Filologia angielska - Lublin

Filologia angielska - Lublin

Filologia angielska - Lublin

Studia w Lublinie

na kierunku Filologia angielska

Odkryj kierunek Filologia angielska w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Filologia angielska studia Lublin 2021 | woj. lubelskie

Studia na kierunku Filologia angielska w Lublinie to studia licencjackie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia agnielska, w roku akademickim 2021/2022, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oferuje 95 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

 

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

W trakcie studiów na kierunku filologia angielska studenci nauczą się języka angielskiego w stopniu zaawansowanym oraz jego wykorzystania w mowie i piśmie. Ponadto poznają kulturę, historię oraz literaturę angielską oraz amerykańską, a także nauczą się analizowania tekstów literackich. Dowiedzą się również, w jaki sposób dokonywać tłumaczeń ustnych i pisemnych z języka angielskiego na polski oraz odwrotnie.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w instytucjach kultury, placówkach oświatowych, szkołach językowych, wydawnictwach, mediach, korporacjach międzynarodowych oraz w biurach tłumaczeniowych.

czytaj dalej wszystko o Filologia angielska - Lublin

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest kierunek anglistyka

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Jednostka prowadząca

Anglistyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku anglistyka

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek filologia angielska w Lublinie?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku filologia angielska najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • język angielski
 • język polski

 

Język angielski uchodzi za najbardziej uniwersalny język świata na miarę języka łacińskiego, którym kiedyś także posługiwali się niemal wszyscy. Wiele osób pragnie pogłębiać swoją wiedzę z dziedziny literatury, gramatyki i kultury związanej z mową Szekspira. Liczba miejsc jest ograniczona, a kandydatów bardzo wielu, ponieważ kierunki studiów w Lublinie takie jak filologia angielska to bardzo popularne nauki lingwistycznych. Z tego względu postaraj się o jak najwyższe wyniki z egzaminów dojrzałości. Obowiązkowo na poziomie rozszerzonym powinieneś zdawać język angielski. Poza tym weź pod uwagę matematykę, język polski, inny język obcy nowożytny.
*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Filologia angielska w Lublinie - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

 • Opłaty

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ANGLISTYKA LUBLIN STUDIA I STOPNIA

ANGLISTYKA LUBLIN STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ANGLISTYKA LUBLIN STUDIA STACJONARNE

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku anglistyka w Lublinie

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Jak wyglądają studia na kierunku filologia angielska w Lublinie?

Studia w Lublinie na kierunku filologia angielska możesz realizować zarówno stacjonarnie, jak i niestacjonarnie. Jest to komfortowe rozwiązanie zwłaszcza dla studentów, którzy nie mogą pozwolić sobie na dzienny tryb studiów. Pamiętaj jednak o tym, że studia zaoczne są płatne nawet na uczelniach publicznych i nie gwarantują tak rozbudowanego programu kształcenia, jak studia stacjonarne.
 

1. Dla kogo ten kierunek?

Frank Smith stwierdził: „Jeden język ustawia Cię w korytarzu życia. Dwa języki otwierają każde drzwi po drodze”. W dzisiejszych czasach znajomość języków obcych jest niezwykle ważna, ponieważ państwa stają się wielokulturowe i nieustannie współpracują ze sobą na arenie międzynarodowej. Język angielski niczym średniowieczna łacina jest nicią porozumienia z każdym krajem na świecie. Jego znajomość jest więc niezwykle użyteczna.
Kandydaci na studia filologiczne w zakresie języka angielskiego muszą naprawdę interesować się kulturą, historią i polityką krajów anglosaskich lub pragną posiąść tę wiedzę, by umiejętnie ją wykorzystywać. Są to studia zwłaszcza dla pasjonatów. Pamiętaj także, że na kierunek filologia angielska w Lublinie musisz znać podstawy języka angielskiego, które ułatwią Ci funkcjonowanie w całym procesie edukacji, zwłaszcza że na studiach językowych zajęcia odbywają się głównie w języku, którego się uczysz — w tym przypadku w języku angielskim.
 

2. Typ i tryb studiów

Studia na kierunku filologia angielska możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku filologia angielska w Lublinie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Lublinie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Gdzie studiować

Program studiów na kierunku filologia angielska w Lublinie skupia się na zajęciach z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa krajów anglosaskich, porusza także kwestie związane z kulturoznawstwem, medioznawstem lub traduktologią. Studenci odbywają kursy, które tematycznie powiązane są z literaturą, filmem, prasą, nowymi mediami, polityką, religią czy życiem codziennym Wielkiej Brytanii czy Stanów Zjednoczonych.
Studia filologiczne są bardzo popularne zwłaszcza wśród osób, które pragną rozwijać się lingwistycznie. Obecnie musisz znać język angielski, ponieważ dzięki niemu będziesz mógł porozumieć się z innymi niemal w każdym państwie na świecie. W Lublinie kierunek ten możesz studiować na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II czy w Wyższej Szkole Społeczne-Przyrodniczej Wincentego Pola.
 

4. Praca po studiach

Absolwenci studiów filologicznych w Lublinie pracują w biurach tłumaczeniowych, instytucjach prowadzących szkolenia kursowe, szkołach podstawowych i średnich, szkołach językowych, organizacjach turystycznych, placówkach dyplomatycznych oraz instytucjach samorządu lokalnego, w wydawnictwach, redakcjach, działach Public Relations, czasopismach, mediach.
Studenci znajdują zatrudnienie w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka, kultury i realiów krajów anglojęzycznych. Są to na przykład: urzędy celne, instytucje międzynarodowe, środki masowego przekazu, organizacje zajmujące się relacjami międzynarodowymi i międzykulturowymi, instytucje kultury, przedsiębiorstwa związane z krajami anglojęzycznymi, urzędy państwowe i samorządowe. Możliwości zatrudnienia jest bardzo wiele, ponieważ studia lingwistyczne oferują wykształcenie językowe, bardzo cenione w dzisiejszych czasach. 
 
5. Program studiów i przedmioty
Filologię angielską możesz realizować w języku polskim i języku angielskim jako wykładowym. Studenci tego typu studiów otrzymują gruntowne wykształcenie z zakresu literatury, kultury, historii krajów anglosaskich i języka angielskiego.
 
W programie studiów na kierunku filologia angielska znajdziesz takie przedmioty jak np.:
 • historia literatury amerykańskiej po 1945 roku,
 • literatura brytyjska XIX i XX wieku,
 • PNJA praca z tekstem i konwersacje,
 • morfo-składnia i semantyka
 • i wiele innych.

 

Program studiów nastawiony jest także na kursy z zakresu kulturoznawstwa i wiedzy o krajach angielskiego obszaru językowego. W ramach praktycznej nauki języka angielskiego rozwijana jest umiejętność sprawnej komunikacji w języku angielskim, czytania tekstów oraz rozumienia procesów kulturowych i społecznych. Na drugim roku studenci wybierają specjalności, które kształcą ich w obszarze literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, językoznawstwa, medioznawstwa i traduktologii. Oferty specjalizacji się zmieniają i zależą od zainteresowania studentów. Warto śledzić je na stronach uczelni w Lublinie.
Studia filologiczne pozwalają zgłębiać wiedzę z literatury, filmu, telewizji, prasy, polityki, nowych mediów i życia codziennego krajów anglosaskich. Kształtują także umiejętności rozpoznawania, analizowania i interpretowania historii i współczesności Wielkiej Brytanii czy Stanów Zjednoczonych bazując na wiedzy z zakresu różnorodności kulturowej, etnicznej i religijnej. Absolwenci mogą poszczycić się znajomością języka przynajmniej na poziomie C1, a także rozwijają język angielski specjalistyczny w zakresie biznesu.
Ile trwają studia na kierunku filologia angielska w Lublinie?

Ile trwają studia na kierunku filologia angielska w Lublinie?

Studia na kierunku Filologia angielska w Lublinie, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).
Studia w Lublinie na kierunku filologia angielska mają tylko jeden etap. Pierwszy stopień trwa sześć semestrów i kończy się egzaminem licencjackim. Zapewnia on podstawową i niezbędną wiedzę, która umożliwia podjęcie pracy już po pierwszym etapie.

Gdzie studiować na kierunku filologia angielska w Lublinie?

Uczelnie na których można studiować kierunek filologia angielska w Lublinie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek filologia angielska w Lublinie?

Studia na kierunku filologia angielska w Lublinie to bardzo inspirujące i przydatne studia humanistyczne. W dzisiejszych czasach znajomość języka angielskiego jest niezbędna i bardzo ceniona wśród wielu pracodawców. Nie każdy ma jednak kompetencje językowe lub nie wszyscy potrzebują kształcenia językowego w tak szerokim zakresie, jaki oferują studia tego typu. Aby uniknąć rozczarowań w przyszłości, zastanów się:
 • Czy masz predyspozycje językowe?
 • Czy interesujesz się historią i kulturą krajów anglosaskich?
 • Czy nie masz problemów z zawieraniem kontaktów międzykulturowych?
 
Proces rekrutacji i przedmioty
Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, warto rozważyć studia lingwistyczne z językiem angielskim. Pamiętaj jednak o tym, że na jedno miejsce jest bardzo wielu kandydatów. Właśnie dlatego musisz zadbać o jak najlepsze przygotowanie do egzaminów maturalnych. Obowiązkowo musisz zdać na wysokim poziomie, najlepiej rozszerzonym, język angielski. Poza tym warto wziąć pod uwagę inny język obcy nowożytny, język polski czy matematykę. Dodatkowe punkty zapewni Ci także udział w olimpiadach i konkursach. Laureaci i finaliści cieszą się przywilejami i zapewniają najwyższe wyniki. Spróbuj swoich sił w olimpiadach z języków nowożytnych, zwłaszcza w Olimpiadzie z Języka Angielskiego.
Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu najpotrzebniejszych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja ta oczekuje z reguły świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, kserokopii dowodu osobistego, zdjęć do legitymacji, podania i oświadczenia, zaświadczeń o wysokich wynikach w konkursach i olimpiadach, jeśli brałeś w nich udział. Może Cię czekać także rozmowa wstępna, która zweryfikuje Twój poziom językowy. Szczegółowe informacje, odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego, znajdziesz na stronie uczelni w Lublinie.

 

Jaka praca po kierunku filologia angielska w Lublinie?

Jaka praca po kierunku filologia angielska w Lublinie?

Absolwenci kierunku filologia angielska w Lublinie znajdują zatrudnienie w organizacjach turystycznych, biurach tłumaczeniowych, instytucjach prowadzących szkolenia kursowe, szkołach podstawowych i średnich, wydawnictwach, redakcjach, działach Public Relations, czasopismach, mediach, placówkach dyplomatycznych oraz instytucjach samorządu lokalnego.
Absolwenci pracują w charakterze nauczyciela języka angielskiego w szkołach publicznych, szkołach języka angielskiego czy też miejscach prywatnych, oferujących szkolenia językowe. Wiele osób znajduje zatrudnienie w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka, kultury i realiów krajów anglojęzycznych, jak biura tłumaczeń, urzędy celne, biura turystyczne, instytucje międzynarodowe), w środkach masowego przekazu, instytucjach kultury czy też organizacjach zajmujących się relacjami międzynarodowymi i międzykulturowymi, w instytucjach międzynarodowych, przedsiębiorstwach związanych z krajami anglojęzycznymi, urzędach państwowych i samorządowych.
Studenci studiów filologicznych, którzy opanowują zakres języka angielskiego i zapoznają się z kulturą i życiem politycznym krajów anglosaskich, pracują w międzynarodowych środowiskach biznesowych, instytucjach edukacyjnych, agencjach reklamowych, przy produkcjach telewizyjnych i filmowych, w domach mediowych. Pracują oni zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym, w kraju i za granicą. Niejednokrotnie otwierają własne działalności gospodarcze.
Absolwenci znajdują stabilne zatrudnienie w niemal każdej branży czy sektorach przemysłowych. Umiejętności językowe są niezwykle cenione w dzisiejszych czasach, a zapotrzebowanie na poliglotów wciąż wzrasta. Studia z zakresu filologii angielskiej to bardzo dobra opcja dla osób, które pragną uatrakcyjnić swoją pozycję na rynku pracy i wyspecjalizować się w kolejnych dziedzinach z zakresu dydaktyki czy tłumaczeń językowych, a także pracy w środkach masowego przekazu każdego rodzaju — w radiu, telewizji, Internecie czy prasie.

Jakie opinie mają studia na kierunku filologia angielska w Lublinie?

Filologia angielska cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród kandydatów na studia językowe.

Marlena, studentka trzeciego roku studiów licencjackich, wyznała:

Pasja do języka angielskiego narodziła się w moim przypadku przez filmy i seriale. Zapragnęłam nauczyć się tego języka w jak najwyższym stopniu, by móc pracować przy tłumaczeniach nie tylko filmowych, ale i na przykład wydawniczych. Język angielski jest teraz językiem uniwersalnym. Jego znajomość naprawdę się opłaca.

Kierunki filologiczne w Lublinie

Rozwiń

10 uczelni w Lublinie

Pierwsza szkoła wyższa w Lublinie powstała już w XVII wieku. Dziś Lublin jest kojarzony przez Polaków przede wszystkim dzięki uczelniom. Dwie najbardziej znane uczelnie to Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Katolicki uniwersytet Lubelski. Oprócz tego, akademicki Lublin to również Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Medyczny.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują lubelskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Lublinie

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Komentarze (0)