcjach, tworząc przy tym nowe teksty informacyjne w języku angielskim, newsy na temat gwiazd czy redagować powstałe już artykuły, tłumacząc je na język angielski. Ponadto, można ubiegać się o pracę w szkołach językowych, ucząc zarówno dzieci jak i dorosłych.

Kolejnym miejscem, w którym można starać się o pracę, są placówki oświatowe, których można pełnić funkcję nauczyciela języka angielskiego. Dla tych bardziej przedsiębiorczych dobrym pomysłem będzie otwarcie własnej szkoły językowej, w której będziemy decydować kto i jaką metodą będzie nauczał. Jak widać możliwości zatrudnienia jest wiele, a potencjalny kandydat może liczyć na różne drogi rozwoju.

 

Przykładowe stanowiska po studiach na kierunku anglistyka

 • Nauczyciel j. angielskiego
 • Lektor
 • Translator
 • Tłumacz
 • dziennikarz,
 • researcher,
 • ekspert do spraw krajów anglojęzycznych (w zakresie doradztwa w sprawach kultury, polityki, gospodarki),
 • wykwalifikowany pracownik w branży kultury i mediów

 

Gdzie studiować na kierunku Filologia angielska w Łodzi?

 

Filologia angielska studia w Łodzi - uczelnie:

 • Uniwersytet Łódzki
 • Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

czytaj dalej uczelnie w Łodzi

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Filologia angielska w Łodzi?

Proces rekrutacji

Przed rekrutacją na kierunek anglistyka w Łodzi należy sprawdzić, jakie wymagania stawia nam uczelnia. Po pierwsze dobrze jest zainteresować się, jakie są terminy rekrutacji. Jest to jeden z ważniejszych czynników, ponieważ jeśli kandydat nie będzie przestrzegał określonego terminarza, uczelnia może skreślić go z listy studentów.

W pierwszej kolejności trzeba zarejestrować się na stronie internetowej wybranej, łódzkiej uczelni jako kandydat. Następnie należy uiścić opłatę rekrutacyjną, w wysokości podanej na stronie internetowej. Kolejnym krokiem jest doniesienie niezbędnych dokumentów do dziekanatu. Właśnie w tym momencie najważniejszy jest czas, wszelkie terminy podane są na stronach internetowych wybranego wydziału.

 

Jakie przedmioty brane są pod uwagę

Należy pamiętać, że filologia angielska to kierunek humanistyczny, a co za tym idzie pod uwagę przy rekrutacji są brane przedmioty humanistyczne, to znaczy: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie czy też geografia.

Polecamy przygotować się wcześniej do egzaminu maturalnego i zdawać te przedmioty na poziomie rozszerzonym. Łatwi to dostanie się na wymarzone studia. Ponadto, dobrze jest przystąpić do olimpiady przedmiotowej - laureat lub finalista tego konkursu może liczyć na miejsce na liście studentów, bez zbędnego stresu.

Zanim jednak kandydat zdecyduje się na wybór anglistyki, zalecamy sprawdzić osobiście na stronie internetowej wybranej uczelni, jakie są wymagania dotyczące przedmiotów maturalnych.

 

Wymagane dokumenty

Uczelnie wyższe w Łodzi zwykle preferują podobny zestaw dokumentów, aby mieć jednak pewność zalecamy sprawdzenie tych informacji na stronie internetowej wybranej szkoły wyższej. Zwykle są to:

 • formularz ankiety osobowej - wydrukowany z systemu i podpisany przez kandydata - ankieta jest możliwa do pobrania odrębnie z każdego kierunku, na który zapisał się kandydat - należy zwrócić uwagę na nazwę kierunku (formularz ankiety osobowej znajduje się na koncie kandydata w zakładce "Zgłoszenia rekrutacyjne" przy danym kierunku -> "Dokumenty i dalsze kroki")
 • zdjęcie w formie papierowej - spełniające wymogi określone dla zdjęć do dowodów osobistych;
 • oryginał i kserokopia świadectwa dojrzałości lub oryginał i kserokopia odpisu świadectwa dojrzałości wydanego przez OKE (oryginał/odpis wydany przez OKE zostanie po poświadczeniu zwrócony kandydatowi);

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

FILOLOGIA ANGIELSKA - ważne informacje

filologia angielska studia

filologia angielska studia online

filologia angielska studia online w Łodzi

studia filologiczne w Łodzi

studia filologiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Studia na kierunku filologia angielska Łódź – zaoczne (niestacjonarne)

Studia w Łodzi na kierunku filologia angielska możesz realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Jeśli nie możesz pozwolić sobie na studiowanie w trybie dziennym, warto wybrać studia zaoczne, które odbywają się w trybie weekendowym, co oznacza, że zajęcia realizowane są od piątku do niedzieli w zależności od programu studiów wybranej uczelni w Łodzi. Studia dzienne realizuje się w trakcie zajęć od poniedziałku do piątku.

dowiedz się więcej na temat kierunku filologia angielska studia zaoczne w Łodzi

Jakie są ceny studiów na kierunku filologia angielska w Łodzi?

Studia niestacjonarne w formie wieczorowej lub zaocznej są studiami płatnymi. Ceny semestralne i roczne są zróżnicowane w zależności od realizowanego kierunku studiów i indywidualnie ustalane przez uczelnie w Łodzi. Czesne za rok studiów na kierunku filologia angielska możesz opłacić jednorazowo, realizować w ratach miesięcznych lub w wysokości dwóch rat semestralnych.

Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości czesnego, opłat ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Łodzi. Studia stacjonarne są bezpłatne, wymagają jednak uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

dowiedz się więcej na temat cen za studia na kierunku FILOLOGIA ANGIELSKA - ceny w Łodzi

Jakie opinie mają studia na kierunku Filologia angielska w Łodzi?

Wielu młodych ludzi, czujący oddech zbliżającej się matury na plecach, wciąż nie jest pewnych co do ścieżki kształcenia, którą chcieliby podążać. Dlatego opinie starszych kolegów mogłyby im bardzo pomóc.

 

Marek, student Filologii angielskiej w Łodzi, mówi:

„Studia filologiczne to nie tylko ciągłe zakuwanie dużej liczby słówek. To również nauka o kulturze i historii krajów anglojęzycznych. Osobiście nie wyobrażam sobie studiowania czegokolwiek innego i mogę polecić ten kierunek innym.”

Kierunki filologiczne w Łodzi

Rozwiń

21 Uczelni w Łodzi

Może zadajesz sobie pytanie, czy Łódź jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród sześciu publicznych i piętnastu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują łódzkie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Łodzi#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W ŁODZI NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK FILOLOGIA ANGIELSKA

Komentarze (0)