Filologia angielska - Poznań

Filologia angielska - Poznań

Filologia angielska - Poznań

Studia w Poznaniu

filologia angielska

Odkryj kierunek filologia angielska w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Filologia angielska studia Poznań | woj. wielkopolskie

Studia na kierunku filologia angielska w Poznaniu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. 

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia angielska, w roku akademickim 2021/2022, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oferuje 230 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UAM oraz uczelni niepublicznej. Ceny wahają się od 4600 zł do 5200 zł za pierwszy rok studiów.

 

Osoby, które aplikują na kierunek filologia angielska w Poznaniu będą miały okazję nauczyć się języka angielskiego oraz jego praktycznego zastosowania w mowie i piśmie. Ponadto rozwiną specjalistyczną wiedzę językoznawczą, literaturoznawczą oraz kulturową. Dowiedzą się także, w jaki sposób dokonywać tłumaczeń ustnych i pisemnych oraz analizować teksty z kanonu literatury angielskiego obszaru językowego.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych, szkołach językowych, korporacjach międzynarodowych, branży turystycznej, mediach, wydawnictwach oraz instytucjach kultury.

 

czytaj dalej wszystko o Filologia angielska - Poznań

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest kierunek filologia angielska

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Filologia angielska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku filologia angielska

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Filologia angielska stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku filologia angielska

Uczelnie, gdzie filologia angielska jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Filologia wschodniosłowiańska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku filologia wschodniosłowiańska

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Filologia angielska w Poznaniu?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku filologia angielska najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • język angielski
 • język polski

 

Żeby dostać się na studia pierwszego stopnia na kierunku Filologia angielska, należy posiadać szeroką wiedzę językową, udowodnioną na rozszerzonym egzaminie maturalnym z języka polskiego oraz angielskiego. Na części uczelni w Poznaniu dużą rolę odgrywa także wynik uzyskany z egzaminu ustnego z języka angielskiego.

Warto pamiętać, że procedury rekrutacyjne mogą ulegać zmianom. Dlatego aby być w pełni świadomym aplikantem, chcącym uniknąć przykrych i niepotrzebnych zaskoczeń, należy na bieżąco zgłębiać aktualne ustalenia na stronie internetowej danej uczelni.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Filologia angielska w Poznaniu - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

 • Opłaty

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

FILOLOGIA ANGIELSKA POZNAŃ STUDIA I STOPNIA

FILOLOGIA ANGIELSKA POZNAŃ STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

FILOLOGIA ANGIELSKA POZNAŃ STUDIA STACJONARNE

FILOLOGIA ANGIELSKA POZNAŃ STUDIA NIESTACJONARNE

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku filologia angielska w Poznaniu

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Jak wyglądają studia na kierunku Filologia angielska w Poznaniu

Uniwersalność języka angielskiego na całym świecie sprawia, że mowa ta jest jedną z najchętniej zgłębianych, a kultura wysokorozwiniętych państw anglojęzycznych stała się fundamentem i swego rodzaju prekursorem dla rozwoju kultur reszty świata. Nikogo nie dziwi fakt, że zainteresowanie studiami filologicznymi wśród młodych ludzi nie słabnie, wręcz przeciwnie.

Pomimo ogromnej dostępności do studiów na kierunku Filologia angielska, powodowanej przez rozszerzenie oferty edukacyjnej większości polskich uniwersytetów o ten kierunek, zapotrzebowanie rynku pracy na dobrze wykwalifikowanych absolwentów, posiadających dodatkowe kompetencje interpersonalne, jest dosyć duże.

Każdy z kandydatów na kierunek Filologia angielska w Poznaniu stanie przed nie lada wyzwaniem, któremu sprostają tylko najlepsi. Statystyki pokazują, że jest to jeden z najchętniej wybieranych kierunków humanistycznych, a więc konkurencja najprawdopodobniej będzie ogromna.

 

1. Czego się nauczysz na studiach

Niemal każdy ze studentów i absolwentów stwierdzi, że studia na kierunku Filologia angielska to ciężka praca pełna wyrzeczeń, ale i satysfakcji oraz obiecujących perspektyw na przyszłość. Przedmiotami, które najprawdopodobniej napotkasz na swojej edukacyjnej drodze ku ukończeniu Filologii angielskiej, będą między innymi:

 • Językoznawstwo
 • Translatoryka
 • Emisja głosu
 • Prawo oświatowe
 • Warsztat pracy tłumacza
 • Podstawy psychopedagogiki

 

2. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku filologia angielska możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku filologia angielska w Poznaniu realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata. 

Uczelnie w Poznaniu umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Dla kogo te studia

Niedługo staniesz przed bardzo odpowiedzialnym wyborem swojej przyszłej ścieżki edukacji, a nawet i życia, a w kręgu twoich najbliższych zainteresowań leży język angielski, jego kultura i dorobek artystyczny? Jesteś ponadprzeciętnie utalentowany w dziedzinie nauk humanistycznych? Chciałbyś podjąć dobrze płatną pracę na arenie międzynarodowej? Stoisz w opozycji do stwierdzenia, że tylko nauki ścisłe liczą się na współczesnym rynku pracy?

Jeśli odpowiedziałeś twierdząco na przynajmniej jedno z powyższych pytań, to studia na kierunku Filologia angielska w Poznaniu mogą okazać się najlepszym z możliwych wyborów. Dlatego nie wahaj się dłużej i podejmij próbę aplikowania na tej kierunek studiów!

Skoro dotarłeś aż do tego akapitu, pewnie jesteś zainteresowany podjęciem studiów na kierunku Filologia angielska, a wciąż nie masz pewności, czego można oczekiwać od edukacji w ramach tej dziedziny wiedzy. Przede wszystkim musisz zdawać sobie sprawę, że wiele będzie zależało od uczelni w Poznaniu, którą postanowisz wybrać – mimo, że ogólny profil absolwenta jest taki sam niezależnie od miejsca zdobywania wiedzy, to szczegółowy materiał będzie się różnił.

 

4. Program studiów i przedmioty

Filologia angielska w Poznaniu to nie tylko ciągła nauka słówek, nowych zwrotów i wymowy w celu jak najlepszego artykułowania swoich myśli podczas rozmów z obcokrajowcami. To również gruntowna nauka historii, kultury oraz literackiego dorobku państw anglojęzycznych.

Dlatego każdy z absolwentów stanie przed obowiązkiem przyswojenia treści obowiązkowych książek w języku angielskim, które zostaną szczegółowo omówione na zajęciach. Dzięki temu zdobędziesz dobrą orientację w najczęściej używanych zwrotach, ale również nauczysz się analitycznego myślenia podczas interpretacji utworów.

Nauczysz się fonetyki, gramatyki oraz leksyki języka angielskiego, co uczyni cię świadomym jego użytkownikiem. Ponadto dowiesz się nieco o przemianach politycznych, ekonomicznych i społecznych, mających wpływ na ostateczny wygląd gospodarki państw anglojęzycznych.

Dalsze zdobywanie bardziej specjalistycznej wiedzy kierunkowej będzie uzależnione od wybranej w trakcie studiów specjalności. Miłośnicy pracy z dziećmi z pewnością odnajdą się w specjalności nauczycielskiej, przyszli tłumacze – w translatoryce. Jak sam widzisz zakres obowiązków na Filologii angielskiej w Poznaniu będzie spory.

W siatce są przedmioty takie jak:

Ile trwają studia na kierunku Filologia angielska w Poznaniu

Ile trwają studia na kierunku Filologia angielska w Poznaniu

Studia na kierunku Filologia angielska w Poznaniu, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Kierunki studiów w Poznaniu mogą cechować się szeroko pojętą odmiennością w wielu aspektach, również jeśli chodzi o czas ich trwania. Filologia angielska należy do szerokiego kanonu kierunków, dzielących się na dwa współgrające etapy.

Studia pierwszego stopnia będą trwały sześć semestrów, a więc trzy lata, a zwieńczone zostaną uzyskaniem przez absolwentów dyplomu licencjata.

Na ukończenie magisterskich studiów drugiego stopnia, każdy z kandydatów będzie musiał zagospodarować dwa lata, aby w znacznym stopniu uzupełnić posiadaną już wiedzę i umiejętności.

Gdzie studiować na kierunku filologia angielska w Poznaniu?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek filologia angielska w Poznaniu:

czytaj dalej uczelnie w Poznaniu

 

1. Uczelnie publiczne (państwowe)

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Studia na kierunku Filologia angielska odbywają się na Wydziale Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studia realizowane są w systemie dwustopniowym – jako pierwsze są trzyletnie studia licencjackie, a następnie dwuletnie studia magisterskie.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybach:

 • stacjonarne (studia bezpłatne, limit miejsc: 230 osób)
 • niestacjonarne (opłata za pierwszy rok studiów wynosi 5200 zł)

 

Na Filologii angielskiej odnajdą się osoby zainteresowane językiem angielskim, kulturą angielskiego obszaru językowego, gramatyką oraz naukami humanistycznymi. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza oferuje takie specjalności jak: teatr i dramat krajów angielskiego obszaru językowego, specjalizacja ogólnoakademicka, nauczycielska, tłumaczeniowa, celtycka oraz południowo-afrykańska.

Studenci Filologii angielskiej zdobędą wiedzę z zakresu historii, literatury, fonetyki, gramatyki i leksyki języka angielskiego, zapoznają się także z przemianami politycznymi, ekonomicznymi i społecznymi, które miały wpływ na współczesny wygląd gospodarki państw anglojęzycznych. Bardziej specjalistyczna wiedza zależy od wybranej specjalizacji.

Przedmioty, z którymi studenci Filologii angielskiej będą musieli się zmierzyć to m.in. kultura i historia Wysp Brytyjskich, historia języka angielskiego, literatura angielska, fonetyka i fonologia języka angielskiego, językoznawstwo ogólne, składnia i morfologia języka angielskiego oraz język łaciński.

Absolwenci Filologii angielskiej mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w placówkach oświaty, biurach tłumaczeniowych, szkołach językowych, korporacjach zajmujących się handlem, możliwe jest także otworzenie własnej firmy np. biura tłumaczeń.

Dowiedz się więcej

 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - jako specjalność na Filologia wschodniosłowiańska

Kierunek studiów Filologia wschodniosłowiańska na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w ramach specjalności również oferuje Filologię angielską. Studia realizowane są w systemie dwustopniowym – jako pierwsze są trzyletnie studia licencjackie, a następnie dwuletnie studia magisterskie.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybach:

 • stacjonarne (studia bezpłatne)
 • niestacjonarne

 

Studia na kierunku Filologia wschodniosłowiańska skierowane są dla osób, które chcą zdobyć szerokie kompetencje językowe na poziomie C1 wg. Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Specjalności obejmują również naukę Filologii angielskiej na poziomie B1/B2. Są to Filologia rosyjska z filologią angielską oraz filologia ukraińska z filologią angielską.

Studenci uzyskają wiedzę niezbędną z zakresu historii, kultury oraz umiejętności z zakresu komunikacji interkulturowej. Przedmioty z jakimi mogą spotkać się studenci to: historia literatury rosyjskiej, gramatyka współczesnego języka rosyjskiego, język angielski, technologia informacyjna, gramatyka staro-cerkiewno-słowiańskiego, filozofia, kultura oraz realia rosyjskiego obszaru językowego.

Absolwenci Filologii wschodniosłowiańskiej z językiem angielskim mają możliwość podjęcia pracy m.in. w instytucjach międzynarodowych, przedsiębiorstwach współpracujących z krajami rosyjsko oraz angielskojęzycznymi, biurach tłumaczeń, sektorach usług turystycznych, logiczno-transportowych, administracyjnych, redakcjach, wydawnictwach oraz instytucjach kulturalno-oświatowych.

Dowiedz się więcej

 

2. Uczelnie niepubliczne (prywatne)

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Filologia angielska na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu realizowana jest w systemie jednostopniowym – są to trzyletnie studia I stopnia, kończące się tytułem licencjata.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybach:

 • stacjonarne (opłata za pierwszy rok studiów wynosi 4600 zł)
 • niestacjonarne (opłata za pierwszy rok studiów wynosi 4600 zł)

 

Studia na kierunku Filologia angielska przeznaczone są dla osób, które zainteresowane są kulturą, literaturą i historią krajów anglojęzycznych, językiem oraz chcących uczyć się dwóch języków jednocześnie, otwartych na inne kultury i myślą o wykorzystaniu kompetencji językowych w zawodzie. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu oferuje takie specjalności jak: business english communication, business translation oraz international business.

Studiując Filologię angielską na WSB poznasz zasady zarządzania w środowisku międzynarodowym, nauczysz się przygotowywać dokumenty i korespondencje w języku angielskim, poznasz podstawowe zasady tłumaczeń i zdobędziesz gruntowane wykształcenie filologiczne, a także wiedze ogólną. Nauczysz się angielskiej terminologii z zakresu ekonomii, marketingu, psychologii oraz zarządzania i prawa.

Przedmioty z którymi spotkają się studenci Filologii angielskiej na WSB to m.in. public speaking, labour market challenges, practical English, psychology, economics, business negotiations, culture and history of English – speaking countries oraz intercultural business communication.

Absolwenci Filologii angielskiej mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w biurach tłumaczeniowych, korporacjach zajmujących się handlem oraz mogą poprowadzić własną firmę.

 

Dowiedz się więcej

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Filologia angielska w Poznaniu

Zanim zdecydujesz się na aplikacje na uczelnie w Poznaniu, które wzbogaciły oferowaną przez siebie propozycję edukacyjną o możliwość podjęcia studiów na kierunku Filologia angielska, powinieneś zapoznać się ze szczegółowymi procedurami rekrutacyjnymi, obowiązującymi dany ośrodek akademicki.

 

Proces rekrutacji i przedmioty

Studia filologiczne, ze względu na swoją specyfikę, w procesie rekrutacyjnym cenią przede wszystkim stopień rozwinięcia kompetencji językowych kandydatów. Dlatego jeśli masz zamiar aplikować na studia pierwszego stopnia na kierunku Filologia angielska, warto, abyś na poważnie podszedł do nauki angielskiego na poziomie rozszerzonym oraz przyłożył się do osiągnięcia jak najwyższego wyniku z egzaminu ustnego.

Laureaci i finaliści niektórych olimpiad językowych na szczeblu ogólnopolskim będą mieli znacznie ułatwiony start na studia, gdyż odgórnie otrzymają stuprocentowy wynik z matury na poziomie rozszerzonym, a zatem ich szanse na rozpoczęcie przygody z tym kierunkiem będą znacznie wyższe.

Jako że Filologię angielską można odbywać nie tylko w ramach studiów pierwszego, ale także drugiego stopnia, kandydaci chcący uzupełnić posiadaną już wiedzę, wyniesioną z poprzedniego etapu edukacji, powinni postarać się o zdobycie jak najwyższych ocen na dyplomie kończącym studia – to właśnie one wezmą udział w konkursie wyłaniającym najlepszych.

Pierwszym krokiem, który należy wykonać, aby mieć jakiekolwiek szanse na zasilenie grona studentów tego kierunku, będzie elektroniczna rejestracja kandydatów. W tym procesie staniesz przed zadaniem uzupełnienia zamieszczonego na stronie internetowej wybranej uczelni formularza.

Po pozytywnym przejściu całej procedury i ujrzeniu swojego nazwiska na liście przyjętych na studia na kierunku Filologia angielska w Poznaniu, powinieneś zająć się gromadzeniem wymaganych dokumentów. Będziesz potrzebował fotografii o wymiarach 35X45mm, świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz rzetelnie wypełnionego formularza aplikacyjnego.

zasady rekrutacji na studia

Jaka praca po studiach na kierunku Filologia angielska w Poznaniu?

Jaka praca po studiach na kierunku Filologia angielska w Poznaniu?

Możliwości zawodowe, oferowane przez studia w Poznaniu na kierunku Filologia angielska są niezwykle rozległe, podobnie jak obszar gospodarki i życia społecznego, w którym dobre opanowanie tego języka jest kluczowe. W związku z tym każdy z absolwentów będzie mógł liczyć na stabilne i dobrze płatne zatrudnienie, którego specyfika będzie uzależniona od indywidualnych predyspozycji i zainteresowań.

Każdy z absolwentów opisywanego kierunku, jeśli tylko w trakcie studiów zaczął pasjonować się translatoryką, bez trudu odnajdzie zatrudnienie w prywatnych i publicznych biurach tłumaczeniowych, a po poświęceniu kilku dodatkowych lat po studiach i wykonaniu odpowiednich uprawnień, także i w sądownictwie jako tłumacz przysięgły.

Jeśli jesteś absolwentem Filologii anielskiej w Poznaniu, a specjalność, którą wybrałeś w trakcie swojej edukacji jest ściśle związana z edukacją, będziesz mógł aspirować do stania się najbardziej lubianym nauczycielem w całej szkole, niezależnie od jej poziomu.

Absolwenci studiów filologicznych w Poznaniu będą mogli podjąć odpowiedzialną pracę w międzynarodowych korporacjach zajmujących się handlem lub wszelkiego rodzaju usługami, gdzie kontakt z zagranicznym kontrahentem byłby nieodłączną częścią każdego dnia.

Nic nie stanie na przeszkodzie, abyś rozwinął skrzydła swojej niezależności poprzez otworzenie własnej działalności gospodarczej. Filologia angielska oferuje cały wachlarz możliwości – począwszy od biura tłumaczeń, poprzez wszelkiego rodzaju szkoły językowe, na placówkach oświatowych skończywszy.

Absolwenci Filologii angielskiej również z powodzeniem znajdą zatrudnienie w innych gałęziach gospodarki, niezwiązanych bezpośrednio z przyswojonym w trakcie studiów materiałem, gdzie biegłe opanowanie języka angielskiego będzie stanowiło swoisty klucz do sukcesu.

Jak sam widzisz, możliwości zawodowe, oferowane przez ukończenie studiów na kierunku Filologia angielska w Poznaniu, są bardzo szerokie i z pewnością pozwolą dopasować stanowisko pracy do potrzeb danej jednostki, zapobiegając tym samym przedwczesnemu wypaleniu zawodowemu.

 

Ile zarabiają absolwenci kierunku studiów Filologia angielska? 

Absolwenci Filologii angielskiej mają przed sobą wiele możliwych ścieżek kariery. W zależności od wybranej specjalności najczęściej wybierają zawody takie jak: nauczyciel, tłumacz, copywriter czy lektor. Coraz częściej absolwenci Filologii angielskiej rozpoczynają swoją karierę w biznesie. Jakie są ich obowiązki i ile zarabiają? 

 

Nauczyciel

Zawód nauczyciela, jako że pracuje on z dziećmi i młodzieżą, jest bardzo odpowiedzialny. Zajmuje się on prowadzeniem zajęć dydaktyczno-oświatowych w szkole, przekazuje wiedzę zawartą w programie nauczania, przygotowuje do egzaminów oraz realizuje zadania pedagogiczne. Mediana miesięcznych zarobków nauczyciela to 3930 zł brutto miesięcznie.

 

Lektor

Odpowiada on za prowadzenie zajęć edukacyjnych oraz szkoleń językowych, opracowuje on plan zajęć i szkoleń, a także nadzoruje postępy swoich uczniów. Mediana zarobków lektora to 3970 zł brutto

 

Tłumacz 

Zajmuje się on tłumaczeniem tekstów z języka polskiego na język angielskim, sprawdza tłumaczenia dokonywane przez inne osoby. Do jego zadań należą także tłumaczenia ustne. Mediana zarobków tłumacza to 5740 zł brutto.

 

Copywriter

Zajmuje się pisaniem artykułów, tekstów reklamowych oraz opisów produktów na strony internetowe. Tworzy strony internetowej oraz zajmuje się wymyślaniem chwytliwych sloganów. Mediana zarobków copywritera wynosi 4000 zł brutto.

Źródło: wynagrodzenia.pl (lipiec 2021)

 

Musisz pamiętać, że zarobki mogą się różnić, na co ma wpływ wiele czynników. Wahania pomiędzy stawkami mogą zależeć m.in. od wykształcenia, stażu pracy, doświadczenia, wielkości firmy czy miejsca pracy – wynagrodzenie bardzo często różni się w zależności od województwa czy miasta.

 

 

Jakie opinie mają studia na kierunku Filologia angielska w Poznaniu?

Bardzo poważnie rozważasz podjęcie studiów na kierunku Filologia angielska, a za miejsce zdobywania wykształcenia obrałeś Poznań? Z pewnością opinie starszych kolegów z tego kierunku okażą się dla ciebie cenne.

Agnieszka, studentka trzeciego roku Filologii angielskiej w Poznaniu, mówi:

„Pasja do nauki języków obcych skłoniła mnie do podjęcia studiów filologicznych. Uważam, że angielski jest najbardziej uniwersalnym językiem świata, a dokładne jego zgłębienie gwarantuje możliwość poszerzenia sieci swoich kontaktów. A dlaczego Poznań? Tutaj się urodziłam i tutaj zostanę na zawsze.”

Kierunki filologiczne w Poznaniu

Rozwiń

23 Uczelnie w Poznaniu

Poznań jest jednym z większych ośrodków akademickich w Polsce. Znajduje się tu osiem uczelni publicznych i aż piętnaście niepublicznych. Spośród nich przyszli studenci mogą wybrać m. in. słynny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Politechnikę Poznańską, Uniwersytet Artystyczny, a także Akademię Muzyczną i Akademię Wychowania Fizycznego.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują poznańskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Poznaniu

 

 

Komentarze (0)