Pielęgniarstwo - Radom

Pielęgniarstwo - Radom

Pielęgniarstwo – studia Radom | woj. mazowieckie

Pomimo wymagań, jakie niesie za sobą studiowanie Pielęgniarstwa oraz praca w zawodzie, kierunek ten należy do najchętniej wybieranych studiów na wszystkich polskich uczelniach. Podobnie jest z Radomiem. Każdego roku liczba chętnych znacznie przewyższa dostępne miejsca, jednak świeżo upieczeni maturzyści rzadko kiedy się zniechęcają – perspektywy zawodowe gwarantowane przez ukończenie Pielęgniarstwa, wyglądają bardzo obiecująco.

 

Czego się nauczysz na studiach

Przedmioty oferowane przez uczelnie, na których można podjąć Pielęgniarstwo, to między innymi:

  • anatomia,
  • fizjologia,
  • genetyka,
  • pielęgniarstwo internistyczne,
  • psychiatria,
  • ginekologia.

 

Dla kogo te studia

Pielęgniarstwo należy do jednego z najbardziej wymagających kierunków studiów medycznych. Między innymi dlatego poza posiadaniem wiedzy z przedmiotów przyrodniczych, każdy kandydat powinien dysponować określonym zestawem cech. W zawodach polegających na codziennym kontakcie z ludźmi bardzo ważne są rozbudowane kompetencje interpersonalne oraz dobrze rozwinięta empatia. Ponadto przyda się nieco cierpliwości, wytrwałości i siły fizycznej.

Jeżeli jesteś pewien, że powyższy opis w idealny sposób odzwierciedla twoją osobowość, nie musisz dłużej szukać – studia na kierunku Pielęgniarstwo w Radomiu są prawdopodobnie stworzone właśnie dla ciebie!

czytaj dalej wszystko o Pielęgniarstwo - Radom

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W RADOMIU JEST KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Jednostka prowadząca

Pielęgniarstwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Pielęgniarstwo w Radomiu

Żeby dostać się na Pielęgniarstwo w Radomiu, należy dysponować szeroką wiedzą przyrodniczą, przede wszystkim z zakresu biologii, oraz być w stanie udowodnić ją podczas egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym. Zatem jeśli myślisz o rozpoczęciu opisywanego kierunku studiów, weź pod uwagę zdawanie takich przedmiotów jak biologia, chemia, fizyka, matematyka oraz język obcy – to właśnie one odgrywają kluczową dla rekrutacji rolę.

Szczegółowe procedury rekrutacyjne mogą ulegać pewnym zmianom oraz różnić się w zależności od miejsca rozpoczęcia edukacji. Dlatego jeżeli zależy ci na osiągnięciu pełnej świadomości w kwestii swojej edukacji, postaraj się na bieżąco zaglądać na stronę internetową wybranego ośrodka akademickiego.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2020/2021

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Termin rekrutacji I stopnia:
od 15.05.2020
do 30.08.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 15.05.2020
do 30.08.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 17.09.2020
do 27.09.2020
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

KIERUNKI MEDYCZNE W RADOMIU

Jak wyglądają studia na kierunku Pielęgniarstwo w Radomiu

Kierunki studiów w Radomiu posiadają różny program, ściśle uzależniony od tematyki kształcenia. Jednak niezależnie od specyfiki samych studiów, będziesz mógł je podjąć stacjonarnie lub zaocznie. Wybór ten w żaden sposób nie wpłynie na wiedzę i umiejętności, które opanujesz w trakcie edukacji, jednak może w istotnym stopniu ułatwić ci organizację czasu.

Studia stacjonarne umożliwiają pobieranie edukacji codziennie przez pięć dni roboczych, dzięki czemu zapewnisz sobie pewną systematyczność i regularność kształcenia. Stacjonarny tryb studiów nie wiąże się również z dodatkowymi opłatami za czesne, jednak pamiętaj, że konkurencja będzie duża – znaczna większość przyszłych studentów pragnie uczyć się stacjonarnie.

Tryb zaoczny to propozycja dla tych, którzy cenią sobie komfort weekendowego zdobywania wiedzy i umiejętności lub na przykład chcieliby pogodzić pracę zawodową ze zdobywaniem wyższego wykształcenia kierunkowego. Weekendowe zjazdy, podczas których zgłębisz potrzebne wiadomości, pozwolą ci na uniknięcie poświęcania znacznej ilości czasu w tygodniu. Jeśli myślisz o rozpoczęciu Pielęgniarstwa niestacjonarnie, pamiętaj o obowiązku opłacania czesnego.

 

Program studiów

Zajęcia na studiach pielęgniarskich w Radomiu, pomimo tego, że ich dokładny przebieg może się różnić w zależności od aktualnych ustaleń, dadzą się skategoryzować przez dwa bloki edukacyjne – przedmiotów ogólnych oraz kierunkowych, ściśle związanych z przyszłą pracą w zawodzie.

Przedmioty ogólne uposażą cię w podstawową i kompleksową wiedzę medyczną, dzięki której będziesz w stanie udzielić pierwszej pomocy każdemu człowiekowi, niezależnie od sytuacji, w jakiej się znalazł oraz ogólnego stanu jego zdrowia. Zajęcia praktyczne nauczą cię wykonywania konkretnych zabiegów pielęgnacyjnych w zależności od potrzeb danego pacjenta. Podstawy psychologii pomogą w zrozumieniu sytuacji życiowej niemal każdego człowieka, a blok przedmiotów kierunkowych uczyni z ciebie najlepszego fachowca w swojej dziedzinie.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PIELĘGNIARSTWO RADOM STUDIA STACJONARNE

PIELĘGNIARSTWO RADOM STUDIA NIESTACJONARNE

Ile trwają studia na kierunku Pielęgniarstwo w Radomiu

Cykl kształcenia na studiach pielęgniarskich został zaprojektowany w taki sposób, aby każdy z absolwentów mógł pochwalić się zestawem przydatnych w przyszłej pracy zawodowej kompetencji. Pielęgniarstwo składa się z dwóch komplementarnych etapów kształcenia, z których pierwszy ma charakter studiów licencjackich, trwających trzy lata. Jego ukończenie zapewnia podstawowe umiejętności gwarantujące możliwość rozpoczęcia pracy.

Studia drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo trwają dwa lata i zostają zwieńczone egzaminem, którego zdanie zapewni absolwentom uzyskanie tytułu magistra. Warto rozważyć ukończenie tego etapu szczególnie wtedy, kiedy interesują cię lepiej płatne propozycje zawodowe, związane z koniecznością dysponowania bardziej rozległą wiedzą. Odwiedź uczelnię w Radomiu, aby upewnić się, że gwarantuje ona możliwość dwustopniowego podejmowania Pielęgniarstwa.

Czas trwania studiów na kierunku pielęgniarstwo na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PIELĘGNIARSTWO RADOM STUDIA I STOPNIA

PIELĘGNIARSTWO RADOM STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek pielęgniarstwo na poszczególnych uczelniach

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, język obcy

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Pielęgniarstwo w Radomiu

Absolwenci Pielęgniarstwa zgodnie potwierdzają, że wykonywany przez nich zawód należy do kanonu najbardziej wymagających i stresogennych. Dlatego wszyscy kandydaci na studia w Radomiu, aspirujący do rozpoczęcia studiów na tym kierunku, powinni dobrze przemyśleć swoją decyzję, aby uniknąć ewentualnych rozczarowań.

Jeżeli jesteś pewien, że Pielęgniarstwo to kierunek dla ciebie, musisz zdawać sobie sprawę z ogromnej popularności tych studiów oraz dużej liczby chętnych na jedno miejsce. Zatem podejście do rozszerzonego egzaminu maturalnego z biologii, chemii, fizyki oraz matematyki powinno być dla ciebie priorytetem.

Jeśli natomiast wykazujesz ponadprzeciętne uzdolnienie w którejkolwiek z powyższych dziedzin, rozważ wzięcie udziału w jednej z ogólnopolskich Olimpiad przedmiotowych – być może okażesz się najlepszy, a dzięki zajęciu miejsca na podium będziesz mógł rozpocząć dowolnie wybrany kierunek studiów, również Pielęgniarstwo.

 

Proces rekrutacji

Aby wziąć udział w procesie rekrutacji, należy stworzyć profil kandydata na Pielęgniarstwo w Radomiu za pośrednictwem elektronicznej rejestracji kandydatów. Wypełniając zamieszczony na stronie internetowej uczelni formularz musisz pamiętać o unikaniu jakichkolwiek pomyłek. Ich popełnienie najpewniej poskutkuje odrzuceniem twojej kandydatury. Po wypełnieniu poszczególnych rubryk tabeli i uiszczeniu opłaty rekrutacyjnej, należy uzbroić się w cierpliwość podczas oczekiwania na werdykt w sprawie przyjęcia kandydatów na opisywany kierunek.

 

Dokumenty

Znalezienie swojego nazwiska na liście przyjętych na Pielęgniarstwo w Radomiu nie świadczy jeszcze o możliwości rozpoczęcia studiów już w październiku. Aby nie zostać skreślonym, musisz dostarczyć plik dokumentów weryfikujących prawdziwość podanych na stronie internetowej danych. Fotografia o wymiarach 35x45mm, kserokopia świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia pierwszego stopnia studiów oraz dowód tożsamości to dokumenty, których najprawdopodobniej będziesz potrzebował do zwieńczenia wszystkich procedur.

Jaka praca po studiach na kierunku Pielęgniarstwo w Radomiu

Dzięki temu, że studia medyczne są prowadzone według odgórnych ustaleń Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego, podległego standardom unijnym, absolwenci Pielęgniarstwa mają szansę na międzynarodową karierę zawodową, o ile bariera językowa nie stanowi dla nich najmniejszego problemu.

Abiturienci opisywanego kierunku studiów znajdą zatrudnienie z prywatnych i publicznych placówkach medycznych, jak na przykład szpitale. Niedostatek służby medycznej sprawia, że zapotrzebowanie na wykwalifikowane pielęgniarki i pielęgniarzy prawdopodobnie nigdy nie zmaleje. Jednak szpitale nie są jedynym miejscem, w którym można pracować po ukończeniu studiów.

Hospicja, domy spokojnej starości oraz inne placówki pielęgnacyjno-opiekuńcze ze względu na swoją specyfikę, wymagają od pracowników ponadprzeciętnej odporności psychicznej, połączonej z ogromem wrażliwości i empatii względem każdego człowieka. Niekiedy opieka nad pacjentami niezdolnymi do samodzielnego poruszania się, generuje konieczność dysponowania dużą siłą fizyczną.

Jeżeli jako absolwent pielęgniarstwa marzysz o podjęciu pracy zawodowej, w której wykażesz się odpowiednim podejściem do najmłodszych pacjentów, bez trudu znajdziesz zatrudnienie w żłobkach, przedszkolach, szkołach i innych placówkach oświatowych, wymagających regularnego nadzoru służby zdrowia.

Jak sam widzisz, możliwości zawodowych, generowanych przez studia w Radomiu na kierunku Pielęgniarstwo, jest bardzo wiele. Pielęgniarki i pielęgniarze często okazują się cennym wsparciem dla prawidłowego funkcjonowania jednostek administracyjnych oraz samorządowych, a posiadane przez nich umiejętności i wiedza mogą stanowić stabilny fundament pod tworzenie różnych reportaży, sprawozdań oraz wywiadów. Twoja przyszłość zawodowa będzie kształtowana tylko i wyłącznie przez ciebie, zatem postaraj się wybrać mądrze.

Jakie opinie mają studia na kierunku Pielęgniarstwo w Radomiu

Młody wiek świeżo upieczonych abiturientów szkół średnich oraz idący wraz z nim brak zdecydowania nie sprzyjają podejmowaniu poważnych decyzji, których skutki odbiją się prawdopodobnie na całym przyszłym życiu. W związku z tym opinie na temat Pielęgniarstwa mogą okazać się pomocne dla zainteresowanych tym kierunkiem.

Dominika, studentka pierwszego roku pielęgniarstwa w Radomiu, mówi:

„Od zawsze chciałam studiować Pielęgniarstwo. To odpowiedzialny i wiążący się z wieloma poświęceniami zawód. Mimo to czuję, że to moje przeznaczenie. Szczerze polecam ten wybór wszystkim zainteresowanym.”

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Co zdawać na maturze

POZOSTAŁE UCZELNIE W RADOMIU NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

Komentarze (0)