Psychologia studia jednolite magisterskie - Rzeszów

Psychologia studia jednolite magisterskie - Rzeszów

Psychologia studia jednolite magisterskie - Rzeszów

Studia jednolite w Rzeszowie

psychologia

Odkryj psychologię w Rzeszowie i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Psychologia studia jednolite magisterskie Rzeszów | woj. podkarpackie

Studia na kierunku psychologia w Rzeszowie to studia jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć na niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia (to zdanie dodajemy jeśli są specjalności lub ścieżki). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Psychologia studia jednolite magisterskie - Rzeszów

Zobacz, na jakich uczelniach w Rzeszowie jest kierunek psychologia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek psychologia

Konkurencji podczas kwalifikacji na studia psychologiczne nie brakuje – zazwyczaj każdego roku liczba chętnych nawet kilkukrotnie przewyższa dostępne miejsca.

Dlatego jeżeli zależy ci na rozpoczęciu kształcenia na psychologii, odpowiednio wcześnie przygotuj się do zdawania przedmiotów maturalnych.

Zakres dziedzin jest duży, zatem wybierz te, z których czujesz się najlepiej. Pamiętaj, że rozszerzona matura da ci jeszcze większe szanse na znalezienie swojego nazwiska na jednej z list przyjętych.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Psychologia w Rzeszowie - zasady rekrutacji

  • Terminy rekrutacji

  • Czas trwania na uczelniach

  • Przedmioty maturalne

  • Progi

Jak wyglądają studia na kierunku psychologia?

Badacze od zarania dziejów usiłują poznać prawdziwą naturę człowieka, tworząc przy okazji wiele teorii, które znacznie się od siebie różnią, bowiem każdy z nas jest inny, a stworzenie jednego, uniwersalnego profilu psychologicznego każdego człowieka oraz spisanie reguł postępowania w dowolnym przypadku jest zwyczajnie niemożliwe. Psychologia jest szeroką dziedziną nauki, która daje obszerny pogląd na człowieka, jego zachowanie, emocje i motywacje.

Studia na kierunku psychologia adresowane są do grona osób o konkretnych predyspozycjach i zainteresowaniach, które ułatwią proces kształcenia oraz odniesienie sukcesu zawodowego przez absolwentów. Idealny kandydat dysponuje ponadprzeciętną empatią, wyróżnia się zdolnością do wysłuchania problemów rozmówcy, potrafi wykazać się zrozumieniem i akceptacją, umie wyciągać mądre wnioski nawet z niejasnych przesłanek, a ponadto interesuje się dziedzinami społecznymi i chciałby związać przyszłość z udzielaniem profesjonalnego wsparcia ludziom w potrzebie. Jeżeli widzisz siebie na stanowisku psychologa, bez wahania aplikuj i daj sobie szansę na rozwój w najbardziej odpowiednim kierunku!

 

1. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku psychologia możemy podzielić na:

1. Typ:

  • Studia jednolite magisterskie

2. Tryb:

  • studia stacjonarne
  • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku psychologia w Rzeszowie realizowane są w ramach jednolitych studiów magisterskich. Studia jednolite magisterskie trwają pięć lat.

Uczelnie w Rzeszowie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach niepublicznych w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym zazwyczaj są odpłatne.


2. Program studiów

Psychologiczne kierunki studiów w Rzeszowie czerpią wiele z kilku różnych dziedzin kształcenia. Podczas kształcenia poznasz podstawy filozofii, dowiesz się w jaki sposób kształtowały się poszczególne teorie dzięki historii myśli psychologicznej, logika i podstawy statystyki rozwiną twoją umiejętność logicznego myślenia, która przełoży się na wyciąganie bardziej trafnych wniosków, a pedagogika i socjologia wprowadzą cię w świat szerszych zagadnień społecznych i relacji międzyludzkich.

Późniejsze etapy edukacji będą obfitowały w specjalistyczne przedmioty kierunkowe, takie jak neurobiologia, interwencja kryzysowa, psychologia rozwoju człowieka oraz psychogerentologia. Oprócz wykładów teoretycznych zyskasz okazję do zgłębienia praktycznych umiejętności prowadzenia rozmowy diagnostycznej, oraz ćwiczenia konkretnych technik psychologicznych, prowadzących do polepszenia funkcjonowania przyszłych klientów.

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku psychologia w Rzeszowie trwają 5 lat (studia jednolite magisterskie).

Studia w Rzeszowie na kierunku psychologia należą do dziedzin jednolitych magisterskich. Co to oznacza w praktyce? Jako student zmierzysz się z dziesięcioma semestrami kształcenia, które pozwolą ci na lepszą orientację w zakresie nauk humanistycznych i społecznych. Pięcioletnia edukacja zaprocentuje uzyskaniem tytułu magistra, a ten z kolei pozwoli ci na wkroczenie pewnym krokiem na ścieżkę rozwoju zawodowego.

Gdzie studiować na kierunku psychologia w Rzeszowie?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek psychologia w Rzeszowie:

czytaj dalej uczelnie w Rzeszowie

Jaka praca po studiach na kierunku psychologia?

W związku z tym, że uczelnie w Rzeszowie dbają o dobre przygotowanie zawodowe przyszłych absolwentów, po ukończeniu psychologii staniesz przed wyborem najwłaściwszej dla siebie opcji zawodowej. Absolwenci psychologii mogą pracować we własnych gabinetach, na niektórych oddziałach szpitalnych, w domach dziecka, domach pomocy społecznej, niektórych jednostkach administracyjnych, mass-mediach, ośrodkach związanych z doradztwem zawodowym i coachingiem.

Centra diagnostyczne, ośrodki pedagogiczno-psychologiczne oraz ośrodki badawczo-rozwojowe staną przed tobą otworem. Ponadto, psychologowie okazują się cennym wsparciem dla ekspertów innych dziedzin, dlatego jako absolwent będziesz mógł pomyśleć o nawiązaniu takiej współpracy.

Kierunki psychologiczne i społeczne w Rzeszowie

Popularne kierunki psychologiczne i społeczne niestacjonarne w Rzeszowie

Komentarze (0)