Filologia angielska - Kraków

Filologia angielska - Kraków

Filologia angielska - Kraków

Studia w Krakowie na kierunku

filologia angielska

Odkryj kierunek filologia angielska w Krakowie i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Filologia angielska studia Kraków 2021 | woj. małopolskie

Studia na kierunku Filologia angielska w Krakowie to studia licencjackie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia angielska, w roku akademickim 2021/2022, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie oferuje 100 miejsc, a Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 250 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UJ, UP oraz uczelni prywatnej.

 

W trakcie studiów na kierunku filologia angielska studenci zdobędą wszechstronną wiedzę humanistyczną. Nauczą się języka angielskiego oraz jego wykorzystania w wybranych sytuacjach komunikacyjnych. Ponadto poznają zasady tworzenia tekstów i wystąpień w języku angielskim oraz analizy literatury brytyjskiej i amerykańskiej. Rozwiną także zdolności z zakresu tłumaczenia ustnego i pisemnego z języka angielskiego na polski oraz odwrotnie.

Po ukończeniu studiów można podjąć pracę w firmach i korporacjach międzynarodowych. Absolwenci znajdą zatrudnienie w biurach tłumaczeniowych, wydawnictwach, mediach, szkołach językowych oraz w branży turystycznej.

 

czytaj dalej wszystko o Filologia angielska - Kraków

Zobacz, na jakich uczelniach w Krakowie jest kierunek filologia angielska

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Jednostka prowadząca

Filologia angielska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Jednostka prowadząca

Filologia angielska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku filologia angielska

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek filologia angielska w Krakowie?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku filologia angielska najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • język angielski
 • język francuski
 • język hiszpański
 • język niemiecki
 • język polski
 • język rosyjski
 • język włoski
 • język łaciński i kultura antyczna

 

Kierunki studiów w Krakowie w szczególności Filologia angielska są  bardzo chętnie wybierane przez studentów. Uczelnie w Krakowie dodatkowo stanowią dla wielu kandydatów bardzo atrakcyjny ośrodek akademicki. Aby znaleźć się na liście osób przyjętych na studia, musisz bardzo dobrze poradzić sobie z egzaminem dojrzałości. W przypadku filologii angielskiej przedmioty, które powinny znaleźć się w kręgu twoich zainteresowań, to: język angielski oraz inny dowolny język obcy lub język polski. Warto, abyś już dziś zaczął rozwijać swoje umiejętności lingwistyczne, ponieważ to one jako jedyne otworzą ci drogę do nauki na wymarzonym kierunku.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Filologia angielska w Krakowie - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

 • Opłaty

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

FILOLOGIA ANGIELSKA KRAKÓW STUDIA I STOPNIA

FILOLOGIA ANGIELSKA KRAKÓW STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

FILOLOGIA ANGIELSKA KRAKÓW STUDIA STACJONARNE

FILOLOGIA ANGIELSKA KRAKÓW STUDIA NIESTACJONARNE

Jak wyglądają studia na kierunku filologia angielska w Krakowie?

Studia w Krakowie na kierunku filologia angielska możesz rozpocząć zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zaocznym. Studia dzienne na państwowej uczelni nie wiążą się na ogół z uiszczaniem dodatkowych opłat za czesne i mają charakter regularnych spotkań w ciągu trwania tygodnia. Z kolei studia zaoczne, czyli niestacjonarne, są idealną propozycją dla wszystkich tych osób, które równolegle chciałby rozwijać swoją karierę zawodową, ponieważ wtedy studenci uczestniczą w zjazdach naukowych, które odbywają się w weekendy. Należy tylko pamiętać, że wtedy znaczną część materiału trzeba opanowywać we własnym zakresie, a studia te są płatne.

 

1. Dla kogo ten kierunek

Kierunki filologiczne od lat cieszą się niegasnącą popularnością – rozwijają pasję do literatury i języka, poszerzają horyzonty kulturowe, mogą być wykorzystywane niemalże w każdej aktywności zawodowej. Dziś ktoś, kto nie włada biegle żadnym językiem obcym, jest niemalże niezauważalny. Najbardziej popularny język, którego uczą się prawie wszyscy, to oczywiście język angielski. Z kolei studia na kierunku filologia angielska oferują znacznie więcej niż tylko doskonalenie komunikacji, ponieważ można o nich powiedzieć, że mają charakter nie tylko lingwistyczny i literaturoznawczy, lecz interdyscyplinarny.

To dogłębne poznanie kultury, literatury, języka, filozofii, historii i sztuki całego kręgu anglosaskiego. Studia w Krakowie na tym kierunku to idealne rozwiązanie dla wszystkich tych osób, które chciałyby dogłębnie poznać wszystko te wcześniej wymienione elementy. Jeżeli zatem nauka języków obcych nigdy nie stanowiła dla ciebie problemu, uwielbiasz literaturę i gorące dyskusje o kwestiach związanych z filozofią i sztuką, to studia na kierunku filologia angielska będą dla ciebie stworzone.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku filologia angielska możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku filologia angielska w Krakowie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Krakowie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Gdzie studiować

Filologia angielska znajduje się w ofercie wielu krakowskich ośrodków akademickich – zatem możesz swobodnie wybierać spośród wszystkich tych propozycji, które wydadzą ci się najbardziej interesujące. Uczelnie w Krakowie, na których możesz studiować anglistykę, to oczywiście Uniwersytet Jagielloński, Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego, Uniwersytet Pedagogiczny, Akademia Ignatianum, czy Społeczna Akademia Nauk. Jak widzisz – możliwości jest dużo.

 

4. Praca po studiach

Absolwenci krakowskich uczelni nie powinni martwić się o znalezienie stabilnego i interesującego zatrudnienia w sektorze, który najbardziej ich interesuje. Biegłe władanie językiem obcym otwiera bowiem wiele możliwości rozwoju. Filolodzy znajdą oczywiście zatrudnienie w różnego rodzaju wydawnictwach – mogą tam pracować na stanowisku tłumaczy, redaktorów, korektorów. Angliści odnajdą się także we wszelkiego rodzaju agencjach reklamowych i biurach marketingowych.

Mogą także zająć się działalnością, która ściśle związana jest z edukacją, bowiem dziś każdy chce doskonalić swoje umiejętności językowe. Oznacza to, że absolwenci krakowskich uczelni mogą pełnić funkcję nauczycieli języka angielskiego, zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Wszystkie te przykłady stanowią jedynie niewielki wycinek możliwości zawodowego rozwoju, ponieważ każda osoba, która biegle włada językiem obcym, staje się wyjątkowo atrakcyjna na rynku pracy.

 

5. Program studiów i przedmioty

Programy kształcenia krakowskich uczelni mają bardzo rozbudowany charakter i ich naczelną ideą jest wykształcenie profesjonalistów, którzy oprócz biegłego władania językiem angielskim, będą także specjalistami z zakresu kultury i historii anglosaskiej. W praktyce oznacza to tyle, że program studiów filologii angielskiej cechuje interdyscyplinarność.

 

W programie studiów na kierunku filologia angielska znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 

To zagadnienia, które stanowią obligatoryjną podstawę nauczania i muszą się z nimi zapoznać wszyscy studenci. W trakcie trwania nauki wybierają oni także specjalizacje, odpowiadające im zainteresowaniom naukowym. Ich celem jest kształcenie kierunkowe, które pozwoli na zdobycie specjalistycznego i wąskiego wykształcenia, opartego na wszechstronnych podstawach. Studenci będą mogli wybierać spośród specjalizacji takich jak:

 • translatoryka;
 • język angielski w biznesie i mediach;
 • filologia angielska z językiem niemieckim;
 • specjalizacja pedagogiczna.

 

Jak widzisz – możliwości rozwoju na anglistyce w Krakowie jest naprawdę bardzo dużo. Wiedza przyszłych absolwentów ma wyjątkowo rozległy charakter i obejmuje także zagadnienia, wykraczające poza język i literaturę kręgu anglosaskiego. Umiejętności anglistów opierają się przede wszystkim na praktycznym zastosowaniu języka w różnych sytuacjach komunikacyjnych.

Ile trwają studia na kierunku filologia angielska w Krakowie?

Ile trwają studia na kierunku filologia angielska w Krakowie?

Studia na kierunku Filologia angielska w Krakowie, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Filologia angielska to jeden z tych kierunków, które można zaliczyć do popularnego grona kierunków dwustopniowych. Oznacza to w praktyce, że studenci swoją przygodę z anglistyką zaczynają od studiów pierwszego stopnia, które trwają trzy lata. To czas, kiedy wszyscy poznają podstawowe i niezbędne zagadnienia kierunkowe. Finalizacją tego etapu nauki jest obrona egzaminu licencjackiego. Jeżeli wszystko powiedzie się pomyślnie, to absolwenci tego stopnia mogą rozpocząć pierwsze aktywności zawodowe.

Z kolei studia drugiego stopnia trwają dwa lata i ich podstawową ideą jest rozszerzenie wiedzy, pozyskanej podczas studiów licencjackich. Osoby kształcące się na tym stopniu piszą pracę magisterską, a na koniec nauki odbywa się jej obrona. Zakończenie studiów magisterskich wiąże się z otrzymaniem szeregu uprawnień zawodowych.

Gdzie studiować na kierunku filologia angielska w Krakowie?

Uczelnie na których można studiować kierunek filologia angielska w Krakowie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Ignatianum w Krakowie

 

Co warto sprawdzić przed procesem rekrutacji na studia na kierunku filologia angielska w Krakowie?

Filologia angielska to jeden z tych kierunków studiów, które od wielu lat cieszą się niegasnącą popularnością wśród absolwentów szkół średnich. Być może dzieje się tak dlatego, że kierunek ten ma wyjątkowo interdyscyplinarny charakter, a to oznacza, że będzie przydatny w każdej pracy. Jednak warto na początku podkreślić, że nie jest to kierunek, na którym odnajdzie się każda osoba. Zatem by uniknąć rozczarowań w przyszłości, już dziś zastanów się:

 • Czy nauka języków obcych nie stanowi dla ciebie problemu?
 • Czy uwielbiasz zagadnienia związane z literaturą i sztuką?
 • Czy fascynuje cię kultura i historia kręgu anglosaskiego?
 • Czy jesteś osobą elastyczną, która swoje umiejętności potrafi wykorzystywać na wielu płaszczyznach?

 

Proces rekrutacji i przedmioty

Jeżeli odpowiadasz na te pytania twierdząco, to oznacza to, że studia w Krakowie na kierunku filologia angielska będą dla ciebie stworzone. Jednak aby je rozpocząć, to najpierw musisz pozytywnie przejść przez procedurę rekrutacyjną. Jedynie bardzo dobre przygotowanie do egzaminu maturalnego sprawi, że dostaniesz się na wymarzone studia. W przypadku filologii angielskiej oczywiście obligatoryjnie musisz zdawać język angielski na poziomie rozszerzonym. Oprócz niego powinieneś wybrać jeszcze jeden język obcy nowożytni, język polski lub język łaciński wraz z kulturą antyczną.

Być może jesteś osobą, która lubi poszerzać swoje zainteresowania i wiedzę. Jeżeli nie ograniczasz nauki do niezbędnego, to dobrą opcją dla ciebie może być udział w olimpiadzie przedmiotowej. Jest to wymagający konkurs, w którym na wygraną mają szansę tylko najlepsi. Natomiast bycie laureatem lub finalistą olimpiady sprawia, że miejsce na wymarzonym kierunku studiów jest niemalże zapewnione. W przypadku studiów na kierunku filologia angielska możesz wziąć pod uwagę:

 • Olimpiada Języka Angielskiego;
 • Olimpiada Literatury i Języka Polskiego;
 • Olimpiada Języka Niemieckiego itd.

Nie zapomnij także o ostatnim etapie rekrutacji, czyli o terminowym składaniu dokumentów! W pierwszej kolejności musisz na ogół dostarczyć teczkę, w której znajdą się skany twojego dowodu osobistego, zdjęcia do przyszłej legitymacji oraz świadectwo maturalne.

 

zasady rekrutacji na studia

Jaka praca po studiach na kierunku filologia angielska w Krakowie?

Jaka praca po studiach na kierunku filologia angielska w Krakowie?

Każda osoba, która kończy studia filologiczne w Krakowie, zastanawia się, czy czeka ją dobre i przyszłościowe zatrudnienie. Wszyscy ci, którzy kończą studia w Krakowie, nie powinni obawiać się o przyszłą pracę. Filologia angielska to jeden z tych kierunków, dających wiele możliwości rozwoju. Absolwenci krakowskich uczelni mogą podjąć pracę na wielu specjalistycznych stanowiskach, związanych właśnie z biegłym użyciem języka angielskiego. Mogą być to zatem różnego rodzaju wydawnictwa i redakcje prasowe. Angliści mogą pracować tam na stanowiskach redaktorów i korektorów. Najbardziej wartościowy może być dla nich także zawód tłumacza. Jednak trzeba pamiętać, że nie jest to praca odpowiednia dla wszystkich. Dobry tłumacz nie tylko biegle włada językiem obcym, ale i rodzimym. Jest on także niezwykle wrażliwy na tkankę języka, cechuje go duża wrażliwość i artyzm. Jedno jest pewne – praca tłumacza z powołania może przynieść wiele satysfakcji.

Oprócz tego, osoby, które kończą anglistykę, mogą pracować w oświacie, zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Dziś każdy chce rozwijać swoje umiejętności językowe, a może w tym pomóc jedynie bardzo kompetentna osoba. Dodatkowo studia filologiczne na kierunku filologia angielska mogą przydać się właściwie w każdej pracy, niezależnie od tego, jaki sektor gospodarczy jest dla ciebie tym wymarzonym.

Studia na kierunku filologia angielska Kraków – zaoczne (niestacjonarne)

Kierunek filologia angielska w Krakowie dostępny jest w dwóch formach, stacjonarnej i niestacjonarnej, czyli zaocznej. Ta druga skierowana jest do studentów, którzy chcą połączyć pracę zawodową ze zdobywaniem przyszłościowego wykształcenia. Jeżeli zdecydujesz się na taki tryb nauki, to będziesz uczęszczał na wykłady i zajęcia, które będą odbywać się w wybrane piątki, soboty i niedziele.

Studia filologiczne w Krakowie mają zazwyczaj niezwykle interesujący i złożony program nauczania, który został dopasowany do wymagań i potrzeb współczesnego rynku pracy. Jako student będziesz miał okazję rozwinąć i ugruntować swoją dotychczasową wiedzę, podczas licznych zajęć, wykładów i warsztatów praktycznych.

dowiedz się więcej na temat kierunku filologia angielska studia zaoczne w Krakowie

Jakie są ceny studiów na kierunku filologia angielska w Krakowie?

Wszyscy studenci, którzy zdecydują się na realizacje studiów niestacjonarnych muszą pamiętać o konieczności poniesienia odpowiednich opłat. Wysokość czesnego jest indywidualnie ustalana przez władze konkretnych uczelni. Jako że na przestrzeni czasu może ona ulec znaczącej zmianie, ważne abyś dokładnie sprawdzał wszystkie aktualności zamieszczane na oficjalnych stronach internetowych wybranych ośrodków akademickich. Krakowskie uczelnie zazwyczaj mają w swoich ofertach szeroki wachlarz zniżek, promocji czy możliwości płatności ratalnej, co może nawet w znaczny sposób wpłynąć na wysokość czesnego i być dużym udogodnieniem dla studentów.

dowiedz się więcej na temat cen za studia na kierunku filologia angielska - ceny w Krakowie

Jakie opinie mają studia na kierunku filologia angielska w Krakowie?

Studia na kierunku filologia angielska to idealna propozycja dla wszystkich tych osób, które kochają literaturę i język oraz chcą rozwijać swoje pasje na bardzo wysokim poziomie.

Studentka Patrycja mówi:

Marzę o pracy tłumacza, ponieważ kocham literaturę angielską. Chciałabym rozwijać się w tym kierunku. A studia w Krakowie to idealne miejsce, by rozwijać swoje pasje i przemieniać je w wykształcenie, które łączy w sobie nie tylko pragmatyczny wybór.

Kierunki filologiczne w Krakowie

Rozwiń

Popularne kierunki filologiczne niestacjonarne w Krakowie

19 Uczelni w Krakowie

Może zadajesz sobie pytanie, czy Kraków jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród dziesięciu publicznych i dziewięciu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują krakowskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Krakowie

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W KRAKOWIE NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK FILOLOGIA ANGIELSKA

Komentarze (18)

boa odpowiedz pokaż odpowiedzi (2)

@Wiola jak czujesz się pewnie ze swoim angielskim a masz ochotę spróbować czegoś nowego to nie zastanawiaj się dłużej :) z tego co wiem jest taki kierunek :) @ ooo tak, wymiany studenckie, a może erasmus jest na uczelni?

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: boa odpowiedz

Witaj, boa! Akademia Finansów i Biznesu Vistula ma w swojej ofercie kierunek ''Filologia hiszpańska''. To studia dla tych, którzy chcą opanować język hiszpański w stopniu biegłym i nauczyć się również drugiego wybranego języka na poziomie co najmniej B1. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: boa odpowiedz

Witaj, boa! Jako student naszej uczelni możesz starać się o wyjazd za granicę w ramach programu Erasmus+. Nawet jako absolwent naszej uczelni możesz wyjechać na ciekawe zagraniczne praktyki. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Katarzyna odpowiedz pokaż odpowiedzi (5)

Czy certyfikacja FCE na najwyższym poziomie wystarczy, aby dostać się na ten kierunek studiów? Jakie są formalne wymogi?

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Katarzyna odpowiedz

Witaj, Katarzyna! Aby dostać się na kierunek ''filologia angielska'' certyfikat FCE już na poziomie B1 jest wystarczający. Czy jesteś zainteresowana studiowaniem na naszej uczelni? Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Katarzyna W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

Owszem. Chciałbym w przyszłości zostać tłumaczem przysięgłym m.in. języka angielskiego. W jakiej formie przewidywane są studia na tym kierunku? Czy zajęcia będą online ze względu na covid?

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Katarzyna odpowiedz

Witaj, Katarzyna! Niestety nie jestem na ten moment w stanie odpowiedzieć na Twoje pytanie. Wszystko zależy od ogólnej sytuacji panującej w kraju. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Katarzyna W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

A dni otwarte jakieś są przewidziane? Jeżeli tak to kiedy i w jakiej formie?

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Katarzyna odpowiedz

Witaj, Katarzyna! Dni otwarte zakończyły się w dniu 4 lipca bieżącego roku i odbywały się w formie online - prowadzone były webinary dla różnych kierunków. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

DoradcaOnlineVistula odpowiedz pokaż odpowiedzi (8)

Witam! W ramach kampanii informacyjnej mam przyjemność być Waszym Doradcą Online. Chętnie odpowiem na wszystkie nurtujące pytania dotyczące studiowania na naszej uczelni. Zachęcam do podjęcia dyskusji. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online Akademia Finansów i Biznesu Vistula https://www.vistula.edu.pl/

Wiola W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

Ogólnie poziom angielskiego mam bardzo dobry i teraz jestem w kropce. Iść kształcić się dalej w tym kierunku, a może zacząć jakiś nowy język, w sumie ciągnie mnie trochę do hiszpańskiego jest coś w tym temacie na uczelni ??

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Wiola odpowiedz

Witaj, Wiola! Jeśli, tak jak mówisz, ciągnie Cię do języka hiszpańskiego, to nie widzę przeszkód by zacząć kształcić się w tym kierunku. Na Akademii Finansów i Biznesu Vistula mamy specjalny kierunek ''Filologia hiszpańska''. Czy jesteś zainteresowana rozpoczęciem nauki na naszej uczelni? Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Kinga W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

@DoradcaOnlineVistula A jak aktualnie wygląda rekrutacja? Czy trzeba na jakimś etapie pojawić się osobiście na uczelni aby dopełnić formalności ? @DoradcaOnlineVistula apropo filologii hiszpańskiej, to zastanawiam się czy wymagany jest jakikolwiek egzamin albo certyfikat? Czy można tak od "0" aplikować?

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Kinga odpowiedz

Witaj, Kinga! Możesz oczywiście aplikować online przez naszą stronę internetową. Dopiero po otrzymaniu informacji o warunkowym przyjęciu na studia należy osobiście dostarczyć dokumenty do Biura Rekrutacji. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Kinga odpowiedz

Witaj, Kinga! Jeżeli chcesz ubiegać się o przyjęcie na studia licencjackie na kierunku Filologia w zakresie języka hiszpańskiego, musisz spełniać co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków: Zaliczyć egzamin maturalny z języka obcego, posiadać certyfikat języka angielskiego na poziomie B1. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Wiola W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

@Doradca no właśnie też mnie takie podejście przekonuję. A jeżeli mam egzamin maturalny napisany z języka angielskiego to bez problemu dostanę się na filologię hiszpańską ? Czy będą jakieś przeciwwskazania ? Czy na tym kierunku są jakieś ciekawe staże/praktyki ? No i czy będą odybywały się jakies wymiany studenckie ?

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Wiola odpowiedz

Witaj, Wiola! Egzamin maturalny z języka angielskiego bądź certyfikat potwierdzający umiejętności tego języka jest warunkiem koniecznym do przyjęcia na kierunek ''Filologia hiszpańska''. Praktyki na tym kierunku są obowiązkowe. Jeśli chodzi o wymiany studenckie jest możliwość skorzystania z programu Erasmus+ :) Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Wiola W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

Dziękuje bardzo za informację, na pewno będę próbować przy następnym naborze. Mam nadzieję, że się dostanę