Psychoprofilaktyka - Częstochowa

Psychoprofilaktyka - Częstochowa

Dodaj do ulubionych

07.03.2023

Psychoprofilaktyka - studia Częstochowa 2023 | woj. śląskie

Studia na kierunku Psychoprofilaktyka w Częstochowie to studia licencjackie, których program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata.

Studia na kierunku psychoprofilaktyka w Częstochowie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)

Uczelnie

W Częstochowie psychoprofilaktykę możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie (UHP) w trybie stacjonarnym (dziennym).
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Częstochowie na kierunku psychoprofilaktyka w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: język obcy, język polski, przedmiot do wyboru. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku psychoprofilaktyka w uczelniach publicznych są bezpłatne. 

czytaj dalej wszystko o Psychoprofilaktyka - Częstochowa

Zobacz, na jakich uczelniach w Częstochowie jest kierunek PSYCHOPROFILAKTYKA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Psychoprofilaktyka stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Psychoprofilaktyka w Częstochowie

W procesie rekrutacji na studia na kierunku psychoprofilaktyka najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • język obcy
  • język polski
  • przedmiot do wyboru

 

Nie bez powodu wielu przyszłych studentów Psychoprofilaktyki zauważa wiele trudności w rozpoczęciu opisywanego kierunku – jest on bowiem jedną z najchętniej wybieranych częstochowskich kierunków studiów  z pogranicza nauk humanistycznych i społecznych. Z tego względu przed kandydatami pojawi się zadanie jak najlepszego zdania rozszerzonej matury z języka polskiego, angielskiego, biologii, historii oraz wiedzy o społeczeństwie – właśnie te przedmioty mają kluczowy wpływ na możliwość rozpoczęcia tego kierunku.

Pamiętając o tym, że procedury aplikacyjne bardzo często różnią się w zależności od aktualnych ustaleń placówki edukacyjnej, warto przygotować się do rekrutacji odpowiednio wcześnie poprzez zgłębienie informacji zawartych na stronie internetowej danej uczelni.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Psychoprofilaktyka w Częstochowie

Jak wyglądają studia na kierunku psychoprofilaktyka w Częstochowie?

W spektrum najbliższego zainteresowania ludzi na przestrzeni wieków znajdowały się motywy działania człowieka, jego uczucia, emocje i relacje. Podejście do psychologii jako nauki zmieniało się w czasie, ostatecznie przybierając kształt, jaki możemy zaobserwować obecnie. Psychoprofilaktyka jest kierunkiem względnie nowym i jednocześnie innowacyjnym. Od początku swojego istnienia, przyciąga wielu zainteresowanych kandydatów, ponieważ zapewnia nie tylko szerokie możliwości zawodowe, ale również dostarcza cennej wiedzy, możliwej do wykorzystania w życiu prywatnym.

 

1. Czego się nauczysz na studiach

Interdyscyplinarność Psychoprofilaktyki, objawiająca się w tym, że opisywana nauka skrywa w sobie wiele dziedzin edukacji z pogranicza różnych elementów kształcenia, generuje mnóstwo zagadnień, które każdy z przyszłych absolwentów będzie musiał dobrze opanować. Siatka studiów psychologicznych najczęściej budowana jest z następujących przedmiotów:

  • historia myśli psychologicznej,
  • elementy statystyki,
  • logika,
  • filozofia,
  • neuropsychologia,
  • doradztwo zawodowe.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku psychoprofilaktyka możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku psychoprofilaktyka w Częstochowie realizowane są w ramach pierwszego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata.

Uczelnie w Częstochowie umożliwiają kształcenie w trybie stacjonarnym. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku. Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Dla kogo te studia

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że podstawową cechą każdego psychologa powinna być empatia i umiejętność wysłuchania każdego człowieka – w końcu praca praktyka tego zawodu w głównej mierze polega na mądrym poprowadzeniu dialogu w taki sposób, aby klient mógł uświadomić sobie istotę swojego problemu. Jeżeli uważasz, że posiadasz wszystkie wymienione cechy, a ponadto ludzie z najbliższego otoczenia często zwracają się do ciebie o pomoc, to prawdopodobnie twoim przeznaczeniem jest rozpoczęcie studiów psychologicznych w najbliższym możliwym terminie!

Ile trwają studia na kierunku psychoprofilaktyka w Częstochowie?

Studia na kierunku psychoprofilaktyka w Częstochowie trwają 3 lata (studia I stopnia).

Psychoprofilaktyka w Częstochowie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat

Gdzie studiować na kierunku psychoprofilaktyka w Częstochowie?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Humanistyczno - Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie.

Uczelnie na których można studiować kierunek psychoprofilaktyka w Częstochowie

 

czytaj dalej uczelnie w Częstochowie

 

Psychoprofilaktyka studia stacjonarne - uczelnie w Częstochowie

 
Psychoprofilaktyka studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Częstochowie

 

Uczelnie w Częstochowie - kierunek psychoprofilaktyka:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie (Wydział Nauk Społecznych) stacjonarne studia I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek psychoprofilaktyka w Częstochowie?

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Psychoprofilaktyka Częstochowa studia i stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Psychoprofilaktyka Częstochowa studia stacjonarne

Popularne kierunki psychologiczne i społeczne w Częstochowie

Kierunki psychologiczne i społeczne w Częstochowie

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia